TinvesT - Long Portefølje

Fokus på selskaper med:

  • Stor oppside potensiale, x5-
  • Stort utbytte potensiale
  • Middels til høy risk
  • Divergens mellom kurutvikling og fundamentale forhold

Ønskelig med:

  • Min 20% Retraction fra ATH
  • Potensiell sterk vendingsformasjon
5 Likes

#1: Nano.
Sjekker ut samtlige kriterier. Ser fram til å følge denne videre.

7 Likes

Blir spennende å følge porteføljen din videre, har du allerede tatt en posisjon i NANO eller venter du på flere triggere?

1 Like

Ja, det blir spennende :ok_hand:
Inn på 81.60 vurderer fortløpende å øke eksponering inntil andre kandidater eventuelt kommer inn.

1 Like

Kult, jeg gjorde en rask analyse og er enig i det du viser over - virker som de ligger i en bra trendkanal og det er en god sannsynlighet for at de går opp igjen, noe som gir en oppside på ca 11% til toppen av kanalen. Tok en posisjon i 5-50k challenge :slight_smile:

1 Like

@tinvest sjekket imint?
Fyller vel alle krav bortsett fra utbytte?

2 Likes

Long og long :slight_smile:
Trer midlertidig til siden her, i påvente av det jeg anser som en ganske sikker HS formasjon.
Plukker den opp igjen når dette har spilt seg ut.

Benyttet pullback mot halslinje som utgang.

1 Like