Skatt på kryptovaluta

Hei! :slight_smile:

Jeg er en av disse som nå har investert 20.000 kr og kjøpt en andel av maskinparken i et mining-selskap, som utbetaler andelen i norske kroner. Jeg vil få første utbetaling nå i 2017. Hvordan gjøres da dette med tanke på skatt?

Si jeg vil få 1.500 kr som første og eneste utbetaling nå i 2017. Har jeg da et tap på 18.500 kr i 2017? Hvordan skal dette eventuelt føres opp i selvangivelsen?

Og hvordan blir det neste år? Skal jeg da regne med de 18.500 som investering, eller vil all utbetaling som foregår i 2018 være regnet som ren gevinst?

Takk for all hjelp! :slight_smile:

Foreslår du søker på forumet, er allerede et par tråder som forklarer det du lurer på.

@pdx u fix?

1 Like