BioArctic AB

Noen tanker/meninger om denne?

1 Like

Begynte å lese om selskapet, stoppet å lese når jeg så "Our main research areas are Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease where there are large unmet medical needs. " :slight_smile:

Ikke for å være kjip, kanskje jeg til og med banner i kirken, men for meg ser det ut som både NANO og BioArctic driver med utvikling av legemidler - de har ikke et ferdig salgbart produkt.

Alzheimers er kanskje den sykdommen som koster samfunnet mest i kroner og øre hvert år, fordi pasientene trenger store menneskelige ressurser for å klare seg. Dessuten vil de som har begynnende Alzheimers være villige til å betale godt for å slippe videre utvikling.

Så… hvorfor stoppet du å lese? Fordi det har vært så mange mislykkede forsøk på å lage medisin mot Alzheimers?

1 Like

Vil tro det er dette ja.

Ja, nettopp fordi det er altfor komplekst og ingen har lykkes. Med kreftforskning har du faktisk selskap som har lykkes og bygger på kjente modeller og eksisterende terapier. Å sammenligne Nano med dette selskapet fordi de begge utvikler medisiner er som å sammenligne epler og bananer.
Det er nok av lesestoff om hvorfor man ikke bør innvestere i selskap som driver med Alzheimers, blant annet dette:

«A recent study looked at how 244 compounds in 413 clinical trials fared for Alzheimer’s disease between 2002 and 2012. The researchers findings paint a gloomy picture. Of those 244 compounds, only one was approved. The researchers report that this gives Alzheimer’s disease drug candidates one of the highest failures rates of any disease area – 99.6%, compared with 81% for cancer”.

Kilde: https://www.scientificamerican.com/article/why-alzheimer-s-drugs-keep-failing/

Når noe har en failrate på 99.6% - nå er biotek high risk nok i seg selv, uten at man skal legge på den risikoen ved å takle det som ingen andre før har klart å takle. Men for all del, lykkes de med dette så er det jo ingen penger i verden som kan måle verdien av selskapet. De vil jo ha monopol på en sykdom som er utbredt over hele verden. Personlig tar jeg ikke sjangsen :blush:

Les også:

Noen andre legemiddelkandidater som har feilet de siste årene:

https://www.forbes.com/sites/matthewherper/2017/09/26/axovant-raised-hundreds-of-millions-around-its-alzheimers-drug-it-just-failed/#187491f53f691 Like

Ah nettopp…

Jeg er i hvert fall veldig glad for at det fortsatt forskes på fagfeltet selv om sjansene er minimale for å lykkes. At det fortsatt er risikovillig kapital!

(Digresjon rundt Alzheimers coming up: )

Det som er litt rart er at Alzheimers først ble oppdaget rundt århundreskiftet. Det er en såpass spesiell sykdom som burde ha vært oppdaget lenge før. Forlenget levetid er kanskje en grunn til at det ble oppdaget sent, men man hadde jo foretatt obduksjoner i mange hundre år før det!

Så spørsmålet er om det var noe spesielt som skjedde på 1800-tallet som gjorde at sykdommen fikk et oppsving.

Mange mener at kvikksølv var en medvirkende faktor. Kvikksølv ble brukt til mye rart på 1800-tallet (ordet kvakksalver stammer fra bruk av kvikksølv).

Jeg gjorde et raskt søk på kvikksølv og Alzheimers, fant en stor undersøkelse i Taiwan som viser en signifikant korrelasjon mellom Alzheimers og amalgamfyllinger:

Beklager digresjonen men min far fikk tidlig Alzheimers og er nå på sykehjem. Han bytter ut de fleste substantiv med ord han finner på, så det er mer eller mindre umulig å forstå hva han mener - bortsett fra at han viser at han er glad i oss som er glad i ham.

Bla bla - det ble en lang digresjon; poenget er, siden Amalgam har begynt å bli faset ut, kan det tenkes vi får en naturlig nedgang i Alzheimers demens om noen tiår.

