Norsk Sjømat

Nergård og Norsk Sjømat konsoliderer til ett felles konsern. Norsk Sjømat ASA forventes å konkludere om børsnotering i løpet av fjerde kvartal 2020. Målet er å skape enda større verdier og nye muligheter i næringen, går det frem av en pressemelding mandag.

Selskapet vil gjennomføre en emisjon med et bruttoproveny på 700 til 800 millioner kroner, i tillegg til salg av eksisterende aksjonærer.

Ved en børsnotering vil Nergård Invest Samherji, som har en eierandel på 39,9 prosent i Nergård AS, selge seg ut for å oppnå et tilstrekkelig antall omsettelige aksjer. Dermed vil man gjennom Norsk Sjømat og Nergård Holding AS vil sikre norsk majoritet i det nye selskapet. Norsk Sjømat og Nergård Holding er eid av Per Magne Grøndahl og Bjarte Tunold.

Den nåværende konsernsjefen i Nergård, Tommy Torvanger, blir toppsjef i det nye konsernet.

Det nye selskapet har konkrete planer for vekst de neste årene og vil investere opp mot 1,2 milliarder, fremgår det av pressemeldingen.

Gruppen har den nest største andelen av hvitfiskkvoter i Norge, med en betydelig portefølje av evigvarende kvoter for torsk, hyse, sei og andre arter, i tillegg til kommersielt lakseoppdrett, melder TDN Direkt.

Les hele pressemeldingen her.

Er det ikke mange av disse fiskeriene som skal ha frisk penger inn i seg?

“Norsk Sjømat ASA forventes å konkludere om børsnotering i løpet av fjerde kvartal 2020”. Ja, IPOen åpner jo i dag, så det er vel ikke overdrevet!

Men tror dere som er “gamle” i game at det er en god ting å være med på Emisjonen som ligger på vps nå? Til en max pris for 30 kr? (Jada… jeg vet at det er vanskelig å spå om fremtiden) :slight_smile:

Er ikke dette en Jævlig høy emi kurs ?

Hva begrunner du det med?

Potesialet ? Vi selger tørrfisk i bacalao, men selger er hvit fisk noe vi skal selge mye mer av ?


Det gikk vel ikke helt etter planen.

Håper det er ett tegn på at markedet er mettet med nye selskap, alt har jo en grense.