Hiddn Solutions (HIDDN)

Jeg har en forkjærlighet for small caps, og har sett litt nærmere på Hiddn Solutions ASA.

Hiddn baserer seg på tidligere Agasti, en løsning gjort for å raskt komme seg på børs:

Hiddn driver innen for “cybersecurity” industry - et av segmentene innenfor IT med høyest vekst. De har utviklet en USB-pinne løsning hvor det er investert 150MNOK. Denne løsningen er FIPS sertifisert av amerikanske National Institute of Standards and Technology (NIST), og denne har blitt tatt godt imot av markedet:


Emisjon er akkurat gjennomført til 2,89 kr per aksje, og selskapet er med det verdsatt til ca. 150 MNOK. Kapitalforhøyelsen er alt registrert. Emisjonen ble vel overtegnet:

Q4 endte med et driftsresultat etter skatt på minus 26,9 MNOK vs. 3,6 MNOK samme periode i 2015. Driftsinntektene i Q4 endte på 3,4 MNOK vs. 2,7 MNOK samme periode i 2015.

Kjør diskusjon!

Interessant film som forklarer litt mer om produktene til Hiddn, Hiddn Laptop 1+ og Hiddn coCrypt:

Her er mer om FIPS 140-2 sertifiseringen. Hiddn sine produkter er nivå 3, konkurrentene er i følge dem selv nivå 1, mer om dette her:


Her er for øvrig en oversikt over alle produkter med FIPS 140-sertifisering, samt info om de er nivå 1-4.
http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/140val-all.htm

Kan bli bra dette når kontrakter begynner å komme på plass. Et produkt i tiden som alle kan forstå som er grunnen til at jeg har noen slanter inne i Hiddn.

Litt mer info om ulike avtaler og verdien på de. Dette gir en pekepinn på hva en kan forvente av fremtidige avtaler:

:dizzy_face:

Haha, når du skriver det slik ser det ut som om det er JEG som sier det…

Burde kanskje stå at den kan oppgraderes😂

Avtalen med den nederlandske stat skal være verdt minst 5 millioner kroner hvert år. En tilsvarende leveranse til det norske forsvaret skal utgjøre mellom fem og ti millioner kr. Avtalen med Bedriftssystmer AS skal ha en verdi på minst 10 millioner kroner årlig de neste tre-fire årene.

Kan bli bra dette.

Publisert: 1. APRIL 2015

Bare synd jeg kjøpte tegningsretter og dermed ligger godt i minus nå. Må kanskje snitte litt ned.

VNå er Hiddn på børs og snart kommer kontraktene. Slipper å sponse utviklingen nå, som har kostet like mye som Mcap.

Spørsmålet er mer hvem som har solgt siste dagene. Var lite salgspress før emisjonsaksjene kom, og emisjonsdeltakerne har betalt minst 2,89 per aksje. Var nok en del spekulanter som fikk det trangt i døra på 2,40-2,50 og angrer seg nå.

En liten samling av diverse avtaler og sertifiseringer:

Og litt om markedet:

Cybersecurity – the protection of data in digital form against theft and misuse – is the fastest growing IT segment. Whilst demand in other IT segments is driven by reducing inefficiencies and increasing productivity, cybersecurity spending is driven by the fear of cybercrime and the potential implications of security breaches. Cybersecurity currently represents the strongest growth potential within IT spending. The market segment totalled USD 53 billion in 2015 and is expected to surpass USD 60 billion13 in 2016. Estimates of the 2020 market size ranges from USD 76 billion (7% CAGR) to USD 128 billion (18% CAGR). The most moderate growth forecast is rooted in an augmented status quo scenario, the intermediate scenario encompasses a growth in number of endpoint devices and an increase in implemented cloud solutions, whilst the most aggressive forecast is based on a complete change in the IT network architecture.

Nå begynner det omsider å skje noe med aksjekursen… :slight_smile:

Investorpresentasjon fra nå i april:

1 Like

Kursen har gått sidelengs de siste 3 mnd, begynner å tære på en kortsiktig fyr som meg :joy:

Ellers skal det sies at valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 22.juni er noe interessant:
Komiteen har i sine vurderinger lagt vekt på de endringer som gjennomføres i selskapets virksomhetsområder og de tilpasninger til nye produkter og markeder dette medfører. Overtakelsen og integreringen av virksomheten i Finn Clausen AS vil også ha fordel av et styre med erfaring og kompetanse på disse nye områder.

Ser en nærmere på de foreslåtte medlemmene vil jeg si at valgkomiteen har tatt en meget god vurdering, og på sikt tror jeg dette kan bli veldig bra.

Følgende nye styremedlemmer er foreslått:

Det kan vel sies at en liten trigger i seg selv kan være at disse forhåpentligvis laster litt aksjer :slight_smile:

Begynner å bli langdrygt dette ja😏

Hiddn’s SafeDisk gained approval for government use by the Dutch security
authorities (NLNCSA) in November 2016, after which the Dutch government,
Ministry of the Interior and Kingdom Relations, placed an order for a limited
number of SafeDisks. The first delivery of SafeDisks since the approval has
since been deployed following which the customer has now placed a repeat order.
This brings the total number of SafeDisks delivered to the Dutch government to
more than 400. The repeat order marks an important customer validation of
Hiddn’s patented hardware encryption technology, and proves how attractive the
Hiddn solution can be towards customers with strict data security requirements.

Prisen på denne (Laptop 1+) er ca. 10.000 kr, og ettersom det er solgt “mer enn 400”, og justerer prisen litt ift. at de sikkert har fått litt ekstra rabatter, så snakker vi salg for rundt 4 MNOK kroner.

USB-sticken CoCrypt selges forøvrig for 2250-2700 kr.