Kunstmarkedet - tips og råd

Tillater meg å starte en tråd om kunstmarkedet for å se om det er noe interesse her. Kunst, samtidskunst, moderne kunst, klassisk kunst, auksjoner, grafikk, maleri, etc. Har selv gjort enkelte handler her og ser mange overlapp med annen trading. Er også samler selv og følger med på feltet så godt jeg kan. Vet det finnes en tråd om maleri fra før, men tenker en bredere diskusjon om gallerier etc. ville vært bra.

3 Likes

Kunstmarkedet, som mye annet, følger trender. Det som er inn nå, og kanskje har hatt en verdistigning, kan være helt ute om 5 år. Men holder du i nye 15år, så inn igjen.
Et par av mine beste investeringer er i kunst. Type 500-1000% på få år. Men selger ikke enda da jeg liker å ha de på veggen.
En kan også velge å gå etter klassiske ting som feks litografier av Munch. Ikke så veldig dyrt, pent å se på og vil aldri tape seg i verdi. Slikt vil stige jevnt…

2 Likes

Personlig vil jeg sette meg i samme bås som de stakkars utskjelte taxisjåførene, når en trend eller buzzen om en upcoming artist når meg, ja da er vi sannsynligvis på toppen av sykelen. Derfor kjøper jeg egentlig bare det jeg liker, og vet jeg vil ha på veggen uavhengig av prisutvikling på verket.

Ellers må jeg si at det er litt ekstra stas når man kan få tak i noen orginaler, og jeg har i det siste heller gått for noen litt færre slike verk enn mange silketrykk. Heldigvis opererer jeg i disse nymotens kategoriene, med overkommelige priser. Kan vel si det slik at jeg synes det er fascinerende å besøke Rembrant-museet, men jeg føler meg ikke hjemme før jeg kan gå inn på den uoffisielle Banksy utstillingen på Moco rett bortenfor. :wink:

Siste bestillingen som er på vei er vedlagt til slutt, så nå kan jeg endelig kalle meg en contemporary art collector! (Hentet fra ebay i påvente av DHL.)

Det er vel ikke akkurat Munch, men jeg synes originalene/HF var litt kule og fint priset, så jeg skal nok besøke et av disse stedene i løpet av året.

fake_hockney

3 Likes

Jeg købte 2 små billeder for næsten 30 år siden af en pensionist til 20.000 DKR (nutidsværdi), dem fik jeg vurderet hos et dansk auktionshus for et par år siden, jeg kunne få 2.000 DKR. Det er et usikkert marked.
Hvis man skal tjene penge er det hos unge/nye kunstnere, kunne jeg så se for et års tid siden.

3 Likes

Hvordan kom dere i sin tid frem til den prisen på 20.000?

Det blev købt på en kunstudstilling, der var sat prisskilte på de udstillede billeder.

2 Likes

Vil forsøke å lage en guide over markedet slik jeg kjenner det. Kan ta litt tid å finpusse og utdype den. planlegger å komme med flere poster etterhvert om teknikker, prising og avgifter. målet er å få tilbakemeldinger og erfaringer så vi sammen kan få større forståelse.

For meg er kunstmarkedet det mest interessante feltet jeg har vært borti. Min erfaring er at man ikke skal grave mye før man oppdager det jeg vil kalle »skjulte kulturskatter» og en fantastisk rik verden av opplevelser. Det går også an å tjene penger her- og parallellene til feks aksjehandel er mange. Likevel ser jeg mye underlig journalistikk på området som forsøker å banalisere feltet. Når det er sagt er det også et felt der virkeligheten av og til kan være mer parodisk enn parodien så litt humor kan være på sin plass.

Jeg tenker at kunstmarkedet i Norge i utgangspunktet har fire sjikt (som kan overlappe hverandre):

  1. Tilfeldige kjøp «Noe fint å ha på veggen» Her kjøpes kunst man kommer over i tilfeldige gallerier og på nett eller Finn.no etc. Ting man liker/dekorative plakater etc. Ofte vurderes prisene som ok og hvis det er original kunst er det gjerne grafikk i serier til rundt 1-5k, men det er sjelden noen forventning om avkastning. Når det gjelder reproduksjoner/plakater har IKEA og andre tatt store deler av dette markedet fra kunstnerne og galleriene, men det er i forandring pga enkel markedsføring i sosiale medier.

  2. Det «profesjonelle» kunstfeltet. Profesjonell i denne sammenhengen betyr at selger (ofte også kjøper) er informert om feltet og forholder seg strengt til regler for orginalitet etc. som igjen vil kunne påvirke prising. Utsalgssteder kan være kunstsentere, kunstnerdrevne visningsrom og/eller rene kommersielle aktører. Det kan også være salg direkte fra kunstnere (enkelte gallerier og kunstnere faller utenfor dette når de feks markedsfører vanlige plakater som Orginalgrafikk). Her kan man gjøre de kjøpene som øker mye i verdi på kort tid, men risiko er også høy. De fleste som samler seriøst av nålevende kunstnere kjøper verkene sine her. De kjøper det de liker selv og har en interesse for og spekulasjon skjer også. Mange samlere har en interesse for feltet og vet at verket kan være «toppen av et isfjell» hva kunstnerens aktivitet angår. Kanskje samler man på en bestemt sjanger, bestemt kunstner eller fra et bestemt galleri, som gjerne har et samarbeidsforhold med kunstneren. Her kan priser settes i samarbeid mellom flere aktører som «representerer» kunstneren både nasjonalt og internasjonalt Og bygger opp om en kunstners karriere. mange kunstnere jobber også helt selvstendig men har en streng prispolitikk for sine verk. I det siste er salg over nett og fra atelierer blitt en voksende trend, noe som øker sjansen for gode kjøp.

  3. Annenhåndsmarkedet. Videresalg av kunstverk. Dette markedet har få profesjonelle aktører i Norge, men man kan nevne Blomqvist og enkelte kunsthandlere og såkalte «agenter» eller mellommenn og kvinner. Det finnes også et ullent marked på Finn.no. der folk som ikke vil betale for taksering prøver seg. Kupp kan gjøres her. NB Alle prisrekorder i verden er satt i annenhåndsmarkedet på feks Soethebys og Christies der de aller rikeste blant oss kan sylte ned pengene sine. De kjente handlene foregår som oftest gjennom auksjon, men det finnes også et enormt svartemarked. Risiko her er forfalskninger, som det finnes mye av.

  4. Blue Chips. Trygge investeringer, såkalte «blue chip» verk. Her er det enkelte verk av enkelte kunstnere som gjelder. Som oftest malerier. For svimlende summer. I bransjen vet man hvem som kan formidle disse og det er gjerne et helt apparat rundt. I museer kan slike verk av ofte avdøde, veldig anerkjente kunstnere, men også enkelte nålevende stilles ut. For et museum kan det å eie et slikt verk -feks Munchs «skrik» være en valuta da utlån er attraktivt internasjonalt.

4 Likes

Begreper

Kunstmarkedet
Med dette menes all form for kjøp og salg av kunst, men det finnes profesjonelle og ikke profesjonelle aktører. Ikke alle kunstnere ser seg selv som endel av et marked, men paradoksalt nok kan enkelte av disse bli markedsyndlinger.
Markedet er kjent for å være uregulert og spekulativt, men det finnes også hierarkier og regler.

Galleri
Kunstgalleri er salgssteder for kunst, men med et løpende utstillingsprogram. Ofte drevet av en gallerist som er både daglig leder og innehaver. Noen gallerister er nærmest som kjendiser å regne i kunstfeltet, men dette er ikke så vanlig i Norge. Det er vanlig at gallerier har navnet til galleristen og har en «stall» av kunstnere de representerer. Eksempler i Norge er Peder Lund på tjuvholmen som er både gallerist og rådgiver og er kjent for «Blue Chip» handel m.m
Andre eksempler er Galleri K, Galleri Riis, Standard(Oslo), ViVii, OslContrmporary, Galleri Brandstrup, Galleri Golsa, Galleri Opdahl, QB m.m galleriene kan ta opp mot 50% av cut’en ved salg og jobber gjerne mot en bestemt samlerkrest som de stadig utvider. Flere norske gallerier selger til utlandet. Av mindre kjente private gallerier finnes det hundrevis over det ganske land.

Kunstnerdrevne visningsrom
Disse mystiske visningsrommene er steder å gjøre virkelige kupp og oppdage nye kunstnere. De drives gjerne av kunstnere og livnærer seg på dugnadsånd og støtteordninger fra feks kulturrådet, men også inntekter fra salg og private donasjoner. Noen drives nærmest som gallerier men gjerne uten en fast stall av kunstnere. Utstillingene lages blant annet for å støtte opp under uetablerte kunstnerskap, og de fleste kjente kunstnere har begynt sine karrierer her. Se feks https://morgenbladet.no/kultur/2019/11/et-lys-av-gront-gjennom-snoen
NB. mange kunstnere vier store deler av karrieren til utstillingsvirksomhet i dette feltet fordi det ofte er stor frihet her og kjente kunstnere dukker også opp i disse utstillingsprogrammene.

