NOD - Vil den ta av på 5G/IoT bølgen som kommer ? Ekspertene kjøper . .

Geir Førre som jeg kjenner som en av de i Norge som kan semiconductor best i Norge har nylig kjøpt aksjer i NOD for 20 millioner :

Jeg har selv brukt nedturen til å kjøpe meg betydelig opp. Hvorfor har jeg gjort det ? La oss si at jeg har 30 års+ erfaring fra tjenesteutvikling innen telecom og har vært i front på å skape nye tjenester og ødelegge eksisterende verdikjeder. Med 5G og nye IoT enheter i kombinasjon med sky tjenester vil gi oss nye tjenester vi vil etterspørre privat og på jobb. I mine øyne vil dette skje, men jeg innrømmer at jeg har vært usikker på NOD fordi jeg kjenner ikke godt nok til semiconductor markedet og hva som kreves for å lykkes,. Men detter gjør Geir. Ser man kun på tallene er de priset svært høyt i dag. Mye er rundt markedsandel og forventet vekst innen BLE. I Q4 ble de nesten slaktet helt pga litt forsinkelse i Kina. Kom igjen, se litt lengre frem enn Q4 2018 og Q1 2019. NOD og ledelsen gjør det og kjøper aksjer. Når Geir Førre også går mens prisen er lav , vrengte jeg lommene og kjøpte det jeg fikk tak i på 28. Aksjene puttes i skuffen og skal ligge der i min 18 måneder. Mulig at jeg supplerer når jeg snur rindt på portefølja i Q2.

2 Likes

15 posts were merged into an existing topic: Nordic Semiconductor (NOD)