PCI Biotech Holding: Kvartalsrapport - Q3 (PCIB.OL)

Starter en tråd om PCI Biotech Holding: Kvartalsrapport - Q3. Kjør debatt! :slight_smile:

3 Likes

Med mindre det kommer veldig gode nyheter av noe slag på denne rapporten, så kan vi forvente oss en ganske skarp Q&A.

En husker fra forrige gang at det var en deltager som kom med veldig så klare meninger til Per angående rekrutteringshastighet.

5 Likes

Ja, dette blir spennende.

Sitter og teller på knappene om eg tør og kjøpe mere før q, etter forje uke i Pho. Vet ikke om eg orker mer nedgang.

Men det skal ikke rare nyheter før vi er langt over emisjon kurs så en ekstra trade kan gi bra med prosenter👍

2 Likes

Jeg stålsetter meg for mer skuffelse. Markedet har mistet interessen for farma, og selskapene skuffer og skuffer.

Sier ikke det litt om hvor urealistisk folk er?

Folk flest har vel alt for lite greie på det man investerer i og da blir det til at man lener seg på dem som virker som de har greie på det. Sendingene fra Radforsk f.eks. Skal bli interessant å høre kommentarene fra Einarsson om den massakren vi har opplevd i høst.

Håper PW&Co har «stått litt på» den siste tiden, så de kan fore oss med noen positive signaler/nyheter…

Ja, det kan trenges. På 2 måneder er ca 1/3 av kapitalen blåst bort takket være mine plasseringer i Radforskselskapene PHO og PCIB.

Det blir iallefall en hektisk uke, med 2 konferanser og Q3!!

1 Like

Og rett over i januar er det de to største kommersielle konferansene i USA.

2 Likes

Hvilke er det Savepig?

Viktig at PCIB deltar ved konferanser, men de færreste er i direkte forstand nyttig for oss aksjonærer.

PCIB vet å eksponere seg internasjonalt. Ved å delta på et utvalg av relevante konferanser i Europa og USA - og en gang i blant også ellers i verden - holder PCIB seg løpende oppdatert om hva som skjer i bransjen, om konkurransebildet og ikke minst bygger og pleier nettverk.

Det er imidlertid bare fra konferanser hvor selskapet holder egne presentasjoner at vi kan vente konkret informasjon. For oss aksjonærer er likevel det mest interessante de konferansene hvor nye, hittil ikke publiserte kliniske resultater blir lagt fram. Dette skjer typisk ved de såkalte vitenskapelige konferansene hvor “investigators” står for framleggelsen. Om fem uker kommer den første av det slaget. Den må det være lov å ha forventninger til.

4 Likes

De to største kommersielle biotek-konferansene går av stabelen i san francisco januar hvert år.

Dette er bransjeinterne konferanser der alt som kan krype av gå av biotech og big pharma er samlet, og de kan avvikle like mye møter på en uke som de ellers ville gjort på et par måneder.
Blir veldig likt World Mobile Conference i Barcelona for mobilbransjen.

Eksterne presentasjoner er bare en liten del av bildet.

JPM Healthcare og Biotech Showcase

https://ebdgroup.knect365.com/biotech-showcase/

4 Likes

På den andre verserende PCIB-tråden pekte jeg i et innlegg for noen dager siden på tre områder hvor jeg mener at kvartalsrapporten bør kunne gi vesentlig avklaring.

Når forestående kvartalsrapport nå er oppretta som eget tema, passer det å gjengi punktene her:

  • Oppdatert status for den utvida studien for dokumentasjon av sikkerhet og tolerabilitet.

  • Når og hvor vil de endelige resultatene fra fase 1 i vaksinestudien bli lagt fram.

  • Hva gjenstår nå å få på plass før den pivotale fasen i gallegangsstudien kan starte opp?

Så vil jeg gjerne legge til:

Kan ledelsen si noe generelt om tidsperspektivet for utlån av PCI-teknologien til samarbeidspartnerne innenfor fimaNAc?

Når det gjelder det første punktet ovenfor, skal jeg ikke stikke under stol at dette berører noe som jeg registrerer mange er opptatt av; rekrutteringstakten når den pivotale fasen snart er i gang. Kan vi i lys av rekrutteringsfloppen under den utvida studien føle oss trygge på at pasientinklusjonen vil holde mål for selskapets egen parole; “fastest way to the market”?

6 Likes

PCIB har deltatt paa slike konferanser i 10 aar. Naa er det tid for aa vise at leveringsteknologien virker. For man kommer ingen vei ved aa presentere samme informasjon gang etter gang. FimaChem’s P2 er paa plass, selv om det kan ta ett aar eller to foer vi faar bekreftet at den virker godt nok til aa bli ett foerstevalg…

Og fimavacc og fimaNac skal opp til eksamen i desember. Lykkes vi der, er fremtiden sikret.

Avgjoerende tider for PCIB’s aksjonaerer. Men dette er risikone ved aa satse i aksjemarkedet. Det kan baade bli himmel og helvete. Regel nr. 1. Sats ikke penger du ikke har raad til aa tape. Uansett, tror jeg det er himmelen som venter;-))

7 Likes

Ledelsen bør også svare på om man er kommet noe lenger med tanke på asiatiske siter i FimaChem P2.

2 Likes

Noen positive signaler bør de vel komme med etter en sånn kollaps av aksjekursen siden emisjonen!

De er forhåpentligvis litt foreberdt…

“2017 var et fantastisk år. 2018 kan bli enda bedre” , uttalte Per.

Jommen overdrev/bomma han med den uttalelsen…

2 Likes

Det er riktig det, Erna. Walday sa tidligere i år at det i løpet av året ville bli avklart om asiatiske klinikker blir med i den pivotale studien. Sånn sett kan informasjon om det blir slik komme allerede på tirsdag sjøl om det da enda vil være sju uker igjen til årsskiftet.

Av to grunner ville det være supert om vi får bekrefta at asiatiske klinikker blir med. For det første fordi det kan gi et vesentlig bidrag til å fylle rekrutteringsmålet, men minst like mye fordi PCIB dermed får et slags klinisk fotfeste i Asia. I så fall snakker vi nok helst om Sør-Korea og/eller Japan.

2 Likes