Auksjonshus
Aktører som fasiliteter auksjoner. Mest kjente er Soethebys og Christies men i Norden har vi Lauritz (DK) Blomqvist(NO) og Bukowskis(SE). Stort sett er dette annenhåndsmarkedet, men av og til gjøres auksjoner til inntekt for enkelte formål med verker donert av kunstnerne selv

Kunstmesser/Art Fairs
Messer som Art Basel og Frieze Art Fair har fått stor makt over kunstmarkedet internasjonalt. Her kommer the 1% for å finne kupp hos gallerier som har betalt for en bås i en gitt periode. Enkelte Norske gallerier har messedeltagelse som en del av sin forretningsmodell.

Biennale
En biennale er en mønstring av kunst som holdes hvert andre år. Disse har hatt stor innflytelse på kunstverden. Den mest kjente er Veneziabiennalen. Det finnes også årlige anualer og triennaler. Hver femte år går Documenta i kassel av stabelen. Mange byer i verden har biennaler. Noen er veldig bra andre dårlige. Dersom en kunstner har stilt ut på en biennale har det vært forbundet med anerkjennelse, men mitt inntrykk er at inflasjon i biennaler har pulverisert denne auraen.

Moderne kunst
Ullent Paraplybegrep for all kunst som ikke er klassisk figurativ

Modernistisk kunst
Kunst som er laget under den modernistiske epoken ca. 1850-1970(?) her er kunstretninger som kubisme,surrealisme, impresjonisme og abstrakt maleri.

Samtidskunst
Begrepet betegner kunst laget i vår samtid, men er også et samlebegrep for kunsten laget etter modernismen ca 1970-nå. Mye av den såkalte samtidskunsten er inspirert av tidligere epoker og kan ligne på historisk kunst, men mye av den baserer seg også på helt andre inspirasjoner og motivasjon. Et eksempel er Vebjørn Sand som kaller seg «klassisk kunstner» fordi han jobber i en klassisk figurativ stil år han maler, men egentlig er en samtidskunstner som kommenterer krigshistorien, lager installasjoner og også er inspirert av impresjonismen. Men det er MANGE spennende samtidskunstnere som ikke nødvendigvis er så kjente og som lager mer spennende verker enn Sand.

Billedkunst
Jeg har merket at begrepet kunst og kunstner brukes bredt men begrepet billedkunst og billedkunstner brukes side om side med samtidskunst og samtidskunstnere. Begrepet beskriver derfor ikke bare kunstnere som lager bilder (jmf maleri grafikk foto etc) men også kunstnere som lager performance, konseptkunst o.a
Litt forvirrende? Ja.

*Kunstverden, kunstfeltet, kunstbransjen, kunstscenen etc.
begreper som peker på det samlede mylderet av aktører som dedikerer deg til kunst. Egentlig finnes det mange såkalte kunstverdener som overlapper. Begrepet startet med essayet «the art Word» av Arthur Danto i 1968 som forsøkte å forklare at det ikke nødvendigvis er den som lager det vakreste bildet som blir mest populær(litt enkelt sagt). Dette feltet er gjenstand for faglige og politiske uenigheter. Det spennende er at helt ukjente kunstnere kan ha solide karrierer innad i feltet. Når dette bryter ut i markedet medfører det gjerne også en voldsom prisvekst fordi prising gjerne skjer i takt med institusjonell eksponering for kunstneren (som kjent noen ganger etter deres død )

Konseptuell kunst
Kort fortalt kunst der ideen er viktigere enn formen:eller der kunstverket er resultatet av en idé «ideen er maskinen som lager kunsten» - Sol Lewitt. NB «Konseptkunst» betegner gjerne en helt spesifikk gruppe kunstnere i en periode av kunsthistorien: slutten av 60-tallet-70-tallet der kunstnere med inspirasjon fra dadaismen fra tidlig 1900-tallet lagde radikalt annerledes idebaserte kunst. Når samtidskunstnere etter dette referer til 60-70-talls konseptkunst kalles de gjerne «postkonseptualister» På 1990/2000-tallet i Norge fikk vi en bølge av unge kunstnere som ble kalt «nykonseptualister» som også jobbet Idébasert. I dag har jeg sett kritikere lefle med begrepet «nynaivisme» om endel yngre kunstnere, men alle slike begreper skal man ta med en klype salt. Mye av dagens samtidskunst er et samspill mellom konseptuell forankring og estetisk utforming.

