Hvordan registerer man et verdipapir som konkurs i VPS?

Jeg har eid (formelt fortsatt eier ser det ut som) en mikro-post i Northland Resources som gikk konkurs for en god stund siden, men hos VPS ser det ut som jeg fortsatt har en eierandel selv om selskapet ikke lenger eksisterer (i alle fall ikke notert lenger). Hvordan registrerer jeg at det har gått konkurs og får registrert fradrag på skatten? Jeg har ikke giddet å kikke noe særlig på det tidligere siden det er snakk om noen hundre kroner i tap, men begynner å bli litt lei av å se den i aksjeoversikten fra Skatteetaten samt at det sikkert er greit å rydde litt.