DNB (DNB) ūüŹ¶

Starter en tr√•d om DNB ASA (DNB.OL) siden en del har den i favoritt-listen eller i portef√łljen sin :slight_smile:

DNB ASA provides various banking products and services for retail and corporate customers in Norway and internationally. It operates through Personal customers, Small and Medium-Sized Enterprises, Large Corporates and International Customers, Trading, and Traditional Pension Products segments.

The company offers savings and investment products, including saving accounts, home savings products, equities, retirement savings, fixed rate deposits, exchange traded products, bonds and commercial papers, and asset management services; and loans, such as home mortgages, car and consumer loans, trade finance, and export financing, as well as overdraft facilities, bank guarantees, and leasing and factoring services. It also provides various cards; a range of insurance products comprising car, boat, motor vehicle, household contents, home, holiday home, travel, and life insurance products, as well as pet insurance for cats and dogs; and pension plans.

In addition, the company offers investment banking advisory and financing services, such as mergers and acquisitions, and equity and debt capital markets for corporations and private equity firms; and foreign exchange and treasury, cash management, research, commodities, equities, corporate finance, interest rates, securities, real estate broking, and Internet and mobile banking services. It offers its products and services to various sectors, including energy; financial institutions; healthcare; manufacturing; packaging and forest products; seafood; shipping, offshore, and logistics; and telecom, media, and technology.

The company distributes its products and services through its distribution network comprising branches, telephone banking, digital banking, and real estate broking, as well as external channels, such as post offices, and in-store postal and banking outlets. DNB ASA was founded in 1822 and is headquartered in Oslo, Norway.

La oss starte diskusjonen! @Johan07 @Longley1 @Gotcha @Hakon @Phsykes88 @kanon @LMVB @eivver @Evat @TopMonkey @Oiv @pdx

KAPITALNEDSETTELSE GJENNOMF√ėRT

I tr√•d med form√•let for tilbakekj√łpsprogram som ble gjennomf√łrt av DNB ASA i perioden mellom de ordin√¶re generalforsamlingene i 2017 og 2018, vedtok selskapets ordin√¶re generalforsamling 24. april 2018 at aksjekapitalen skal reduseres med 244 319 730 kroner fra 16 287¬†988 610 kroner til 16 043 668 880 kroner, ved sletting eller innl√łsning av totalt 24 431¬†973 aksjer.

Kapitalnedsettelsen ble godkjent av Finanstilsynet den 4. juni 2018 og deretter meldt til Foretaksregisteret for iverksettelse av en seks ukers kreditorfrist. Kreditorfristen har n√• utl√łpt og kapitalnedsettelsen er gjennomf√łrt i tr√•d med generalforsamlingens beslutning.¬†

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Ekstern link: http://news.cision.com/no/dnb-asa/r/kapitalnedsettelse-gjennomfort,c2573725

Nyheten er levert av Cision.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180730.Cision.20180711:BIT:9725:0

CAPITAL REDUCTION COMPLETED

In accordance with the purpose of the buy-back programme carried out by DNB ASA
between the annual general meetings in 2017 and 2018, the company’s annual
general meeting of held on 24 April 2018 resolved a reduction in the company’s
share capital of NOK 244,319,730, from NOK 16,287,988,610 to NOK 16,043,668,880,
by deletion or redemption of a total of 24,431,973 shares.

The capital reduction was approved by The Norwegian FSA on 4 June 2018, and
subsequently filed with the Norwegian Register of Business Enterprises to
trigger a 6 weeks’ creditor notice period. The creditor notice period has now
expired, and the the capital decrease has been completed in accordance with the
resolution from the annual general meeting.
For further information, please contact:
Rune Helland, head of Investor Relations, tel. ( 47) 23 26 84 00 / ( 47) 977 13
250
This information is subject to the disclosure requirements according to Section
5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=456302

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180730.OBI.20180730S36

DNB ASA - Tilbakekj√łp av egne aksjer den 30. juli 2018

Den 30. juli 2018 kj√łpte DNB ASA 84.000 egne aksjer til en snittkurs p√• 163,6299
kroner. Etter dette eier DNB ASA totalt 6.785.500 egne aksjer, i tillegg til de
av DNB ASAs egne aksjer som vil bli slettet etter gjennomf√łringen av den
vedtatte kapitalnedsettelsen knyttet til tilbakekj√łpene utf√łrt f√łr den ordin√¶re
generalforsamlingen i 2018.

Tilbakekj√łpet av aksjer relaterer seg til det tilbakekj√łpsprogrammet som ble
offentliggjort av DNB ASA 6. juni 2018. Tilbakekj√łpsprogrammet omfatter opp til
ca. 24,1 millioner aksjer, hvorav opp til ca. 15,9 millioner aksjer kan bli
kj√łpt tilbake i det √•pne markedet. De resterende aksjene vil bli innl√łst fra
staten på proporsjonal basis, under forutsetning av at godkjennelse gis fra DNB
ASAs ordinære generalforsamling i 2019, slik at statens eierandel på 34,00 %
forblir uendret etter gjennomf√łringen av tilbakekj√łpsprogrammet.

