Shorting, kursmanipulasjon og (manglende) lovverk

Hei

I år har det vært (og er) veldig mye suspekt short handel på Oslo Børs (OB), og da særlig innen olje, men også i en rekke andre sektorer. Siden dette fremstår som klar kursmanipulasjon har jeg noen spørsmål som jeg ikke har fått svar på fra noe annet sted. Verken OB, Finanstilsynet eller Finas dep har greid å gi meg svar.

1:
Hvor mye kan short aktøren selge til seg selv for å få ned kursen? Det er åpenbart at i mange aksjer så står samme aktør for en meget stor del av omsetningen, i aksjer med lite eller moderat omsetning. Det er forskjellig aggressivitet i de forskjellige aksjene, men som market maker (som alltid ser ut til å være short, siden jeg fikk real tids kurser, 1 juli i fjor.) så ligger man jo godt forankret på begge sidene av ordredybden. Altså kan man bare dumpe aksjer til seg selv og på den måten resirkulere aksjer til stadig lavere kurs. Nylig har jeg observert dette i bl.a EMGS, NODL, PLCS og SDSD med flere, hvor aktøren kan få kursen ned mange % med å dumpe en stor ordre. EMGS shorten greide på denne måten å fjerne nesten hele 5x kjøps ordredybden, tilbake for 3-4 uker siden. På den måten fikk han gruset kursen med ca 13% med den ene ordren, og så vidt jeg kunne se var det samme aktør som lå i kjøps dybden, basert på handels mønster og på mine ordre.
2
Stemmer det at disse short market makerne kun betaler 1 kr kurtasje og ca. 6% rente på det de låner?
Ref denne artikklen fra 2016:

3:
Hva er grunnen til at Oslo Børs nå hemmeligholder hvem kjøper og selger er? Så vidt jeg husker lå navnet på kjøper og selger under siste handel, frem til 2016. Denne åpenheten har de fleste børser, ink Stockholmsbørsen.
Hvor lett er det vel ikke å utføre kursmanipulasjon under slike forhold? Og hva "stockwatch"på OB driver med er det vel fler enn meg som lurer på.
Archer, Polarcus og SBX er 3 eksempler på aksjer som går ned på gode nyheter. Så vidt jeg kan se skjer det p.g.a moderat omsetning, og at short aktøren dumper ekstra mange aksjer etter slike nyheter. Se SBX vedlegg

4:
Er det noen som helst begrensinger på hva du kan programmere en (short) robot til å gjøre? Her finnes det så vidt jeg vet ingen konkrete, klare regler. Har ennå til gode å se en bull robot siste 15 måneder.
Ett eksempel:
Skulle det ligge en ekstern kjøper, som short aktøren ikke vil selge til, så opplever jeg stadig at det går inn ordre mellom øverste kjøp og øverste salg. (Dette skjer mens jeg ser på ordredybden) Altså en algoritme handel som ikke ligger synlig. Da skjønner jeg det slik at det enten er short aktøren som lager en (nedadgående) ordre til seg selv, eller en annen algoritme aktør som har programert handel på dette beløpet, og at ordren ikke trenger å vises i ordredybden. Dette kom frem i Aksjesladden nylig. Kan noen bekrefte det?
Eric Hunsader er en av verdens fremste eksperter på algoritme handel. Han var i Oslo i 2012 og da hadde E24 et møte med han hvor de gikk igjennom robot handler på OB. Han fant mye mistenkelig med en gang.
Observasjonene hans ble så vidt jeg vet ikke tatt til etterretning av noen instanser.
Ref: Her leker robotene seg mens Frontline dundrer i bakken – E24

Forøvrig har jeg registrert at finans media har skrevet fint lite om dette, etter 2012.

Nordnet sjefen skrev denne tilbake i 2011 ang. algoritme handel:
https://blogg.nordnet.no/kursmanipulerende-roboter-pa-børsen/?_ga=2.264980300.2109466554.1580665702-1513526785.1568179143&_gac=1.257332729.1580153054.Cj0KCQiAsbrxBRDpARIsAAnnz_OeTYuva5PTJJizgy_AnHT92IAXed7jk_tgyDDJy33r2yx1-5_GcrcaAmbiEALw_wcB

Kan ikke se at han har rett i følgende: “Det er strenge lover og regler mot kursmanipulasjon i Norge”