Kunstkritiker
Kunstkritikeren er en omdiskutert rolle. Gjerne er de profesjonelle skribenter som enten jobber freelance eller fast for en avis eller tidsskrift. Den kan ha utdanning fra feks kunsthistorie eller et kunstakademi. Kritikeren analyserer gjerne en utstilling ut fra en type intellektuell posisjon i tillegg til sin egen opplevelse. Man skal ikke undervurdere kritikerens betydning for om et kunstnerskap blir tatt på alvor av institusjonene.

Kunstinstitusjonene
Større institusjoner som jobber profesjonelt med kunst, som museer, kunstsentere, kunsthaller og kanskje også kunstmesser og større etablerte gallerier eller samlinger. Ofte arrangerer disse faglige diskusjoner i tillegg til visninger, noe som gir dem en definisjonsmakt over hvordan kunsten diskuteres i samfunnet. Har vært gjenstand for mye uenighet og innbakt i samtidskunsten ligger institusjonskritikken fra kunstnerne nærmest implisitt. Likevel: om en kunstner er vist på en institusjon og/eller innkjøpt av en institusjon er dette med på å trygge markedsprisen. Grunnen er eksponeringen (tilbud etterspørsel) men også historiseringen av kunstnerskapet

Samlere og samlinger
En kunstsamler er en som samler på kunst. Ofte er dette privatpersoner, men noen ganger stiftelser (som feks Sparebankstiftelsen DNB). Museer har også samlinger som de ivaretar og stiller ut. Enkelte private samlere ansetter rådgivere til å styre innkjøpene. En privat samling kan få innflytelse i kunstfeltet hvis den er stor nok og/eller interessant nok. Eksempel på dette i Norge er Erling Nedby som har en imponerende nisjesamling av skandinavisk geometrisk, såkalt konstruktivistisk kunst.
Andre samlere er feks Stein Erik Hagen som med hjelp av rådgiver har bygget en flott samling av modernistisk maleri. Ikke rent få kjente finanspersonligheter samler på kunst. Men det er også vanlig med mindre private ikke offisielle/ ukjente samlinger.
Kjente, norske samlere:
Erling Nedby www.ensamling.no
Stein Erik Hagen
Petter Stordalen
Christian Ringnes
Hans Rasmus Astrup (se Astrup Fearnley museet)
Christian Bjelland
Knut Brundtland
Johannes Sejersted Bødtker
Ananias Dekke
Selvaag-brødrene
Viggo Hagstrøm
Sonja Henie og Niels Onsta (se Henie Onsta senteret)
Rolf Arebø Hoff
Harald Holst Halvorsen
Erling Kagge (har skrevet bok om å samle)
Ludvig Malthe
Rasmus Meyer
Johan Wilhelm Normann Munthe
Henriette Olsen
Petter Olsen
Thomas Olsen
Christopher Tostrup Paus
Christian Ringnes (se Ekebergparken)
Tryggve Sagen
Petter Snare (direktør KODE Bergen)
Olaf Schou
Jørgen Breder Stang
Rolf Stenersen se Stenersenmuseene i Oslo og Bergen (skrev også bok om å samle)
Petter Stordalen (se The Thief)
Sven Oluf Sørensen
Christen Sveaas (se Kistefosmuseet)


Morten Viskum (se Vestfossen Kunstlaboratorium)
Reidar Wennesland
Nicolaus Magnus Widerberg

Avgifter
moms:
I Norge er det ikke moms på salg av kunst så lenge man driver salg av egen kunst eller formidlingssalg på vegne av kunstnere.
Men dersom du eier verker av en kunstner og selger disse kreves det moms på vanlig vis. Dette har dannet grunnlag for endel diskusjoner og rot Feks når noen rammemakere har utsalg av innrammede verker og forsøkt å selge rammer momsfritt.

