Synthetic MR

Synthetic MR er et selskap notert på den lille svenske børslisten aktietorget. Selskapet ble grundlagt i 2007 basert på forskning fra Linnkøping universitet, og tilbyr software-løsninger til bruk for håndtering, datafremstilling og analyse av MR-bilder (Magnetic Resonance).


En MR skanner fungerer ved at det appliseres et sterkt magnetfelt omkring pasienten, som enretter hydrogenatomenes rotasjonsakser, hvoretter et radiosignal forstyrrer denne enretningen. Når hydrogenatomene faller tilbake i sin relakserede tilstand utstedes et svakt radiosignal, som skanneren oppfanger. Signalet er grundlaget for bildedannelsen da den varierer fra vevstype til vevstype. Mange forskjellige sekvenser kan innhentes som kan ha ulik diagnotisk verdi. T1 og T2 er de to standard sekvenser, men man kan også innhente foreksempel T2-stjerne (hypersensitiv for blødning og jernavleiring), diffusion og medhørende ADC-map (hypersensitiv for for eksempel friske infarkter/iskæmi i hjernen) og Flair/Stir-sekvenser som er utmerkede for for eksempel tumor-screening og Multiple sclerose kontrol.

To av problemene med MR-undersøkelser idag er at det tar lang tid å gjøre en scanning og at det tar lang tid å analysere den

Alle overnevnte sekvenser skal separat innhentes med dagens standard MR-skanner. Dermed tar en MR-skanning av nevroaksen (hjerne + medulla) idag mer enn 30 min. Andre skanninger hvor det er bruk for flere sekvenser og man skal skanne større områder tar enda lengre tid. Synthetic MR tilbyr med sitt software syMRI og Magic muligheten for å innhente mange sekvenser med kun EN gjennomskanning. Dette gjøres ved at de forskjellige sekvenser fremskaffes syntetisk (ikke spør meg om hvordan dette teknisk gjøres). Dette nedsetter undersøkelsestiden til 6 min (!) for en MR av cerebrum, hvilket er intet annet en fantastisk!

Synthetic-MR tilbyr også i syMRI besluttnings og analyseverktøy som selv identifiserer den grå og hvite substansen samt cerebrospinal-vesken og kan meget presist skille dette fra hverandre. Dette kan blir verdifullt som beslutningsstøtte for radiologen og klinikeren som vurderer bilde, samt øke hastigheten og antagelig også sensitiviten av analysen. I en fremtid der bilder i økende grad (muligvis) vil bli vurdert ved hjelp av kunstig intelligenssystemer, vil også syMRI være et ypperlig utgangspunkt for videreutvikling av sådanne.

På senere tid har Synthetic-MR også utviklet NEURO REMyDI. Et software som automatisk kvantifiserer den gråsubstansen i hjerne, hjernestamme og ryggmarg. Denne vil gi et objektiv vurdering av tilstanden ved nevrodegenerative sykdommer som multiple sklerose, demenssykdommer eller hos barn med medfødte sykdommer/ hjerneskade ved fødsel. Jeg tror det vil være spesielt anvendbart ved Multiple sklerose, da den også selv kan finne white matter lesions, og kontrolskanningsbyrden er stor for de radiologiske avdelinger.

Her er lenke til en youtube video hvor flaggskipet syMRI demonstreres


Marked, penetrasjon og etterspørsel

Selskapet har i årene 2014 til 2016 signert avtale med Philips, General Electric og Siemens 3 av de største leverandørene av MR-skannere. Synthetic-MR har via avtalene potensielt tilgang til 2/3 av alle MR skannere. Aktuelt kommer software’en primært med til de nye high-end maskinene, og selges således primært i vestlige land, men GE skal nå begynne å tilby software’en også på sin low-end skannere.

SyMRI og Magic er i løpet av 2016-2017 godkjent av FDA i USA (godkjennelse av FDA basert på non-inferiority) og er allerede godkjente på det europeiske markedet, og salget øker. Jeg tror penetransen antagelig bare vil forsette med at øke, da løsningen kommer til å bli svært etterspurte i USA. For sykehusene i USA er MR-skanneren en pengemaskin. Det er pasientens forsikring som betaler, og derfor skannes det også mer i USA. Når skanningstiden kan reduseres kraftig ved bruk av denne software, og det er bevist at bildene er non-inferior til konvensjonell skanning, vil sykehusene tjene på å installere skannere med Synthetic-MR sitt produkt.

