Hvor mange aksjer er i portføljen din?

Vv Jeg har mistanke om at de fleste her har 1-2 kanskje 3 aksjer max i portføljen sin. Altså høy risiko. Jeg lurer på om dette stemmer så tenke vi kunne ta en poll på dette.

Klarte ikke mekke sammen en poll på mobilen. Bare svar her så får jeg en ‘feel’ av det :slight_smile:

Hvor mange aksjer har du i porteføljen? 12 hvis du har mer enn 12.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

0 stemmegivere

1 Like

Jeg skiller meg nok ut fra de fleste. Hadde av ymse årsaker en del ledig kapital stående og aldri vært aktiv på børs til tross for at jeg har fulgt en del med. Vært en gamer når jeg var yngre, og når jeg leste meg opp på CE/Funcom, så syntes jeg var oppsiden var såpass troverdig at veddemålet så godt ut. Nå sitter jeg med papirtap, men er ikke videre bekymret på lengre sikt.

Registrerte meg her for å ha et pusterom med mindre galskap enn HO. Lykkes Funcom-veddemålet vil jeg trolig bli aktiv bruker av børs + innsider her :innocent:

Har i 3 selskap, men over 98% i Nano :laughing::+1:

1 Like

Hah! Samme fella som meg. Vurderte fundamentet som godt men vurderte ikke hva markedet vurderer. Så har vi lært til neste gang. Hvis du ser fundamentet er godt men tror markedet undervurderer så skal man vente på kjøpsanledning!!

Ja, lært meget. Dog tror jeg ikke det var gitt at vi havnet her vi gjorde - så lærdommen er nok ikke satt i stein! Fiendtlig presse, litt klønete investorkommunikasjon fra Funcom etc. har bidrat vesentlig til den voldsomme duppen.