Lumberjack

Jeg kjører litt lumber nå, da det tekniske bildet til Gull og Sølv har blitt litt mer uryddig inntil videre. Lumber derimot ser ut til å ha unngått de verste hedge-fondene foreløpig.

Får se hvor lenge trenden varer…

4 Likes

Offtopic, av nysgjerrighet har du betongpriser også?
Har et bet på prisstigning i byggekostnadene :slight_smile:

Betong har vel ikke en like komplisert supply-chain som tømmer vil jeg tro, uten at jeg har spesielt peiling på det. Man trenger ikke plante det og vente, samt så er vel alle land selvforsynt ved å hakke litt i bakken? :face_with_monocle:

Var mer mtp nybygg priser, dersom råvareprisene steg pga pengetrykking . Men ja du har rett, treverk er nok mer complex og vil påvirkes mer av pengetrykkingen.

https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/bkibol

2 Likes

Lumber Jack leverer fortsatt:

1 Like

Bergs timber (BRG B)

1 Like
1 Like

De driver og lukker markedet for at ikke Lumber skal ta helt av… Greit det, vil heler at det skal vokse langt og lenge enn at det skal hoppe opp og ned…

Solgte meg ut på toppen, men kjøpte meg inn igjen etter et par timer. Mulig jeg closer posisjonen for godt imorgen; ikke pga rykket som var i markedet idag (det er naturlig), men liker ikke at det plutselig er mulig å få tak i det de trenger, selv om det også kan være et blaff.