Vedlagte skjermdump viser hvor aktiv og dominerende 7500 roboten er i bl.a Archer.
Når du finner den 5 ganger i ordredybden i tillegg til siste handel, så sier det sitt.
Ellers ser 4900 roboten ut til å være den som blir mest brukt, og den er tilstede i nesten alle de ca 20 forskjellige aksjene jeg har og har hatt i det siste. 17500 går også igjen m. flere

5:
I start og sluttauksjonen kan short og vanlige aksjonærer, manipulere kursen med flere prosent, med 1 aksje. Eller som jeg også har sett klare indiaksjoner på, så kan short dumpe et høyt antall aksjer til seg selv for å få ned kursen både i morgen og slutt auksjonen.
Noen som vet om det er samme praksis på andre børser? Vil tippe denne manipulasjonen ikke er mulig på f.eks Stockholmsbørsen? Se NODL vedlegg

6:
For å skremme aksjonærer til å selge kan man ofte se at short legger ut store salgsordre som kun ligger ute, utenom åpningstid. Disse blir alltid fjernet eller kraftig redigert når morgenauksjon åpner kl. 08.15. Altså falske ordre som kun ligger ute for å skremme frem selgere.
Er det ingen restriksjoner på disse falske ordrene og kan market makere legge ut og redigere sine ordre utenom åpningstid på OB? Se NOL vedlegg.

Takk for konkrete svar

18 Likes

Kan du ikke kjøre dette opp mot pressen med litt fler konkrete eksempler? Må jo være interresant for en gravejournalist, spesielt i la av all markedsføringen av aksjespar etc

1 Like

Hva mener du ? Det er ikke lov å selge til seg selv. Da må du evt ha flere selskaper som driver å selger seg imellom, dog det er fortsatt ikke lov.

Aktører med stort volum har andre kurtasjemodeller enn oss med lite volum. Enkelte av dem betaler kanskje fast månedsavgift istedenfor pris pr salg. Rente for lån av aksjer ligger på 5-10% i en vanlig aksje. På selskaper med stort utlån og gigantisk konkursfare ligger det langt over 100%.

Harmonisering med EU regelverk.

Den kan gjøre alt innenfor lovverket, går du utenfor lovverket blir du nok tatt før eller siden.

Dette funker somregel bare på amatører. Siden alle andre vet at ordreboken kan bølles med utenom åpningstid.

2 Likes

Enten er du naiv eller en av aktøren selv. Du mener oppriktig at kursmanipulasjon ikke skjer bare fordi at det ikke er lov? Hvor mange tror du bryter fartsgrensen hver eneste dag? Det er heller ikke lov, men “pytt, pytt” sjansen for å bli tatt er forsvinnende liten.

Selv om det ikke er lov, påstår jeg at det foregår utstrakt kursmanipulasjon på Oslo Børs. Det påstår jeg ved å observere i likhet med @Hjazz. Dette er det selvfølgelig umulig for meg å bevise fra her jeg sitter, med den informasjonen jeg har tilgang på. Ikke bryr jeg meg om det heller, det er ikke min jobb. De som bedriver denne sporten, er selvfølgelig smarte og profesjonelle. Oslo Børs gidder vel heller ikke bruke ressurser på dette, de skal jo også tjene penger. Jeg tror sjansen for å bli tatt er lik null såfremt til at man holder bena sånn noenlunde på jorda.

1 Like

Ser ikke ut som dette interesserer pressen. E24 skrev en del om det fra rundt 2009 til 2012, så ble det helt tyst…

Ikke en selvfølge at dette pågår for alle, selv om det er det for deg. Og sammenlikne det med farten på veien blir noe fjernt. Jeg ser nå så mye av det at jeg derfor spør om konkret lovverk, som altså er helt fraværende. Så vidt jeg vet er det helt andre forhold på f.eks Stockholmsbørsen. Hadde man hatt åpenhet om hvem kjøper og selger var, hadde man sett langt mindre av det.

Har sett andre nevne tilsvarende før. Å få ned kursen ved å selge til seg selv høres ikke veldig smart ut. Er man på begge sider av ordren jobber man jo markedet begge veier på en gang. Hva er poenget med det? Skal man ha ned markeder dumper man aksjer, men ikke på seg selv? Dumping er vel innenfor loven, selv om man kan styre markedet dit og spekulere i at andre selger i redsel for så å kjøpe tilbake fra dem. Det er vel ikke direkte ulovlig, men kanskje i gråsonen.

Takk for svar. Det er hevet over enhver tvil at disse aktørene selger store volum til seg selv…Bare å følge aksjen tett så ser man det.
Så oppfølgende spørsmål:
1:
Er du sikker på at dette er EU regler? Har hørt at Stockholmsbørsen har åpenhet rundt dette?

