Itera (ITE)

Starter en tråd om ITERA ASA (ITE.OL) siden en del har den i favoritt-listen eller i porteføljen sin :slight_smile:

Itera ASA, a communication and technology company, designs, develops, and operates digital solutions for companies and organizations in Norway, Sweden, Denmark, and Ukraine. It delivers projects and services in the consulting and strategy, design and development, and operations and management areas.

The company provides application development and management, architecture, BI and big data analytics, cloud, consulting and strategy, enterprise search, hosting and operations, service design, test and test management, virtual identity and digital design, Website and portal, and infrastructure services. Itera ASA was founded in 1989 and is headquartered in Oslo, Norway.

La oss starte diskusjonen! @hanse @Inkognito666 @OleKyryliuk @TheGambler @pdx

FLAGGING AV FULLMAKTER

I forbindelse med generalforsamlingen i Itera ASA 22. mai 2018 har styrets
leder, Morten Thorkildsen, mottatt fullmakter for i alt 21.241.034 aksjer. Dette
tilsvarer 27,1 prosent av stemmeberettigede aksjer. Av disse er 9.200.555 gitt
med stemmeinstruks og 12.040.479 uten. Konsernsjef, Arne Mjøs, har fått
fullmakter for i alt 1.247.736 aksjer, hvorav 1.000.000 er gitt med
stemmeinstruks og 247.736 uten. Dette utgjør 1,6% av stemmeberettigede aksjer.
Finansdirektør, Bent Hammer, har fått fullmakter for i alt 505.007 aksjer,
hvorav alle uten stemmeinstruks. Dette utgjør 0,6% av stemmeberettigede aksjer.

Fullmaktene er gyldige kun for generalforsamlingen den 22. mai 2018.

Disse opplysningene er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=451899

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180522.OBI.20180522S93

DISCLOSURE OF VOTING RIGHTS

In connection with the Annual General Meeting of Itera ASA to be held 22 May
2018, Morten Thorkildsen, Chairman of the Board of Directors, has received proxy
based voting rights for 21,241,034 shares, representing 27.1 per cent of the
votes in the company. Of these, 9,200,555 are given with voting instructions and
12,040,479 without. CEO, Arne Mjøs, has received proxy based voting rights for
1,247,736 shares, of which 1,000,000 with voting instructions and 247,736
without. This represents 1.6 per cent of the votes in the company. CFO, Bent
Hammer, has received proxy based voting rights for 505,007 shares, all of which
without voting instructions. This represents 0.6 per cent of the votes in the
company.

The proxies are only valid for the Annual General Meeting 22 May 2018.

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section
5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=451900

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180522.OBI.20180522S94

Generalforsamlingsprotokoll

Itera ASA har i dag avholdt ordinær generalforsamling. Alle sakene på dagsorden
ble enstemmig besluttet i henhold til innkallingen. Protokollen fra
generalforsamlingen følger vedlagt.

Generalforsamlingen vedtok å utbetale et utbytte på NOK 0,25 per aksje. Utbyttet
tilfaller de aksjeeiere som er aksjeeiere pr 22. mai 2018. Aksjen vil bli
notert eksklusive utbytte fra og med 23. mai 2018. Utbyttet vil bli utbetalt 1.
juni 2018.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere informasjon:
Bent Hammer, finansdirektør
+47 982 15 497

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=451902

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180522.OBI.20180522S96

Minutes from Annual General Meeting

The Annual General Meeting in Itera ASA was held today. The meeting unanimously
adopted all items as proposed. The protocol is enclosed.

A dividend of NOK 0.25 per share will be paid to the company’s shareholders per
the date of the Annual General Meeting, 22 May 2018. The shares will be trading
ex-dividend from 23 May 2018. Pay-out date for the dividend will be 1 June
2018.

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section
5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

For further information, please contact:
Bent Hammer, CFO
+47 982 15 497

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=451903

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180522.OBI.20180522S97

Ekskl. utbytte i dag

Aksjene i Itera ASA noteres ex utbytte NOK 0,25 fra og med
i dag, 23.05.2018.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=451929

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180523.OBI.20180523S24

Ex dividend today

The shares in Itera ASA will be traded ex dividend NOK 0.25
as from today, 23 May 2018.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=451930

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180523.OBI.20180523S25

Flagging av fullmakter

Generalforsamlingsprotokoll

Ex utbytte NOK 0,20 i dag

Offer to buy back shares in Itera ASA

Itera ASA: Results of offer to buy back shares

Forlengelse av terminkontrakt

Prolonged future contracts

Aksjeprogram for ansatte og innløsning av opsjoner

Kjøp av aksjer

Mandatory notification of trade

Salg av aksjer ifm Aksjekjøpsprogram

Sales of shares in connection with Employee Share Purchase Programme

Spent på tallene som presenteres på Q2. Selskapet har under den pågående pandemi vist at de er svært fleksible og tilpasninsdyktige, samt at deres tjenester og løsninger er bærekraftig og fremtidsrettet.

Det ser ut til at COVID-19 og de påfølgende endringene i samfunnet, hvor økt bruk av bl.a. av skytjenester og digitaliserte løsninger, vil bidra til at flere virksomheter ser verdien av disse løsningene som Itera tilbyr. Løsninger som bidrar til at Iteras kunder kan opprettholde driften samtidig som de ivaretar smitteverntiltak for å begrense spredning av COVID-19.

Det skal bli veldig spennende å følge dette selskapet fremover, og jeg tror at man som aksjonær vil kunne ta del i en svært spennende tid fremover. Denne aksjen kommer til å få vind i seilene om kort tid!

4 Likes