Havyard Group (HYARD)

Havyard utvikler og selger skipsdesign og skipsutstyr i tillegg til sin egen bygging av avanserte fartøy for verft og rederier over hele verden som opererer innenfor offshore olje & gass, fiskeri og havbruk. Havyard Group leverer produkter og tjenester innen hele verdikjeden fra fartøyets design, konstruksjon, ettersalg og livssyklus støtte til skip i drift.

Den 28.februar legges tallene for Q4 frem, og selskapet har selv snakket om 100 mill i overskudd for 2016:

Spennende teknologi og store muligheter
Havyard MMC eier 77,28% av MMC Green Technology, et av få norske selskap som tilfredsstiller IMO-kravene vedtatt av FN for rensing av ballastvann. MMC har utviklet et system som er lite og kompakt og beregnet på små og mellomstore skip, og kan ettermonteres (retrofit) . I september i fjor ble det vedtatt at ballastvanndirektivet trer i kraft ett år etter. Kravet tilsier at alle nye skip fra og med september 2017 må ha IMO-godkjent BWTS (Ballast Water Treatment System). Dette må i tillegg etterinstalleres i skip i drift innen 5-6 år, en flåte som i dag består av totalt ca. 50.000 skip.

Mer info om FN direktivet finnes i denne saken. Her sier MMC Green Technology blant annet:
Ratifiseringen av konvensjonen har stor betydning for oss som leverandør, men kan også bety enorme muligheter for norske verft som kan tilby etterinstallasjon (retrofit)

Ellers har US Coast Guard satt enda strengere krav til BWTS, og det gjenstår å se om de tilpasser seg IMO-kravene eller ikke. MMC Green Technology har et “USCG Acceptance Letter” på deres teknologi, så en kan forvente at de vil bli formelt godkjent av USCG (en godkjenning kun 3 andre selskaper har). Mer om MMC sin teknologi finnes her: http://www.ship-technology.com/contractors/wastewater/mmc-green-technology/

9 Likes

Eg har flere ganger nevnt hyard som en av oses heteste doblingskandidat, ser ut som det kan slå til fra kurser 8-9kr.
Men, akkurat som i Bergen, sitter bare sidelinjen og gleder meg over andres gevinster.
I fjor på denne tid, og også høste 2016, hadde eg flere bekjente som var permittert fra hyard og dems underleverandører, np er alle tilbake i jobb og stemningen en helt annen.
Er fra ei bygd i nærheten av ene verftet, så kjenner godt til historikken, og ikkje minst viktigheten i lokal samfunnet av å ha ett oppegående verft, det er mangen viktige arbeidsplasser som bidrar i lokalmiljøet

3 Likes

Skal komme med litt info i helgen om jeg har fri, har ikke opprettet en post på Havyard fordi jeg har overført 50% av lønningene de siste 5 mnd til Havyard :slight_smile:

Før dagen idag var Havyard priset til MMC som vekstselskap, de kommer til å tjene ca 20 mil i 2017 ( 3-9 mill mer nå etter kontrakt) Resten er så å si gratis :smiley:

Har regnet fram at P/E for 2017 er nå ca 7 ( kurs 14) og det er dersom Ship tec ikke tjener penger i 2017

Kan nevne at Havyard MMC har ansatt ca 20 personer siden Oktober.
Fjord1 er kjøpt opp av hovedaksjonær i Havyard ( Per Sævik) - som nå statser lokalt på å hjelpe folk tilbake i arbeid ( Havyard = lokalt)
Fjord1 har vunnet mange anbrudd på grønne ferger + de skal ha flere fra 2020 + (disse må bygges)
Fjord1 har 2- 3 milliarder som skal investeres i ca 8 ferger
Statoil satser mye på windmøller / park - Havyard har bygget en båte som drifter disse http://e24.no/boers-og-finans/statoil/statoil-om-havvind-kan-bruke-12-mrd-per-aar/23918045

Så Havyard er en helgardering mot vindkraft, fisk, transport og olje :wink:

4 Likes

Kan du si noe om gjeldssituasjonen og cash beholdning? Hva med låneforfall? Hvordan er kontraktstrømmen ifht. guiding? Spør bare siden du virker å ha peiling på selskapet :slight_smile:

1 Like

900mill i gjeld fordelt på alle 4 segmentene og ca 22- 25kr per aksje i egenkapital. Betaler ned gjeld før de starter med utbytte igjen, kan hende du hører litt ang dette ved Q1

Obligasjonslånet ble utsatt til desember 2018 - De har også et kortsiktig byggelån.

inntektene for 2016 er guided til 100 mil, ca 34 i Q4. Men 2017 vil dette beløpet reduseres en del pga mangel på arbeid ved Havyard ship tec og lave priser på levering. Men kan hende det kommer flere kontrakter på fergebygging / vindmølleskip utover året.

MMC spesielt, Havyard design og NES opplever alle 3 vekst i 2017 Har et bear case dær de tjener 40-50 mill i 2017 og da tjener Havyard shipping ingenting. Ser man inn i 2018, vil nok inntjeningen bli en del høyere :slight_smile:

1 Like

Vil også advare folk mot den lave omsetningen i aksjen, topp 20 eier en god del aksjer. Så noen dager blir det bare traded 5000-20000 aksjer, noe som gir store utslag på kursen.

4 Likes

Dette var jo også tilfellet i Bergen når jeg gikk inn. Det var grunnen til at jeg ikke turte å satse skikkelig på inngangen min. Stor spread og små volum. Kunne lett bikket kursen opp 5-10% på egenhånd :smile:

Ser ut til at oppmerksomheten øker rundt Havyard. Tror vi vil se høyere omsetning framover. Mange som setter seg inn i caset etter oppgangen i dag fra det jeg kan se på Facebook-gruppene jeg er med i iallefall.