2:
Hvor er lovverket for robothandel?

Det er nok det siste du nevner de satser på. Er nok en risikosport, og i gråsonen ja, siden det ikke er klare regler på dette. Se vedlegg. Forteller meg at det høyst sannsynlig er samme aktør. EMGS nær kvart mil aksjer fra salg til kjøp -Høyst sans samme aktør - 2020-09-02 172704|690x247

Bare 100.000 NOK det der, tjente evt 6.000 kr på transaksjonen. Tror ikke noen vil undersøke det dypere. Mye dyrere å undersøke enn hva vedkommende evt har tjent.

Ikke beløpet jeg tenkte på, men mere metoden og manglende lovverk

Det var ikke farten på veiene som var poenget, men lovbruddet. At det var sært for deg er godt mulig, men ikke for alle. Poenget var å illustrere at selv om noe ikke er lov betyr det jo ikke at ingen gjør det? Lover og regler betyr lite for mange og brytes hver eneste dag i stort omfang, veldig mange trenger aldri svare for lovbruddet. Du sier gjentatte ganger at lovverket er mangelfullt eller ikke eksisterende? Er det det?

Dette er hentet fra Nordnet.no

I Norge jobbes det med å innføre tilsvarende regelverk som den europeiske Markedsmisbruksforordningen (MAR) i norsk rett. Nordnet ønsker å informere deg om de viktigste atferdsreglene som må overholdes for å unngå at du handler i strid med både gjeldende og kommende regelverk. Ved handel av verdipapirer (aksjer, derivater m.m.) er følgende eksempler på uønsket handelsatferd.

Markedsmanipulasjon

Markedsmanipulering omfatter i henhold til Markedsmisbruksforordningen (MAR) transaksjoner, handelsordre og atferd som gir og/-eller kan forventes å gi falske og/-eller misvisende signaler om tilbud, etterspørsel eller pris på et finansielt instrument (for eksempel ved handel av aksjer).

Markedsmanipulering betyr således at all handelsatferd som har til formål å forsøke å manipulere handel er forbudt. Alle ordre som er lagt inn på en handelsplass må ha et kommersielt formål i form av reell kjøps- eller salgsinteresse. De neste avsnittene er kun et utvalg av de viktigste eksemplene som kan utgjøre markedsmanipulasjon.

Handel med mindre poster med formål om å påvirke «siste pris»

Et handelsmønster som har med formål om å påvirke «siste pris» har fått økt oppmerksomhet fra tilsynsmyndigheter de siste årene. Dette er et handelsmønster hvor aktøren benytter seg av småposter for å manipulere (opp eller ned) det som er oppgitt som «siste pris» for en aksje, derivat eller andre finansielle verdipapirer, og dermed gi villedende signaler med hensyn til pris i markedet.

Egenhandel

Som aktør i markedet kan en gjøre seg skyldig i egenhandel (markedsmanipulasjon) dersom en handler med seg selv i markedet via markedsplassen gjennom egne konti(er) eller konti(er) som fremkommer gjennom fullmakter.

For handler som gjennomføres utenfor markedsplassen innebærer det at du som aktør ikke får gjennomføre de selv, men at de skal gjennomføres manuelt. For spørsmål og hjelp angående denne type transaksjon, vennligst kontakt Nordnet Kundeservice (telefon: 23 33 30 23) eller megler (telefon: 23 33 30 23 og tast «1»).

Misvisende ordrelegging (Layering/Spoofing)

«Spoofing» er definert som en ordre plassert (kjøp/-og eller salg) med den intensjon om å avbrytes rett før utførelse. «Layering» er en form for «spoofing» der aktøren plasserer flere ordre i markedet med den intensjon om å avbryte de rett før utførelsen.

Overnevnte metoder brukes til å påvirke markedsprisen der aktøren som utfører de har interesse av å påvirke gjeldende pris i sitt favør. Et eksempel er der aktør «X» har interesse av å selge posisjonen sin i selskap «Y», og for å maksimere potensiell gevinst, så kan spoofing og/-eller layering benyttes til å drive prisen opp ved å etablere en misvisende kjøpsinteresse for selskap «Y».

Det er derfor ikke tillatt å plassere ordre uten et kommersielt formål i form av kjøps- eller salgsinteresse.

