Prøver NAS igjen

Ser ut som NAS er på vei ut av den fallende trenden, og med trafikktall i morgen samt Q2 som inneholder påske, langhelgene i mai og starten på sommersesongen tror jeg det kan bli en fin trade, Q2 kommer 13. juli… Nå er ikke jeg noen racer på teknisk analyse men det ser da unektelig ut som den bedrer seg, kan også være spennende å se om det kommer shortskvis her nå i sommer, verdt et lodd?

1 Like

3 posts were merged into an existing topic: Norwegian (NAS) :airplane: