Oasmia Pharmaceutical AB (OASM)

Starter en tråd om svenske oasmia

Litt bakgrunnstoff her

Tester brudd med nedtrend og forsøk på golden cross 50 over 200

Oasmia Pharmaceutical: Oasmia launches the ovarian cancer treatment drug Apealea® in Sweden, Denmark and Finland

1 Like

https://mfn.se/a/oasmia-pharmaceutical/oasmia-och-elevar-ingar-globalt-strategiskt-samarbete-for-kommersialisering-av-apealea-r-med-en-upfront-payment-om-20-musd-milstolpsbetalningar-med-potential-upp-till-678-musd-samt-tvasiffriga-procentuella-royalties

Har du oppdatert TA for Oasmia @Hocki?

Kjære vene for et move.

Burde fulgt bedre med på Fill Or Kill poden, de har bullet MYE på Oasmia

Får man kjøpt noe til 8-9 ser det ut som et fint kjöpläge

1 Like

Det er ikke så veldig spennende chart, men dette er det jeg har.

Hva er salgsargumentet for å velge Apealea ovenfor andre paclitaxelalternativer som taxol og abraxane? Ifølge dokumentasjonen til EMA har Apealea høyere grad av SAE enn generisk paclitaxel og heller ikke non-inferiority på OS som endepunkt i intention-to-treat populasjonen. Er ikke sikker, men vil tro at Apealea har premium pris sammenlignet med generisk paclitaxel. Jeg klarer ikke for øyeblikket å se noen hardtslående argumenter for hvorfor helsepersonell skal velge Apealea. Det er mindre bruk av premedikasjon ved bruk av Apealea, men det som er viktig er jo trossalt bivirkninger og effekt.
Noe jeg har oversett?