Parsec frontiers outsiders

tenkte vi kunne, avslutningsvis, ha en tråd for oss som av forskjellige årsaker ikke lengre er insidere.
Kanskje noen av dere insidere vil øse litt knowhow i denne fasen?

1 Like

@pdx kan åpne innsidetråden.

Foretrekker å holde den lukket, da folk kan ha skrevet ting der de ikke vil ha offentlig.

1 Like

Noen andre outsidere som vet noe mer om status?

ICO feilet, de blir et møte i Oslo hvor interresanter kan møte opp.

Noen som har fått gjennomført sin tilbakebetaling? Eller fått gjennomført KYC-kontrollen?
Jeg får forskjellige adresser hver gang jeg logger inn på parsec sin wallet…

De fleste av oss deltok i pre sale som ikke hadde refund.

gjelder det alle som deltok herfra?

Så lenge det var presalet, så ja.

aiai det hadde jeg ikke fått med meg :frowning:

Når er det møtet da? Skulle være i midten av august får håpe det kommer noe bra ut av det. Utrolig dårlig at de ikke en gang har vært innom forumet med en kommentar…

5 Likes

Jeg kjenner på en stor skuffelse over hvor lite feedback som har kommet fra teamet i etterkant. Jeg håper det er flere her som har muligheter til å stille på møtet, og at det vil bli muligheter til å ha en god dialog og at vi kan få litt svar på spørsmål vi måtte ha.
Nå kjenner ikke jeg så godt til det juridiske rundt slike pre sale, og aksepterer i utgangspunktet at det ikke er noe refund. Det kunne likevel vært interessant å se hvordan pengene de dro inn er blitt disponert.

2 Likes

Har vært masse feedback. På blant annet discord og de offisielle kanalene. Teamet stiller også opp på et møte.

Det stod også tydelig i avtalen at det ikke ville bli refund om prosjektet ikke kom imål. Det var også listet opp hva presale pengene var tenkt brukt til i den samme avtalen.

Vi kan enes om å være uenig på det punktet, jeg opplever iallefall en skuffelse og det kan ingen ta fra meg.
Veldig positivt med et møte, og jeg ser det som en mulighet til at inntrykket mitt kan endre seg. Og i tillegg at det fremdeles brenner et lite lys for prosjektet, for jeg ønsker ingenting mer enn at dette faktisk skal få utspille seg i et suksessfylt spill.

Som jeg skriver, jeg aksepterer at det ikke er noen refund. Du skriver at det var listet opp hvordan pengene var tenkt brukt, jeg er interessert i å se hvordan de faktisk er brukt.

4 Likes

Det har ikke vært mye feedback til investorer som deltok i pre-sale. På ingen måte.

Spørmålet er om denne ico’en kan betegnes som et finansielt instrument, og da havner inn under verdipapirhandelsloven. De forsøker å komme unna dette med å registere firma i utlandet, men det er ikke nødvendigvis nok.

@hrokling var aktiv her før ICO, det burde han være også etter at ICO har feilet.

9 Likes

Jeg postet akkurat en post på Insider-tråden, men gjengir den også her av hensyn til de som ikke er insidere lenger:

Aller først: Det er bare å beklage mangelen på kommunikasjon de siste ukene. Dette skyldes en kombinasjon av sommerferie og en dyp skuffelse over at prosjektet som vi begynte å jobbe med i fjor sommer mislyktes med å hente den siste runden med finansiering. Ingen unnskyldning, men i hvert fall en forklaring på hvorfor det har gått tregt her.

Vi har nå satt tidspunkt for et møte der vi inviterer alle pre-sale investorer til å delta. Møtet blir avholdt 28. august mellom kl 17 og 19 i Oslo, antakeligvis på Mesh.

Agenda:

  • Introduksjon og bakgrunn
  • Produksjon og development
  • ICO-prossessen
  • Hvordan har pengene blitt brukt?
  • Spørsmål og diskusjon

Det legges ikke opp til streaming, men det vil bli skrevet et referat samt at presentasjonsunderlag (slides) blir gjort tilgjengelig etterpå. Hvis du ikke kan delta kan spørsmål mailes inn og vil bli forsøkt besvart etter beste evne.

Edit:
Registrer din deltagelse her: https://www.eventbrite.com/e/parsec-frontiers-pre-sale-investors-meeting-tickets-49133888784
For å forenkle planleggingen og sørge for at vi har nok plass vil vi gjerne ha litt oversikt over hvor mange vi blir. Ta bare en billett dersom du er rimelig sikker på at du har anledning til å komme - det vil ikke gå tomt for billetter!

3 Likes

Bra det blir et møte. Det de fleste vel lurer på er om det er noe håp for å kunne få noe igjen for investeringen i fremtiden?

1 Like

Hva er historien bak det som skjer nå ?

TRor du må utdype spørsmålet litt.

Men de fikk ikke nok funding i ICOen og prosjektet er lagt dødt.

Ah, da er jeg med. Håper ikke noen tapte store penger på dette prosjektet.