Trist å høre om faren din. Det er en helt forferdelig sykdom jeg håper ingen må oppleve, spesielt som pårørende. Jeg er helt enig med deg at det er bra at det finnes risikovillig kapital som er med på å forske på dette. Mitt poeng var bare at en bør være villig til å miste alt om man innvesterer i slik forskning (men så vil mange kanskje påstå det samme om alle biotekselskap i tidlig fase), da sannsynligheten for at de lykkes er next to nothing om man skal ta historien i betraktning.

Men så må jo en gang være den første… :wink:

1 Like

Små sjanser for å lykkes i biotek ja, likevel er det mange som velger å investere, så jeg lurer på hvor mange som egentlig har kunnskap om det de investerer i - sikkert mange proffer, som vet at risken er høy og rewarden tilsvarende høy hvis de får det til, men som investerer fordi de kjenner hvordan resten av markedet reagerer…

Vi får se! Mange store oppfinnelser har blitt til nettopp fordi noen ikke har villet gi opp - blir litt varm om hjertet av sånt :slight_smile: Vi får bare trade oss til noen slanter på veien, sitte long i noen aksjer og så øse av vår etterhvert svært så risikovillige kapital når den er vokst seg stor og sterk…! :smiley:

3 Likes

Ja, finnes mange måter å spille det på. Jeg brant meg fælt på Clavis som aksje-n00b da deres fase III feilet og aksjen falt fra 60+ kr til 8 kr ila. sekunder. Påfølgende studie feilet også (de hadde to skudd på mål), og 8 kr ble til så og si ingenting.

Likevel er jeg all in i Nano nå etter å ha satt meg skikkelig inn i caset (brukte flere helger på å lese meg opp før jeg gikk tungt inn), og følger selskapet og utviklingen tett.

En måte som kan være OK å spille biotek er å gå inn tidlig og sitte til de igangsetter studier. Så kan man gå ut (pleier å være dødtid til resultater foreligger uansett), og så gå inn igjen like før eller etter resultatene, alt ettersom. På den måten reduserer man en del av risikoen.

En annen ting er jo å trade på forventningene men selge før nyhetene. Er det positive nyheter går man fort glipp av 20-30% alt ettersom, men man risikerer ikke å tape 80-90% som tilfellene ofte er.

2 Likes

De svenska Alzheimers-bolagen rusar på positiva FDA-kommentarer om aducanumab (Finwire)

2020-11-04 16:58

De svenska Alzheimers-bolagen, däribland Bioarctic, Alzinova och Alzecure, stiger kraftigt på positiva FDA-kommentarer om Biogens Alzheimersläkemedel aducanumab.

Bioarctic som ligger närmast marknaden med sin kandidat är upp hela 30 procent. Detta medan Alzinova och Alzecure stiger 17 procent vardera.

Enligt dokumentet har Biogen uppvisat “betydande bevis” på effektiviteten för att stödja ett godkännande. Man har i fas 3-studien 302 demonstrerat en behandlingseffekt på en kliniskt relevant ändpunkt vilket förstärkts av effekter på sekundära ändpunkter, biomarkörer och i relevanta subgrupper. Detta enligt ett FDA-dokument.

Samtidigt påpekar FDA många faktorer som är relevanta för andra kandidater mot Alzheimers sjukdom.

Myndigheten bedömer att det finns ett stort medicinskt behov av effektiva behandlingar på området. Förutom ett generellt behov av mer effektiva behandlingar är behovet särskilt stort för behandlingar som stävjar eller reverserar sjukdomsprocessen.

FDA ser det även som viktigt att behandla sjukdomen så tidigt som möjligt, vilket talar för de kandidater som utvecklas mot tidig Alzheimers.

Biogen ansökte om marknadsgodkännande (BLA) i juli i år. Den amerikanska aktien steg som mest över 30 procent innan aktien handelsstoppades.

Carl Becht
[email protected]
Nyhetsbyrån Finwire

Er det noen som følger dette selskapet?
Syntes det ser ganske lovene ut når det gjelder medisinen de og deres partner tester ut mot Alzheimer.