Boligmarkedet - Morti sin tråd

|Fortsatt lavere aktivitet i boligmarkedet

  • De siste 14 dagene etter at tiltakene mot koronautbruddet ble innført har aktiviteten i boligmarkedet falt, og antall salg var ned 36 prosent sist uke. Dette er likevel et høyt volum situasjonen tatt i betraktning, sier Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen.

Eiendom Norge har i samarbeid med Eiendomsverdi AS hentet ut tall fra omsetningen i boligmarkedet etter tiltakene mot koronautbruddet ble innført 12. mars 2020.

Færre salg, men aktivitet

Datauttrekket for uke 12 viser at aktiviteten i boligmarkedet har gått ned med 36 prosent sammenlignet med samme uke i fjor. Det ble solgt 1190 boliger i Norge i uke 12.

Det ble lagt ut 9 prosent færre boliger for salg i uke 12 i Norge. Totalt ble det lagt ut 2003 nye boliger på markedet i Norge.

Det totale utbudet i boligmarkedet er nasjonalt nå på nesten samme nivå som samme tidspunkt i 2019.

I snitt ble boligene solgt for 1 prosent under prisantydning i uke 12.

Bra aktivitet tross tiltak

  • Selv om aktiviteten har gått ned sammenlignet med samme uke i 2019, så selges det et stort antall boliger sett i lys av tiltakene mot koronautbruddet, sier Lauridsen.

  • I og med at påsken i år faller tidlig i april ville boligmarkedet normalt gått inn i en dvale nå, da mange venter til etter påske med å selge boligen sin. Det er derfor knyttet en viss usikkerhet til tallene, sier han.

Viktig med likviditet i boligmarkedet

Det har siden utbruddet blitt etablert flere økonomiske tiltak mot krisen. Eiendom Norge er blant annet positiv til de endringene som er gjort i boliglånsforskriften.

Vi savner imidlertid en ordning direkte rettet mot kredittsiden i boligmarkedet.

  • Finanskrisen lærte oss hvor viktig boligmarkedet er for realøkonomien. Det er derfor avgjørende at det er god kredittilgang, sier Lauridsen.

Statlig garanti for mellomfinansiering

Bankenes praksis med å yte mellomfinansiering ved boligbytte er særlig viktig for likviditeten og dynamikken i boligmarkedet.

  • Eiendom Norge mener derfor at staten nå må etablere en garantiordning for mellomfinansiering i boligmarkedet, da forskning viser at en endring i dynamikken med å kjøpe først, selge etterpå har negative effekter i boligmarkedet, sier Lauridsen.

  • Norsk økonomi trenger ikke et fall i boligprisene utløst av manglende likviditet. Erfaringen fra de dramatiske månedene høsten 2008 viser at det er fravær av mellomfinansiering som er skadelig for dynamikken i boligmarkedet. Derfor må staten nå på banen med en garantiordning for mellomfinansiering, avslutter Lauridsen.

NB: Data må behandles med varsomhet

Eiendom Norge understreker at dataene må behandles med en viss varsomhet, da boligmarkedet i mars og april i stor grad blir påvirket av hvordan påsken faller. Vanligvis legges svært mange boliger ut for salg først etter påske, noe som markerer den såkalte vårflommen i boligmarkedet.

​Dette er et sesongmønster som har gjentatt seg gjennom mange år i Norge.

Eiendom Norge slipper boligprisstatistikken for mars den 3. april 2020 kl. 11.00.|

3 Likes

69 posts were merged into an existing topic: Boligmarkedet