Tips før salg av landbrukseiendom

I tilfeldig rekkefølge:

  1. Skaff deg en grunnboksutskrift av alle bruksnumrene du eier. Ring banken din, en megler, landbrukstakstmann eller bestill på kartverket.no. Det du skal se etter er gjeld, tinglyste heftelser som borett, forkjøpsrett, ting du ikke var oppmerksom på, rydd opp og få slettet alt som slettes bør. Skaff deg oversikt over veiretter og alt som er tinglyst og se om det er noe som burde vært tinglyst, men som ikke er det.

  2. Ikke inngå nye skriftlige pakteavtaler på 10 år om gangen. Jeg vet regelverket sier det, men de fleste slipper unna ved å inngå muntlige avtaler på årsbasis. Bør utgå 31.12. Øk prisen om du kan før du skal innhente takst.

  3. Rydd gården for ting og tang lenge før du skal legge den ut for salg. Inntrykket til gården preges av hvordan gården ser ut og blir drevet de siste årene før salget skjer.

  4. Søk om å bygge nybygg og utvikle tomter. Ikke gjennomfør noe. Selg med muligheter og la kjøperen finne ut hva det koster å bygge det ut. Det vil alltid være positivt om man kan bygge seg en firdobbel garasje over to etasjer/ isolert redskapshus med traverskran. Får du godkjenningen på plass får du økt verdi. Dette kan være lettjente penger. Husk at som bonde kan man få godkjent bygg som andre bare kan drømme om.

  5. Lei ut kårhuset til andre enn familiemedlemmer til normal markedspris før du skal få eiendommen taksert og solgt.

  6. Puss opp våningshuset innvendig. Kjøkken og stue er viktigst. Men maling over alt. Ja over alt før salg. Her skal kona overbevises. Utvendig maling gjøres ca 2 år før salget. Puss opp sideinngangen. Der hvor mannen går inn i huset etter stiing. Det området pleier å se ut som en svinesti. Bør være praktisk med skap man kan sette støvler og henge kjeledress inni.

  7. Ordne det som ordnes skal på forhånd hva gjelder tinglyse rettigheter til familie å ta ut tomt i fremtiden, veiretter som skal formaliserers og som har vært muntlige frem til nå bør tinglyses. Her må man ha med hvordan vedlikehold skal deles og også større oppgraderinger fordeles. Sjekk at du har dine retter på andres eiendom tinglyst på korrekt måte. Det beste er at en og samme rettighet/heftelse er tinglyst på begge eiendommene den gjelder. Altså som en rettighet på den ene og som en heftelse på den andre.

  8. Vurder leasingavtaler på traktor og utstyr siste perioden før salg. Da kan ofte kjøperen velge å enten overta leasingavtalen, kjøpe den ut for din utkjøpsverdi eller inngå nye leasingavtaler selv, mens du kan benytte samme muligheter selv. Innhent takst på det dyre utstyret fra en proff. Lag en liste selv ut i fra FINN på resten.

  9. Kontakt kommunen eller gårdskart.no og sørg for at alle karter i kommunen og på gårdskart (tidligere Skog & Landskap) er oppdatert og viser korrekte grenser. Har eiendommen fått mer dyrket mark, beite, skog eller mindre? Dette må oppdateres i kartene som både får betydning for takst og tilskudd.

Kommer med mer her, men ville bare få ut tråden nå. Oppdaterer når jeg har tid.

[email protected]

11 Likes

Ble nesten gårdeier i fjor, men klarte ikke overbevise samboeren. :disappointed_relieved:

2 Likes

Si i fra om du trenger en god selger :slight_smile:

1 Like

Jeg skal si ifra om jeg noen gang skaffer meg gård og ikke trives med livsstilen :slight_smile:

2 Likes

Ja eller om du skal kjøpe deg en :wink:

1 Like

Snart ferdig med hele sjekklisten :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

3 Likes

Du er ikke en typisk bonde da akkurat Håkon :joy: Bra jobba!

1 Like

Hakon er jo erketypisk bonde!

Han trenger bare en 20år på baken så ser han ut som en også!!! :smiley: :smiley: :smiley: <3

4 Likes

Haha takk, vurderer salg I løpet av 5-10 år. Håper på 15 mill kanskje?

15 mill nå: om 10 år 25.