BERGEN BIOTEK Partner

Aktuell som førstelinjebehandling i akutt myeloid leucemia !!!
Bekrefter økende og mye interesse fra større aktører og samtale om partner
Liten perle dette ….Kan vel ikke være uoppdaget lenge

4 Likes

16 posts were merged into an existing topic: BergenBio (BGBIO)