I tillegg vil en hurtigere skanningstid gjøre at MR-skann kan brukes i stedet for CT-skann til diagnostikk ved mistanke om akutt hjerneinfarkt. Dette vil gjøre at man administrere trombolyse-behandling (infarkt behandling) på bedre grunnlag, men også trombektomi behandling, som krever at man bestemmer penumbra (det hjernevev som kan reddes, men står i fare for å gå tapt). Hvis man skal gi trombolyse er tidsgrensen idag på 4,5 timer etter symptomdebut, og derfor er dagens MR-skannere for langsomme til å brukes i stort omfang til denne indikasjonen. Min teori er at ettersom synthetic MR sin software blir utbredt vil MR i økende grad brukes i denne indikasjon på de store ledende sykehussenter, som igjen vil lede til økt forespørsel for programvaren.


Finanser

Årsrapport 2016
Q2 2017

Inntektene vokser i rasende tempo. Aktuelt ses omkring 200 % inntektsvekst year-on-year. Marginene er (som ofte er tilfellet med software) gode, og ligger på omkring 40-50%. Selskapet er cash-flow positive, og hadde en omsetting på ca. 15 mill svenske kroner fra januar- juni 2017. Aktuelt verdsettes selskapet til ca. 1,1 milliarder svenske kroner. Resultatet pr. aksje har vært 0 i perioden januar- juni 2017, da pengene videreinvesteres og brukes i driften. Entreprenøren og daglig leder Marcel Warntjes eier idag 9,1 % av selskapet og er andre største aksjonær, hvilket må anses være incitamentsskapende. Den øvrige eierstruktur er god med Staffan Persson som største aksjonær og Swedbank Robur Fonder som tredje største.


Konklusjon

 • Det er et stadig økende behov for MR-skanninger i det moderne helsevesen verden over

 • MR-skanninger vil bli brukt i økende grad til nye indikasjoner (for eksempel akutte som nevnt over)

 • Synthetic MR tilbyr et unikt produkt som effektiviserer alle MR-skannere

 • Synthetic MR tilbyr analyseverktøy til MR som er cutting edge innenfor nevro-området

 • Synthetic MR software-platform er et ypperlig utgangspunkt for AI-applikasjon

 • Selskapet har tilgang til 2/3 av MR-markedet med sine kontrakter med Philips, Siemens og GE

 • Selskapets inntekter er i kraftig vekst, og det er stort grunnlag for ytterligere vekst

 • Selskapet har gode marginer

 • Selskapet har vist stor evne til innovasjon og teknisk utførsel, og har mange muligheter for å videreutvikle sine produkter/lage nye produkter

 • Selskapet er cash-flow positivt

Jeg har personlig stor tro på selskapet, og mulighetene framover. Aksjekursen er aktuelt 280 SEK. Det finnes helt klart risk, men jeg opererer med kursmål omkring 1000 kr på 3-5 års sikt, og det er med innregnet avtagende tilvekst og PE satt omkring 25-30 (relativt lavt).

Hva synes dere om selskapet? Finner dere det interessant?

Disclaimer: Jeg eier selv aksjer i selskapet og er lege.

6 Likes

Spennende case @Bra_Britt, takk for at du deler! Mer kompetente medlemmer på dette fagfeltet enn meg kommer sikkert med sine synspunkt :slight_smile:

1 Like

Absolutt et interessant case ja. Mulighet for en bit av et stort og voksende marked innen MR. Ser ut som det er lite konkurranse så langt, men det kan jo endre seg.

Denne Redeye analyse hadde en del grei info, men et langt lavere kursmål selv i bull-case. Hvordan regner du deg frem til 1000 kr?

1 Like

Hei, og takk for kommentar. Fint at du liker caset.