1 Like

@Nocturne - Svarer deg her.

Bunnlinjen i q4 har jeg ikke noe særlig formening om pr dags dato. Kjøpte meg i utgangspunktet inn for en kjapp trade da melding kom i forrige uke. Fikk lest litt og bestemte meg for å sitte.

Hyard fikk i desember 2016 kontrakt på 3 el. ferger til Fjord1, levering 2018. Kontraktsverdi: omlag 500 millioner. Usikker på hvordan betalingsplanen på disse fergene er, men for båter som jeg kjenner til pleier det å være delt opp i flere bolker. Én betaling ved inngåelse av kontrakt, én ved start skrog, én ved ferdig skrog osv. Nå skal skroget bygges av en tredjepart, og kommer ikke til Havyard i Leirvik før mot slutten av 2017. Den første fergen leveres i mai 2018, og de to andre skal leveres i slutten av 2018.

At fjord1 kanskje skal bestille ytterlige 10-12 ferger var det som i utgangspunktet fikk meg til å sitte. Drypper noen av disse på Hyard (noe jeg finner sannsynlig), så vil det være en stor trigger. Og dette gjelder bare Havyard Shipbuilding Technology. I tillegg har du jo MMC Green Technology (Havyard eier 77,28%) og Norwegian Electric Systems (Havyard eier 50,5%).

Sjekk første posten i tråden, der står det litt om MMC. Les ihvertfall artikkel nr. 2 i tråden.

ALLE nye fartøy skal fra og med 8. september 2017 ha installert godkjent anlegg for rensing av ballastvann. Gamle skip får litt lenger overgangsvindu enn nye, og her må renseanleggene ettermonteres.

Det er rundt 60.000 skip som omfattes av BWTS-kravene.

MMC er blant 5 norske som tilfredsstiller krav. 2 av disse selskapene fokuserer på små og mellomstore skip, og det er MMC og Optimarin. Det er også en aktør som heter Teamtec, som visstnok leverer til alle fartøystørrelser.

2 Likes

Mcap 330millioner…

Jepp, lavt priset. Til og med i bear-caset scenarioet kan man vel regne hjem en mcap på 500mnok. Burde nok vært priset tilsvarende i dag. Kjøpte meg inn - men vanskelig å få volumene uten å kjøre kursen for mye merker jeg, så kjøper meg opp litt og litt. Lagt inn kjøp her og der :slight_smile:

2 Likes

Har vært slik før de siste 3 Q rapportene etter turnaround. Dersom en stor aktør vil ut ( slik som skjedde sist) vil det presse kursen langt ned igjen.

De kommer til å tjene ca 34 mill i Q4 og har regnet en bunnlinje på 50 mil for hele 2017 med nåværende backlogg og trend ( Bear case der Ship tech ikke tjener noe nesten). Men så fort markedet bedrer seg vil fokusert og verdsettningen bli rettet mot 2018 og utover

1 Like

Kan også nevne at en “innsider” kjøpte over 160k aksjer rett før jul, det er ikke børsmeldt siden han ikke er regnet som innsider. Men han er Site mananger på havyard ship tec ( så han viste sikkert at de ville få ferge kontrakt)

3 Likes

Kan jeg spørre hvorfor du legger så lav bunnlinje for bearcaset når de i år tjener rundt 100mnok og guider vekst de neste to årene? :slight_smile:

Havyard group guider ikke vekst? Men vet MMC guider grei vekst, + NES.
Fordi jeg ikke vil overhause folk til å kjøpe aksjen basert på inntjeningen i 2016, ordeboken for Havyard ship technology er tynn i 2017(kanskje ned mot 400-500 etter Q4). Mye av de 100mnok som de har fått i fra 2016 er stammmer nettop ship tec og større sluttbetalinger av storeskip.

“Fergene Sikrer sysselsetting i 2018
Arbeidet med ferjene starter umiddelbart, men det første skroget ankommer ikke Leirvik før mot slutten av 2017. Skrogbyggingen vil bli satt ut til en tredjepart.”

Joda, men du forutsetter at de ikke får inn noen nye kontrakter i år da eller? Uansett så gir ditt bearcase (basert på eksisterende ordrebok antar jeg) en oppside på minst 15-16 kr?

Bullcase er jo såklart at Brønnbåt/vindmølle evt offshore kontraktene renner inn og ship tec tjener penger, markedet er jo ventet å bedre seg utover mot 2018 :smiley: Å er jo pga den oppsiden at jeg har over 80% av porteføljen i Havyard nå og føler at den er lav risk :wink:

1 Like

Snakker om sola! Først nå så jeg meldingen fra kl 09 i dag tidlig, de forsetter å fylle opp ordreboken for 2017

Det vises til børsmelding av 28.september 2016, hvor det
ble offentliggjort at Havyard Ship Technology hadde inngått
kontrakt for bygging av en arbeidsbåt for det skotske
rederiet Inverlussa Marine Services. Videre ble det opplyst
om at kontrakten inneholdt en opsjon for bygging av et
søsterfartøy.

Kunden har nå erklært den ovennevnte opsjonen, hvor
planlagt leveringstid vil være september 2017. Kontrakten
gir dermed et viktig bidrag til aktiviteten ved verftet for
inneværende år.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Lars Conradi Andersen
Sales Director, Havyard Ship Technology AS
Mobil: +47 97 71 24 12

2 Likes

Har blitt noen ekstra Stout/IPA de siste ukene, endelig rører porteføljen seg litt etter å ha stått på stedet hvil :slight_smile:

3 Likes