Saferoad (SAFE)

Denne har vært litt diskutert på chatten så poster det som kom fra Nordea inn her.

Ser det gjelder Nordea kunder, men vil du tegne deg så får du somregel tegnet deg.

Vi inviterer deg med på børsnoteringen av Saferoad
Som Nordea-kunde inviteres du nå til å tegne aksjer i forbindelse med børsnoteringen av Saferoad.

Befolkningsvekst, urbanisering og flere biler per innbygger øker kravene til effektiv infrastruktur i trafikken. Det er bred politisk enighet om å reversere en stadig dårligere veikvalitet på tvers av Europa, og store investeringsprogrammer er planlagt og iverksatt av både EU og nasjonale transportmyndigheter. Samtidig øker oppslutningen til det multinasjonale Vision Zero-prosjektet, som jobber for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken.

Dette er Saferoad:

Saferoad er en integrert leverandør av produkter, løsninger og tjenester relatert til trafikksikkerhet og infrastruktur til nye og eksisterende veiprosjekter. Med hovedsete i Oslo opererer selskapet i dag i en rekke land i både Nord-, Sentral- og Øst-Europa. Kundegruppen er svært diversifisert og består hovedsakelig av nasjonale transportmyndigheter, entreprenører og deres underleverandører.

Typiske produkter selskapet leverer innen veisikkerhet er vei- og brurekkverk, lysmaster, skilt og veimerking. Typiske produkter innen infrastruktur er rørbroer av stål, massestabiliseringsprodukter, samt dreneringsprodukter som piper og rør.

Saferoad ble et faktum i 2007 gjennom fusjonen mellom Ørsta-gruppen og Euroskilt, men har røtter helt tilbake til 1947 fra opprettelsen av Ørsta Stålindustrier.

Saferoads misjon er å bidra til å gjøre veier tryggere for alle som ferdes i trafikken – både bilister, syklister og fotgjengere.

https://www.nordea.no/bedrift/investering/verdipapirtjenester/saferoad-disclaimer-step-1.html

Om Saferoad

Befolkningsvekst, urbanisering og flere biler per innbygger øker kravene til effektiv infrastruktur i trafikken. Det er bred politisk enighet om å reversere en stadig dårligere veikvalitet på tvers av Europa, og store investeringsprogrammer er planlagt og iverksatt av både EU og nasjonale transportmyndigheter. Samtidig øker oppslutningen til det multinasjonale Vision Zero-prosjektet, som jobber for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken.

Saferoad er en integrert leverandør av produkter, løsninger og tjenester relatert til trafikksikkerhet og infrastruktur til nye og eksisterende veiprosjekter. Med hovedsete i Oslo opererer selskapet i dag i en rekke land i både Nord-, Sentral- og Øst-Europa. Kundegruppen er svært diversifisert og består hovedsakelig av nasjonale transportmyndigheter, entreprenører og deres underleverandører.

Typiske produkter selskapet leverer innen veisikkerhet er vei og brurekkverk, lysmaster, skilt og veimerking. Typiske produkter innen infrastruktur er rørbroer av stål, massestabiliseringsprodukter, samt dreneringsprodukter som piper og rør.

Saferoad ble et faktum i 2007 gjennom fusjonen mellom Ørsta-gruppen og Euroskilt, men har røtter helt tilbake til 1947 fra opprettelsen av Ørsta Stålindustrier.

Saferoads misjon er å bidra til å gjøre veier tryggere for alle som ferdes i trafikken – både bilister, syklister og fotgjengere.

Mer informasjon er tilgjengelig på til www.saferoad.com.Åpnes i nytt vindu

Les mer om tilbudet i prospektet eller informasjonsbrosjyren til høyre på siden. For fullstendige vilkår henvises det til prospektet.
Åpnes i nytt vindu
Fakta om tilbudet

Selskap
Saferoad Holding ASA
Prisintervall
NOK 45 - 60 per aksje
Minimums- og maksimumstegning (for privatpersoner)
NOK 10 500 - 1 999 999
Kurtasje
Ingen
ISIN-kode
NO0010781743
Ticker på Oslo Børs
SAFE
Preliminær tidsplan

Tegningsperiode for privatpersoner
11 Mai (09:00) - 22 Mai 2017 (12:00)
Tegningsperiode for institusjonelle kunder
11 Mai (09:00) - 22 Mai 2017 (14:00)
Offentligjøring av pris og første betalingsdag
23 Mai 2017
Betalingsdato 26 Mai 2017

Virker jo som et flott selskap.

Men jeg tenker litt sånn som de har snakket om børsnoteringer på pengepodden her:

Når eier av dette kaliberet selger, så vet de antagelig veldig mye om hva selskapet er verd, og det er ikke derfor så lett å se for seg noen veldig enkel oppside for de nye som kommer inn.

Tanker?

Disse fondene kjøper jo opp selskaper de ser potensialet i, så slår dem gjerne sammen selskapet med en rekke andre selskaper. Det er jo det som er skjedd her. Bransjen bestod av veldig mange små selskaper, så kom saferoad og kjøpte flere av dem. Normalt pleier oppkjøpsfond å sitte på selskaper de noterer før de sakte selger seg ut.

Men Børsnotering er jo siste stopp før oppkjøpsfondene er ute. ( et selskap kan jo gjerne vandre mellom både 2 og 3 fond før den når børsen). Et eksempel på det er Europris.

Kan også tegne seg hos nordnet ser jeg.

https://www.nordnet.no/kampanjer/ipo/saferoad.html

Fra BørsXtra

Saferoad – som p.t. arbeider med sin introduksjon på børsen – melder at IPO-tilbudet var overtegnet på NOK 45, men at de for å legge til rette for annenhåndsmarkedet på børsen har besluttet å sette prisen til NOK 30. I tillegg utvider de tegningsperioden til onsdag ettermiddag. Så kan man selv vurdere troverdigheten i at de kutter prisen med 1/3-del og forlenger tegningsperioden når de likevel hevder seg fulltegnet på NOK 45. Opprinnelig hadde selskapet tenkte seg en IPO-pris på mellom NOK 45-60 per aksje.

1 Like

Tom Hauglund deltar, som han også gjorde i UMS og BergenBio… Står over da :wink:

1 Like

AHAHA, ja rekordportisen hans med minus 50 er jo ingenting å herme etter.

1 Like

Nordic Capital reduserer eierandelen i Safe Road
23 minutter siden · Marius Lorentzen
Veiutstyrsselskapet Safe Road melder onsdag at stabiliseringskjøpene i aksjen nå er avsluttet. I en børsmelding tidligere på morgenen kom det frem at totalt 6,48 millioner aksjer hadde blitt kjøpt i forbindelse med den prosessen. Aksjene ble kjøpt til en snittkurs på 29,87 kroner i perioden 29. mai til 27. juni.
Aksjen ble opprinnelig børsnotert til 30 kroner.
I forbindelse med at stabiliseringskjøpene nå er avsluttet, har private equity-fondet Nordic Capital, som eide og tok Safe Road på børs, solgt 519.355 aksjer til 30 kroner per stykk. Salget er gjort via selskapet Cidron Triangle.
Salget reduserer Nordic Capitals eierandel fra om lag 30 til 29,2 prosent.