Ved å lage forskjellige tilveksttakt i omsetning, bestemme marginen og anta utgifter kan man lage ulike modeller om fremtidig kurs gitt et P/E. Man kan velge å være mer eller mindre bullish i sine antakelser. Jeg har laget litt ulike, men antar kraftig men avtagende vekst sammenliknet med dagens nivåer. Marginene tror jeg forblir liggende omkring 40-50 %. Jeg finner det sannsynlig at selskapet omsetter for 35-45 mill svenske kroner i år. Om 5 år tror det kan stige mot 250-500 mill omsetning. Gitt marginaler omkring 50 % og PE omkring 30, får jeg kurser omkring 1000 eller mer. Veksten i omsetningen høres kanskje vill ut? Den er ikke villere en hvordan utviklingen har vært for en annen software utvikler innom sektoren notert på den svenske børsen, nemlig Raysearch. Uansett hvordan man setter det opp, er denne type projeksjoner svært usikre, da ingen egentlig kan vite hvordan salget fortsetter. Dette gjelder jo både for meg, deg og red eye analysen. Således er det vel så interessant å vurdere de kvalitative aspekter, da det er vurdering av disse som må være fundamentet for troen på tilvekst (eller evt. manglende tro på tilvekst). Grundlaget er lagt for økt penetrasjon av markedet. Software’en kommer nå med 60 % av GE-maskiner, når den andel øker tilsvarende hos Philips og Siemens kommer flere lisensinntekter. De kan også selge inn produktet til Hitachi og Toshiba i den perioden, som øker penetransen. Deretter komme vedlikeholdinntekter og inntekter for oppgradering på eksisterende software å øke. Derutover regner jeg med andre software som REMyDI og evt. nye innovationer kan bidra til økt salg. Jeg ser på produktet som et fremtidig must-have, da det øker effektiviteten og analysehastigheten vil en MR-skann uten produktet være MYE mindre produktiv.

Når det gjelder red eye analysen mer spesifikt, så har jeg ikke tilgang på hele teksten, men kan tenke meg at en av grunnene til diskrepansen du påpeker er tidshorisonten. Analyser pleier kun å kikke 1-2 år fram i tid.

Din første innvending er veldig interessant for hva man tror om caset. Kan andre selskaper gå synthetic MR i næringen innenfor kort tid. Jeg tror de har en god voldgrav grundet blant annet følgende:

 • Teknisk komplisert programvare som må spesialtilpasses ulike skannere. Dermed ikke noe man kan lage fort og kostnadsfritt.

 • Aftaler med de tre største aktører

 • Desto flere klinikker som tar i bruk programmet, desto verre blir det å skifte programmet av praktiske årsaker

 • Hvis en av MR-skanner leverandørene skal bytte software til en fremtidig konkurrent, vil de måtte installere nytt software på alle de maskiner der allerede har installeret syMRI, dette vil være en praktisk og økonomisk hurdle.

 • For å begynne å selge programvare som synthetic MR tilbyder kreves godkjennelse av myndighetene basert på kliniske studier som viser at teknologien ikke er inferior. Dette vil være en hurdle for evt. konkurrenter.

Håper at du forstår hva jeg mener. Jeg vet ikke hva du tenker, kan du kjøpe mine argumenter? Synes du selskapets voldgrav virker solid? Takk for tilbakemelding, det setter jeg pris på. :grinning:

Kort sagt: Jeg tror dette blir ganske sticky business! :grinning:

Synthetic MR har levert Q3:

Omsettningen økte med 110 % til 7,7 mill (3,6)
Resultatet kom inn på 2,2 mill (0,3)

Selskapet forsetter således den flotte veksten, og det er økende etterspørsel for produktene. Etter hva jeg kan forstå er veksten drevet av salg av produkter gjennom GE, og da først og fremst produktet magic. Det blir spennende når avtalen kicker igang og produktet pushes med Siemens Mr-scannere fra og med 2018.

I øvrigt har jeg bitt meg merke i et veldig positivt signal:

Daglig leder Stefan Tell: ‘‘Vi märker en ökad efterfrågan från kunder som ser ett stort värde av MAGiC-funktionalitet även i det så kallade reading room där radiologen granskar bilderna.’’

Dette vil si at de merker større interesse for remedy og symri. Hvis disse produktene nå vil pushes gjennom av GE, vil vi få salg av ikke bare en programvare pr skanner, men også 1 pr. radiologiske arbejdsstation. En helt åpenbar kicker for inntjeningen!