5%avgiften: Når man selger kunstverk som koster mer enn kr 2000 fra et offentlig tilgjengelig utsalgssted, er det en avgift på 5% av salgssum som tilfaller et fond der kunstnere kan søke midler. De fleste profesjonelle aktører utøver dette. Se www.kunstavgiften.no

Import
Linker like gjerne til denne:

Utdanningene
I Norge er det et mylder av skoler som tilbyr utdanning innenfor kunst. De fire viktigste er Kunstakademiene som nå ligger under Kunsthøyskolen i Oslo (avd. Kunstakademiet), universitetet i Bergen, NTNU Trondheim og Universitet i Tromsø. Det er forskjeller mellom de fire akademiene, men det viktige er at om en kunstner har studert her har de gjerne tilegnet seg en profesjonell innsikt i feltet og blitt utfordret på sin kunstneriske virksomhet. NB dette betyr ikke at de blir markedsyndlinger eller at man må ha studert der for å bli det, men min erfaring er at kunstnere som har studert ved akademier ofte er dedikerte og spennende å snakke om kunst med.

Kurator
En kurator er en profesjonell organisator og utstillingsutvikler/formidler. Det finnes utdanninger for å bli kurator, men mange kunstnere gjør kuratoriske prosjekter som en del av sin virksomhet. Det kan innebære å velge ut hvem som skal inviteres til en gruppeutstilling, skrive pressetekst og bestemme hvordan ting skal monteres i en utstilling. enkelte institusjoner har fast ansatte kuratorer som er ansvarlige for programmet.

11 Likes

https://www.bukowskis.com/sv/lots/category/konst

2 Likes

Ja såklart glemte svenskene i farten la det til nå

Det er lov å prøve seg: er pinner fra Ekebergparken den nye kryptokatten?

$3.7 million: A painting by Keith Haring at Gladstone Gallery

$2 million: Neo Rauch, Aprilnacht (2011) at David Zwirner

$1,350,000: Robert Rauschenberg, Bowery Parade (Borealis ) (1989) at Galerie Thaddaeus Ropac

$866,000: Georg Baselitz, Schwarzes Pferd [Black Horse] (1986) at Galerie Thaddaeus Ropac

$650,000: A painting by Carroll Dunham at Gladstone Gallery

$600,000: A new painting by Mark Grotjahn at Blum & Poe

$550,000: Alex Katz, Ada (2018) at Galerie Thaddaeus Ropac

$500,000 each: Two new paintings by Jonas Wood at David Kordansky

$420,000: Tracy Emin, There was only The Truth (2019) at White Cube

$350,000: A work by Oscar Murillo at David Zwirner

$350,000: Sterling Ruby, WIDW at Xavier Hufkens

$350,000: Stanley Whitney, Angels on Sunday, Maids on Monday (2019) at Lisson

$310,000: A work by Mary Weatherford at David Kordansky

$254,000: Imi Knoebel, Bild 06.03.2015 (2015) at White Cube

$200,000: A painting by Harold Ancart at David Zwirner

$200,000: A painting by Lucas Arruda at David Zwirner

$175,000: A painting by Ugo Rondinone at Gladstone Gallery

$145,000: Allora & Calzadilla, Electromagnetic Field (2019) at Lisson

$120,000–$1 million each: Five paintings by Lisa Yuskavage at David Zwirner

$100,000: A painting by Richard Aldrich at Gladstone Gallery

$100,000–$120,000 each: Several paintings by Henry Taylor at Blum & Poe

$100,000: A Josh Smith painting at Xavier Hufkens

$100,000: Ali Banisadr, The Serpent and the Key (2019) at Galerie Thaddaeus Ropac

$85,000–$495,000 each: All five of Avery Singer’s new works shown at Hauser & Wirth

$75,000: A painting by Anicka Yi at Gladstone Gallery

$52,000: Darren Almond, Night Snow at Tsukahara (2020) at White Cube

$50,000: A painting by Thomas Houseago at Xavier Hufkens

$16,500–$18,500 each: Gabriela Sanchez’s works at Charlie James

$14,000–$30,000 each: All of painter Calinda Rawles’s works at Various Small Fires

SCULPTURES, INSTALLATIONS, & MIXED MEDIA

Installation view of James Turrell at the joint presentation of Pace and Kayne Griffin Corcoran, Frieze LA 2020.

