Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

North Energy

Alle investeringene selskapet har gjort har gått i positiv utvikling, dato for pengene inn på konto fra Kemneren vi venter på Nå. Når tror dere de kommer? Selskapet er utrolig lav priset og skatterefusjonen kan komme når som helst nå, kursen kan ikke lengers forsvares.

123 posts were merged into an existing topic: North energy asa (north.ol)