For ytterligere informasjon om tilbakekj√łpsprogrammet for egne aksjer, viser DNB
ASA til b√łrsmelding av 6. juni 2018 (tilgjengelig p√• www.newsweb.no).

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=456318

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180730.OBI.20180730S52

DNB ASA - Tilbakekj√łp av egne aksjer den 31. juli 2018

Den 31. juli 2018 kj√łpte DNB ASA 146.000 egne aksjer til en snittkurs p√•
164,4439 kroner. Etter dette eier DNB ASA totalt 6.931.500 egne aksjer, i
tillegg til de av DNB ASAs egne aksjer som vil bli slettet etter gjennomf√łringen
av den vedtatte kapitalnedsettelsen knyttet til tilbakekj√łpene utf√łrt f√łr den
ordinære generalforsamlingen i 2018.

Tilbakekj√łpet av aksjer relaterer seg til det tilbakekj√łpsprogrammet som ble
offentliggjort av DNB ASA 6. juni 2018. Tilbakekj√łpsprogrammet omfatter opp til
ca. 24,1 millioner aksjer, hvorav opp til ca. 15,9 millioner aksjer kan bli
kj√łpt tilbake i det √•pne markedet. De resterende aksjene vil bli innl√łst fra
staten på proporsjonal basis, under forutsetning av at godkjennelse gis fra DNB
ASAs ordinære generalforsamling i 2019, slik at statens eierandel på 34,00 %
forblir uendret etter gjennomf√łringen av tilbakekj√łpsprogrammet.

For ytterligere informasjon om tilbakekj√łpsprogrammet for egne aksjer, viser DNB
ASA til b√łrsmelding av 6. juni 2018 (tilgjengelig p√• www.newsweb.no).

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=456366

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180731.OBI.20180731S39

DNB ASA - Tilbakekj√łp av egne aksjer den 1. august 2018

Den 1. august 2018 kj√łpte DNB ASA 151.000 egne aksjer til en snittkurs p√•
163,8736 kroner. Etter dette eier DNB ASA totalt 7.082.500 egne aksjer, i
tillegg til de av DNB ASAs egne aksjer som vil bli slettet etter gjennomf√łringen
av den vedtatte kapitalnedsettelsen knyttet til tilbakekj√łpene utf√łrt f√łr den
ordinære generalforsamlingen i 2018.

Tilbakekj√łpet av aksjer relaterer seg til det tilbakekj√łpsprogrammet som ble
offentliggjort av DNB ASA 6. juni 2018. Tilbakekj√łpsprogrammet omfatter opp til
ca. 24,1 millioner aksjer, hvorav opp til ca. 15,9 millioner aksjer kan bli
kj√łpt tilbake i det √•pne markedet. De resterende aksjene vil bli innl√łst fra
staten på proporsjonal basis, under forutsetning av at godkjennelse gis fra DNB
ASAs ordinære generalforsamling i 2019, slik at statens eierandel på 34,00 %
forblir uendret etter gjennomf√łringen av tilbakekj√łpsprogrammet.

For ytterligere informasjon om tilbakekj√łpsprogrammet for egne aksjer, viser DNB
ASA til b√łrsmelding av 6. juni 2018 (tilgjengelig p√• www.newsweb.no).

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=456413

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180801.OBI.20180801S35

DNB ASA - Tilbakekj√łp av egne aksjer den 2. august 2018

Den 2. august 2018 kj√łpte DNB ASA 169.000 egne aksjer til en snittkurs p√•
162,3625 kroner. Etter dette eier DNB ASA totalt 7.251.500 egne aksjer, i
tillegg til de av DNB ASAs egne aksjer som vil bli slettet etter gjennomf√łringen
av den vedtatte kapitalnedsettelsen knyttet til tilbakekj√łpene utf√łrt f√łr den
ordinære generalforsamlingen i 2018.

Tilbakekj√łpet av aksjer relaterer seg til det tilbakekj√łpsprogrammet som ble
offentliggjort av DNB ASA 6. juni 2018. Tilbakekj√łpsprogrammet omfatter opp til
ca. 24,1 millioner aksjer, hvorav opp til ca. 15,9 millioner aksjer kan bli
kj√łpt tilbake i det √•pne markedet. De resterende aksjene vil bli innl√łst fra
staten på proporsjonal basis, under forutsetning av at godkjennelse gis fra DNB
ASAs ordinære generalforsamling i 2019, slik at statens eierandel på 34,00 %
forblir uendret etter gjennomf√łringen av tilbakekj√łpsprogrammet.

For ytterligere informasjon om tilbakekj√łpsprogrammet for egne aksjer, viser DNB
ASA til b√łrsmelding av 6. juni 2018 (tilgjengelig p√• www.newsweb.no).

