Blockbonds

Oppretter en diskusjons - og informasjonstråd for tekselskapet Blockbonds her på Tekinvestor.

Dette er et selskap som har utviklet appen SPENN, som er laget primært for å gi alle de ca. to milliarder menneskene på jorda som i dag ikke har tilgang til finansielle tjenester tilgang til dette. Appen fungerer på omtrent samme måte som Vipps, men med noen viktige forskjeller. Man trenger ikke bankkonto da dette blir opprettet av SPENN ved hjelp av blokkjedeteknologi som linkes til en bank, slik at man kun trenger å registrere seg enkelt i appen for å opprette konto. Her kan man gjøre gratis transaksjoner, låne og spare på samme måte som i vanlige banker. Dette er disruptivt i landene der Blockbonds opererer (Afrika, Asia) fordi det er mye byråkrati og høye gebyrer på banktjenester i disse landene, noe som frem til nå effektivt har stoppet finansiell inkludering for mange mennesker.

Blockbonds blir snart kjøpt opp av det danske børsnoterte selskapet NPinvestor som bl.a. har en app for handel med kryptovaluta (CPH Crypto) og en vekslingssentral. Dette gir spennende synergier for selskapene da det gir muligheter for å opprette en “betalingsbro” mellom Afrika/Asia og Europa til svært lave kostnader, noe som ikke finnes fra før. Også for oss som bor i Europa er det veldig høye kostnader for å sende penger via banksystemet til andre verdensdeler. Denne løsningen omgår dette problemet, noe som er nytt og disruptivt.

Med blokkjedeteknologi og nye, innovative løsninger for banktjenester som kan hjelpe mange, mange millioner mennesker er det et enormt potensiale her. Jeg har selv investert i selskapet og har fulgt med på fremgangen i en periode. Jeg tror selskapet blir veldig spennende å følge fremover og tenkte at denne tråden kan brukes til å poste informasjon og til diskusjon.

Legger inn noen lenker med info og nyheter fra selskapet :

Som et resultat av oppkjøpet av Blockbonds endrer NPinvestor navn til “SPENN Technologies”. Se børsmelding av 29. Mars :

Hør premiere - podkasten til Finstreet som ble lagt ut i dag, som handler om Global Financial Inclusion. CEO i Blockbonds, Jens Glasø bruker en halvtime på å forklare om bakgrunnen for oppstart av Blockbonds i 2015 og om forretningsmodellen. Meget interessant. Han sier også noe om muligheter for sterk vekst fremover, der Blockbonds ønsker å vokse i mange forskjellige markeder. Blockbonds er allerede godkjent i fire nye markeder, og opplever økt interesse og forespørsler fra bl.a. markeder i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Europa.

Kan vel slå fast at interessen for blockbonds er null.

Heads up - Aksjen har over 10 doblet seg på kort tid (over 20x i et lite tidsrom). Årsak: 2mrd aksjer er ikke tilgjengelig i markedet p.t, ca 98% av total. Disse skal overføres Blockbonds eiere i q3, inntil da er det kun en brøkdel av ca 2% av total som kan handles på børs. Med andre ord er oppgang på ekstremt lavt volum.

image

På topp i dag, 12,50 DKK er verdsettelse på linje med Kahoot.

Melding:

Pass på din inngang her, evt planlegg short, den skal utvilsomt ned.

2 Likes

SPENNende artikkel om Spenn i E24, med uttalelser fra en ekspert om utsiktene for krypto fremover.

CEO som sitter på den største eierposten i selskapet sier forøvrig at han ikke har noen planer om å selge aksjer i selskapet.

Low float kun 10mill aksjer i omløp. Vil svingninger men stabilisert seg før helgen. Hva synes forumet om SPENN på danske børs?

Spenn er et spennende krypto - teknologiselskap med et enormt potensiale, med et marked på over 1,7 milliarder potensielle kunder. Man får et innblikk i selskapet ved å lese informasjonen som ligger lenger oppe i denne tråden.

Det er litt skepsis på grunn av en planlagt transaksjon som skal overføre mange nye aksjer til selskapet. Antallet nye aksjer som blir tilgjengelig i markedet vil imidlertid være svært begrenset siden alle aksjonærer som er med på transaksjonen har forpliktet seg til å ikke selge mer enn 15% av aksjene de mottar i Spenn Technology de første 6 månedene.

I tillegg har CEO uttalt at han ikke har noen planer om å selge aksjer i selskapet. Når CEO som eier 27% av aksjene uttaler dette vil nok resten av insiderne i selskapet følge samme linje slik at det blir en meget begrenset del av de nye aksjene som blir tilgjengelig for salg når transaksjonen er gjennomført.

Hvordan står selskapet til økonomisk etter revers oppkjøp? Har de gitt noe indikasjon?

De har hentet inn 120 millioner i Januar og Februar i år etter å ha hentet inn mange millioner også i 2020, slik at de har alle midlene de trenger for å oppnå sterk vekst i tiden fremover. Selskapet har heller ingen gjeld såvidt jeg vet.

“Digital payments company SPENN has agreed with the Rwanda Biomedical Centre (RBC) to offer SPENN users the ability to store their digital vaccine credential in-app”.

“The agreement between RBC and SPENN comes amid an unprecedented surge in the demand for contactless and digital payment solutions during the Covid-19 pandemic, which has benefited agile technology partners that are seeking for ways to extend services to users”.

“an unprecedented surge in the demand for contactless and digital payment solutions during the Covid-19 pandemic” - Virusutbruddet har helt klart styrket posisjonen til selskaper som driver med tjenester innen mobil og kontaktløs betaling. Det er liten tvil om at de fleste land i Afrika og Asia vil ha stort fokus på dette i mange år fremover, noe som vi styrke Spenn ytterligere.

bidrar-til-a-skape-arbeidsplasser-og-barekraftig-utvikling-i-lavinntektsland/

Spenn får 2,4 millioner i støtte fra Norad. I artikkelen fra i går står det at det har vært sterk konkurranse om midlene og at det stilles strenge krav til selskapene som får innvilget støtte. Dette er enda et tegn på kvalitet og fremdrift i Spenn Technology :

“Norad mottok i denne runden 113 søknader for til sammen litt over 1,1 milliarder kroner. Det har med andre ord vært stor konkurranse, og det er strenge krav til prosjektene som nå får støtte. Søkerne må dokumentere at de har evne til å gjennomføre hovedinvesteringen tilknyttet tilskuddssøknaden, både finansielt og administrativt.”