Oppsumering:
God vekst og gode vekstmuligheter! :grin:

1 Like

Synthetic MR har levert Q4:

Omsetningen økte med 45 % til 13,1 mill (9,1)
Resultatet kom inn på 3,9 mill (3,7)

Den flotte veksten fortsetter, og selskapet slår analytikernes forventninger. Det er stadig forselgningen gjennom GE, og først og fremst tilknyttet nye MR-maskiner som drar resultatet. Siden min seneste kommentar har to meglerhus sluppet analyse av selskapet:

Pareto: kjøpsanbefaling med retningskurs 415 SEK
Danske bank: 360 till 416 sek

Aktuelle aksjekurs er 370 sek.

I øvrigt er det gledelig at SYMRI siden seneste kommentar har fått FDA-godkjennelse.

Daglig leder, Stefan Tell, har denne uken uttalt seg i to anledninger. I forbindelse med bokslutt, samt som medvirkende i EFN børslunch (et svensk youtube-basert aksjeprogram). Han er veldig fornøyd med rapporten. Om framtiden har jeg bitt meg merke i et par utsagn han har kommet med:

 • Siemens slipper i løpet av 2018 sin digitale helsesatsning i form av en software-platform (markedsplass). SyMRI, Neuro REMyDI og Magic vil tilbydes på denne. Han betoner dog litt defensivt at penetrasjonen vil ta noe tid.

 • Selskapet vil forsøke ekspandere til nye anatomier. I hovedsak ortopediske MR-undersøkelser (MR-kne er en høyvolum undersøkelse). Uavhengige studier med Synthetic MR sin programvare innom muskulo-skeletalområdet har blitt gjort, med oppmuntrende resultater. Godkjennelse av helsemyndigheter må på plass før dette kan komme videre (for eks. FDA).

 • Interessen fra granskningsrommene vedr. SYMRI er fortsatt stor. Med FDA godkjennelse for SYMRI, er det ikke for mye å håpe at salg til radiologiske arbeidsstasjoner vil øke, gitt at dagligleder igjen tar opp dette.


Dette er interessante tider for radiologer. Dagens store trender innenfor faget er AI, kvantifisering, radiologists as consultants og imaging as biomarkers. Synthetic MR sitter mitt i dette nå! Jeg er veldig fornøyd med utviklingen, og har stor tillit til daglig leder Tell. Ser allerede fram mot neste rapport, men kanskje spesielt til høsten. Etter sommeren forventer jeg nemlig at salget gjennom Siemens kommer i gang, og at vi får se inntekter fra reading rooms!

Noen andre som har kikket på selskapet siden sist? Kommenter gjerne! :grinning:

1 Like


Dobbelt topp eller breakout? :slight_smile:

1 Like

Håper selvfølgelig på breakout :grinning:

Har ikke så mye peiling på teknisk analyse.

Fundamentalt kanskje det må komme flere positive impulser før den drar langt oppover, men i løpet av i år er vel ikke 500-600 sek umulig, hvis utviklingen blir som jeg tror.

Og jeg glemte jo å spørre. Hva tror du? break-out? (please say break out :smile:)

Ikke noe volum å snakke om, men det ser jo bra ut teknisk. Tror nesten det må en positiv nyhet før det blir break-out.

Bra tips forresten, opp fra 280 til 364 fra du lagde tråden til der vi er nå.

Har ikke noe aksjer da. :stuck_out_tongue:

1 Like

Jepp. Vi får se rett og slett.

Takk for kommentar.

Danske bank øker vurderingsintervallet til 413-486 sek. :smile:

1 Like

Studiet på MAGIC, programvaren levert av synthetic MR, vant pris for årets beste artikkel i det amerikanske tidsskriftet AJNR. Dette er betydningsfullt, da det drastisk øker oppmerksomheten omkring programvaren i bransjen,

Vedheftede link er en tweetchat i forbindelse med prisen. Dette er neuroradiologiske key opinion leaders i USA som diskuterer syMRI og Magic! De er veldig positive.

Dette lukter økt penetrasjon i USA! Kult :sunglasses:

2 Likes