«Pump and Dump» og «Trash and Cash»

Et annet ulovlig handelsmønster er “Pump and Dump”, som innebærer at aktøren som nylig handlet en relativt stor post i et verdipapir, presser prisen opp ved å plassere mindre ordre med økende priser for så å selge (les: dumpe) hele beholdningen til en mer fordelaktig pris. Det motsatte av vil være «Trash and Cash».

Innsidehandel

Innsideinformasjon betyr at informasjonen ikke er publisert, og hvis den ble publisert, vil den trolig få innvirkning på prisen til verdipapiret (aksjen), eller derivatet som følger det underliggende verdipapiret.

Innsidehandel betyr at en person som har tilgang til – eller kunnskap om innsideinformasjon (informasjon som ikke er kjent for allmenheten), og handler basert på informasjonen aktøren besitter til sin fordel gjennom kjøp og/-eller salg. Bruk av intern informasjon ved å trekke tilbake eller endre en allerede plassert handelsordre knyttet til verdipapirene som informasjonen vedrører, anses også som innsidehandel. Hvis en aktør har lagt ordren før innsideinformasjonen ble kjent og deretter fjerner ordren etter å ha fått tilgang på informasjonen som kan ha en negativ innvirkning på prisen, så anses dette for å være i konflikt med gjeldene lover og regler knyttet til verdipapirhandel.

Det er heller ikke tillatt å utlevere innsideinformasjon, eller å anbefale noen å kjøpe eller selge verdipapirer på bakgrunn av viten om intern informasjon som ikke er offentlig kjent.

Vi vil informere om at ovennevnte er eksempler på hva som kan betraktes som markedsmanipulering i henhold til Markedsmisbruksforordningen (MAR). Nordnet forpliktet til å rapportere handlinger vi mistenker at kan være knyttet til innsidehandel eller markedsmanipulering til respektive lands tilsynsmyndigheter.

Det er ikke regelverket som er problemet, men at det blir håndhevet. Det kreves vel også ganske store ressurser for å bevise lovbruddet. Ingen ønsker vel heller å trekke de største kundene sine for retten, derfor er det best å la dem holde på såfremt til at omfanget ikke blir altfor stort.

Artikkelen her er jo litt interessant. Du får et klart inntrykk om tid og omfang før myndighetene griper inn.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-28/inside-the-jpm-precious-metals-desk-called-a-crime-ring-by-prosecutors

5 Likes

Konklusjonen er at det er massiv kursmanipulasjon på Oslo Børs og at ingen bryr seg. Stockwatch avd på OB, sier de har software for å fange opp disse ulovlighetene, men det fremstår som en vits. På meg virker det som dette tar helt av i mange aksjer (særlig innen olje), og de med lav omsetning kan selv med gode nyheter bli totalt gruset bare ved at short dumper nok aksjer som han så kjøper tilbake av seg selv og kan resirkulere disse i lang tid til stadig lavere kurs. Merkelig at Finanstilsynet finner dette helt greit. Tviler på at man kan holde på sånn i de fleste andre børser

2 Likes

I Danmark kaldes børsen “western børsen”, det vilde vesten. Det er utroligt, at det får lov at passere. OB har virkeligt et dårligt ry. En skam, da der ellers er fine selskaber, men når troen på “systemet” mangler, så bliver det svært at tiltrække investorer…ihvertfald de seriøse af slagsen

2 Likes

Mon tro om det er bedre på Stockholmsbørsen?: https://kapital.no/investor/investornytt/2020/08/06/7553784/pa-oslo-bors-opererer-meglerhusene-helt-fritt

1 Like

Ja, det er en annen verden i Sverige - i bedre forstand. I Norge håndheves (tilsynelatende) hverken forskrift eller intensjonen i verdipapirloven. Nå skal det sies at dette fortrinnsvis er et problem i SMB-aksjer med lavt volum. Trist at det får pågå.

interessant, da jeg trodde EU reglene var ganske like her. i følge mange av nyhets mailene jeg får fra Finanstilsynet, så virker det som hovedprioritet der er å implementere EU regler så fort som mulig, mens de samtidig ikke bryr seg om den suspekte praksisen på Oslo Børs.

1 Like

Uklart for meg hvordan (hvis i det hele tatt) den nye EU-lovgivningen vil implementeres og/eller håndheves her til lands. Forhåpentligvis vil det forbedre situasjonen. Men det må nesten noen i Finanstilsynet uttale seg om.

Well played sir, well played :slight_smile:

image

1 Like

De har gjort dette i flere aksjer, blackberry er en av de.

1 Like