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=456488

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180802.OBI.20180802S68

DNB ASA - Tilbakekj√łp av egne aksjer den 3. august 2018

Den 3. august 2018 kj√łpte DNB ASA 122.000 egne aksjer til en snittkurs p√•
164,1006 kroner. Etter dette eier DNB ASA totalt 7.373.500 egne aksjer, i
tillegg til de av DNB ASAs egne aksjer som vil bli slettet etter gjennomf√łringen
av den vedtatte kapitalnedsettelsen knyttet til tilbakekj√łpene utf√łrt f√łr den
ordinære generalforsamlingen i 2018.

Tilbakekj√łpet av aksjer relaterer seg til det tilbakekj√łpsprogrammet som ble
offentliggjort av DNB ASA 6. juni 2018. Tilbakekj√łpsprogrammet omfatter opp til
ca. 24,1 millioner aksjer, hvorav opp til ca. 15,9 millioner aksjer kan bli
kj√łpt tilbake i det √•pne markedet. De resterende aksjene vil bli innl√łst fra
staten på proporsjonal basis, under forutsetning av at godkjennelse gis fra DNB
ASAs ordinære generalforsamling i 2019, slik at statens eierandel på 34,00 %
forblir uendret etter gjennomf√łringen av tilbakekj√łpsprogrammet.

For ytterligere informasjon om tilbakekj√łpsprogrammet for egne aksjer, viser DNB
ASA til b√łrsmelding av 6. juni 2018 (tilgjengelig p√• www.newsweb.no).

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=456527

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180803.OBI.20180803S33

DNB ASA - Status for tilbakekj√łpsprogram etter uke 31

I l√łpet av uke 31 2018 kj√łpte DNB ASA 672 000 egne aksjer til en snittkurs p√• 163,63 kroner per aksje. Etter dette eier DNB ASA totalt 7¬†373 500 egne aksjer.

Tilbakekj√łpet av aksjer relaterer seg til det tilbakekj√łpsprogrammet som ble offentliggjort av DNB ASA 6. juni 2018. Tilbakekj√łpsprogrammet omfatter opp til ca. 24,1 millioner aksjer, hvorav opp til ca. 15,9 millioner aksjer kan bli kj√łpt tilbake i det √•pne markedet. De resterende aksjene vil bli innl√łst fra staten p√• proporsjonal basis, under forutsetning av at godkjennelse gis fra DNB ASAs ordin√¶re generalforsamling i 2019, slik at statens eierandel p√• 34,00 % forblir uendret etter gjennomf√łringen av tilbakekj√łpsprogrammet.

For ytterligere informasjon om tilbakekj√łpsprogrammet for egne aksjer, viser DNB ASA til b√łrsmelding av 6. juni 2018 (tilgjengelig p√• www.newsweb.no).

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Ekstern link: http://news.cision.com/no/dnb-asa/r/dnb-asa‚ÄĒstatus-for-tilbakekjopsprogram-etter-uke-31,c2586073

Nyheten er levert av Cision.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180803.Cision.20180803:BIT:2273:0

DNB ASA - Share buy-back status after week 31

During week 31 2018, DNB ASA has purchased 672 000 own shares at an average
price of NOK 163.63 per share. After this, DNB ASA owns a total of 7 373 500 own
shares.

The repurchase of shares is part of the share buy-back programme announced by
DNB ASA on 6 June 2018. The buy-back programme comprises up to approximately
24.1 million shares, of which up to approximately 15.9 million shares may be
repurchased in the open market. The rest will be redeemed from the state of
Norway on a proportionate basis, subject to approval from DNB ASA’s annual
general meeting in 2019, so that its current ownership interest of 34.00% will
remain unaffected following completion of the buy-back programme.

For further information about the share buy-back programme, DNB ASA refers to
the Oslo Stock Exchange notification made on 6 June 2018 (available from
www.newsweb.no).
For further information, please contact:
Rune Helland, head of Investor Relations, tel. ( 47) 23 26 84 00 / ( 47) 977 13
250
This information is subject to the disclosure requirements according to Section
5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=456530

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180803.OBI.20180803S36

MELDEPLIKTIG HANDEL FOR PRIMÆRINNSIDERE : KORREKSJON

TRADE SUBJECT TO NOTIFICATION FOR PRIMARY INSIDERS: CORRECTION

DNB ASA - Share buy-back transactions on 9 March 2020

Tiden er inne √• f√łlge med hvilken bank er mest egoistisk. DNB med sitt 0,35% er for meg vinneren.
I tiden som nå skal de IKKE gi 0,5% til sine kunder som bidro med 20mrd overskudd ifjor!! :sleepy: :hot_face: :face_vomiting: :face_vomiting: :face_vomiting:

Et stort skam!!

Hva er det du referer til her nå egentlig?

Renta er satt ned 0,5%.

Flere banker har valgt å sette ned utlånsrenta med 0,5%. DNB har kun valgt å sette den ned med 0,35%.

Tja. De sier selv at de betaler mer i rente enn den NB setter. Siden de henter pengene i markedet. Og de kommer garantert til å både måtte ta direkte tap, betalingsutsettelse osv.

Er usikker på om jeg synes dette blir feil.