Beowulf Mining

bare navnet på selskapet gjør meg skeptisk…

Med fallende etterspørsel fra Kina… hvorfor skal jernmalm være lønnsomt?
Dette er jo en ekstremt kapitalkrevende industri

3 Likes

Mitt gruve-case er Kopy Goldfields, men nå har den blitt ganske dyr

1 Like

Northland resources 2?

4 Likes

Beat me to it! :smiley:

Nettopp!

1 Like

Du har ikke satt penger på det der…?

2 Likes

Jeg betviler ikke at denne aksjen kan få en suckers-rally. Men det vil være netopp det…

Jernmalmprisene stupte omtrent samtidig med oppstart av Kaunisvaaraa når Northland styrte på med dette. Etterpå sank etterspørselen ytterligere.
Uten å ha studert business caset til Beowulf, så klarer jeg ikke å se at det er et marked for en slik gruve i et høykost land.

Antar volatil kurs med hyppige emisjoner, og til slutt så er ledelse og styre de eneste som sitter igjen med økonomisk gevinst.

de andre er bare et godt eksempel på hvordan du var i FCtråden her hvis vi ser 1 år tilbake ich :smile:

2 Likes

Northland gikk til helvete fordi de bommet med 5-6 mrd på utgiftssiden. Break even ble da for høyt med lave malmpriser. Dessuten ble finansieringen et problem med null tillit i markedet.

1 Like

Det gikk også til helvete fordi anslåtte verdier ikke kunne gi positiv avkastning på den kapitalen som måtte skytes inn for å redde selskapet.

har du forresten vurdert NOM?