SalmoTerra

Gjennom DealFlow sin plattform prøver nå SalmoTerra AS å hente inn kapital til et nytt landbasert oppdrettsanlegg. Er det noen som har sett/vurdert dette caset?

1 Like

Ja ser på det. De skal hente mer penger senere i år så usikker hvordan det vil påvirke en inngang nå. Tror eg tar ett lite lodd for gøyen sin skyld.

De har vel prøvd å hente “store” penger tidligere, uten å lykkes. Så spørsmålet er om de klarer det i fremtiden.

Neste kapitalinnhenting er slik jeg ser det forbeholdt “store” aktører, så dette er vel muligheten å få et lodd før dette evt skal lanseres på en handelsplattform.

Tilsvarende selskaper har vel ikke hentet så små penger før lansering på en eventuell handelsplattform.