$910,000: Anish Kapoor, Mirror (Gold / Magenta) (2019) at Lisson

$520,000: Antony Gormley, GUT XVIII (2018) at White Cube

$500,000 each: Two works by Carol Bove at David Zwirner

$275,000: Liza Lou, S helter from the Storm at Lehmann Maupin

$175,000 each: A sculpture by Thomas Houseago in an edition of three sold at Xavier Hufkens

$150,000: A work by Isa Genzken at David Zwirner

$100,000: Theaster Gates, Afro (2018) at White Cube

$76,000: Bram Bogart, Het maartse (1994) at White Cube

$65,000: David Altmejd, Codebreaker (2020) at White Cube

$65,000: Ibrahim Mahama, LET THEM SAY (2019) at White Cube

$45,000 each: Four ceramic pieces by Sterling Ruby at Xavier Hufkens

$13,000: Laure Prouvost, IDEALLY HERE WOULD BE A DOOR TO YOUR GRANDMA’S LEAVING ROOM (2019) at Lisson

PHOTOGRAPHS, PRINTS, & WORKS ON PAPER

Julie Mehretu, Codex Monotypes (2018). Courtesy of White Cube.

$360,000: Julie Mehretu, Codex Monotypes (2018) at White Cube

$200,000–250,000 each: Works by Paul McCarthy at Xavier Hufkens

$120,000: Robert Longo, Study of Grey Wolf (2019) at Galerie Thaddaeus Ropac

$110,000: A work on paper by Amy Sillman at Gladstone Gallery

$100,000: A work on paper by Matthew Barney at Gladstone Gallery

$120,000: A painting on paper by Carmen Herrera from 2015 at Lisson

$40,000: TJ Wilcox’s photography at Gladstone Gallery

$25,000: Jessica Rankin, Being Matter Ignited (2020) at White Cube

Bare å dra på shopping da

Har nylig selv begynt og interessere meg for Pushwagner. Er mye kult som jeg kunne tenkt meg og hatt på veggen. Men føler prisingen er litt i overkant på enkelte trykk, stort sett 300 av hvert bilde.

Hva tenker folket om Pushwagner ?

Ser spesielt på Bogeyman ( 250 eksemplarer ), hva bør prisen på dette verket ligge på ?

Manhattan er også en favoritt :blush:

1 Like

Hvis det er signert og nummerert som et originaltrykk fra den opprinnelige serien på 250x fra 2013, så var det et såkalt d.g.a trykk som ikke er en tradisjonell trykketeknikk, men rett og slett en Photoshop-bearbeidet print. Dette har det vært litt diskusjoner om da noen mener slike dga er i grenseland til å være masseproduserte plakater. Men andre mener det er en modernisering av grafikken. Trykket finnes også i en håndkolorert (fargelagt av kunstneren for hånd) variant i 14 x, Fra samme år, men dette anses da for å være mer eksklusiv teknikk og har en betydelig høyere pris- retail nå på godt over 125k med ramme på Fineart. Førstnevnte er utsolgt men finnes en eks på Finn til litt under opprinnelig oppgitt retail på ca 39500 (sikkert inklusiv ramme). At slike selges med tap er egentlig ingen overraskelse . Det er typiske ting som blir revet bort når det er en hype men det er mange trykk av PW på både første og annenhåndsmarkedet. (Man kan få enkelte Munch-trykk rimeligere.) Dessuten mener jeg dette var overpriset i utgangspunktet pga karusellen rundt PW, men om du MÅ ha akkurat det trykket så kan du jo se det som et eventyr å prøve å skaffe det og da er det tilbud etterspørsel og størrelsen på lommeboka som gjelder. Men som investeringsobjekt er jeg skeptisk (den som lever vil se)

Syns forøvrig Pushwagner laget mange utrolig flotte motiver, spesielt liker jeg de detaljerte psykedeliske best :slight_smile:

1 Like

Selv ser jeg ikke på dette som noe og tjene penger på, men helst at det beholder verdien, tenker og ha pengene på veggen istedet for i banken :blush:

Er i diskusjon om det Manhattten bildet som også ligger ute på Finn, hva tenker du om det ?

1 Like

Hmmm ser det ligger to stk ute, men utsolgt på Fineart.no
Står i artikkelen jeg fant her at bildet hadde retail på 85k ikke over 100 som det står på Finn?er også en dga basert på et ettertraktet oljemaleri av kunstneren .
Syns artikkelen oppsummerer litt «greia» med Pushwagner også. Ikke for å rote til gleden din ved oppdagelsen av PW men det finnes jo kunstnere som det ikke er så sykt mye av på markedet også… :slight_smile:

1 Like

Hvis du først tenker å bruke oppimot 100k på et verk er det kanskje mulig å gjøre noen kupp av noen litt mindre kjente kunstnere

1 Like

Der har du helt rett, men sliter litt foreløpig i jungelen av flott kunst. Oppdaget den danske kunstneren Kitt Buch i dag :blush::blush:

1 Like