Black Sea Property (BSP)

I bunn og grunn er det et eiendomsselskap med eierandeler i et prosjekt på Svartehavskysten kalt Aheloy Residence Resort. Prosjektet er delvis ferdig og vil bestå av 1050 ferieleiligheter og områder for næringsbedrifter. BSP eier 75% av dette prosjektet etter det jeg har funnet.

Ferieleiligheter og hotelldrift er ikke noe som akkurat har gått så det suser under denne corona pandemien, og det er nettopp det selskapet ønsker å gjøre noe med. Det som gjør dette selskapet spennende i mine øyne er den nye opsjonsavtalen de har fått med selskapet Yrro Ltd. Yrro er et britisk selskap med ledelse i Sverige som spesialiserer seg på distribusjon og salg av kosttilskudd.

Opsjonsavtalen gir Black Sea Property rettigheter til å erverve en del spennende produkter:

• Omega 3, North Norway
• Royal Norwegian Fish Oil™
• Nor Can Oil
• Ocean Skin Lab

Yrro eier https://www.NorCanOil.com, en virksomhet som importerer, og er i prosess med å etablere salg av, reseptbelagt medisinsk cannabis i Danmark. Selskapet søker om en lisens fra det danske legemiddelverket for å importere, distribuere og selge Omega 3 med tilsatt medisinsk cannabis til danske pasienter. Nor Can Oil vil også selge Omega 3 med tilsatt CBD-olje.

Yrro er en registrert profesjonell selger på alle Amazon-plattformer og vil benytte disse plattformene for å akselerere sin distribusjon av Omega 3 globalt. Yrro vil markedsføre syv ulike Omega 3 merker på Amazon i Tyskland, Storbritannia, Sverige og, senere, i USA.

Dette er informasjon som jeg har hentet fra børsmeldingen meldt 09.12.2020 her:
https://newsweb.oslobors.no/message/520002

Opsjonen ble nettopp utsatt litt grunnet fusjonen med Bulgaria Eiendom Invest AS.

Fra årsrapporten for 2020:

Det har deretter blitt signert intensjonsavtale om fusjon med Bulgaria Eiendomsinvest (“BEI”) som, hvis denne gjennomføres, vil medføre at aksjeeierne BEI vil eie 20% av det fusjonerte selskapet, mens nåværende aksjonærer i Selskapet vil eie 80% av det fusjonerte selskapet (beregnet før utstedelse av aksjer i forestående emisjoner). Gjennom denne fusjonen vil Selskapet få tilgang til verdier på ca. 12,5MNOK i kontanter og fondsandeler samt også 5 tomter i Bulgaria med samlet areal på ca. 53 tusen kvm lokalisert i Bulgaria, i Byala (3 stk) og Obzor (2 stk).

Emisjonen i forbindelse med emisjonen ble gjennomført:

The following close associates of primary insiders have been allocated Offer Shares in the Private Placement:

• MTB Invest AS, a company controlled by chairman Egil Melkevik, has been allocated 154 063 Offer Shares at the subscription price of NOK 3.00;
• Christinedal AS, a company controlled by Board member Hans Gulseth, has been allocated 466 666 Offer Shares at the subscription price of NOK 3.00;
• E Larre Holding AS, a company controlled by Board member Erik Sture Larre, has been allocated 900 000 Offer Shares at the subscription price of NOK 3.00; and
• Rødningen Invest AS, a company controlled by Board member Kåre Rødningen, has been allocated 100 000 Offer Shares at the subscription price of NOK 3.00.
Formal primary insider notifications will be released following approval of the share capital increase pertaining to the Private Placement by the AGM.

Dette virket som et produkt som både gateselgere og telefonselgere kan bli overtalt til å gå videre med. Særlig kombinasjonen eiendom ved Svartehavet og kosttilskudd.

3 Likes

Black Sea Property AS: Fusjonsplan inngått

Det vises til børsmelding fra Black Sea Property AS (“Selskapet”) den 28. mai 2021 vedrørende, blant annet, en foreslått fusjon mellom Selskapet og Bulgaria Eiendom Invest AS (“BEI”) Styrene i Selskapet og BEI har i dag inngått en fusjonsplan. I henhold til fusjonsplanen skal generalforsamlingene i de respektive selskapene vedta fusjonen mellom de to selskapene. Selskapet vil kalle inn til ordinær generalforsamlingen, for blant annet endelig vedtakelse av fusjonsplanen, til avholdelse den 30. juni 2021. Fusjonsplanen med relevante vedlegg vil publiseres samtidig med innkallingen til den ordinære generalforsamlingen i Selskapet.

https://newsweb.oslobors.no/message/535917

Kursen har falt noe tilbake uten store nyheter. Ingen i topplisten har rørt aksjene sine, så det er nok litt mindre aksjonærer som rører på seg. Grunnet lav likviditet i aksjen så faller dermed kursen. Bunnen nådd? Har selv benyttet sjansen til å dra ned snittkursen min litt. HIGH RISK!

As disclosed on 30 May 2021, the following close associates of primary insiders were allocated Offer Shares in the Private Placement:

• MTB Invest AS, a company controlled by chairman Egil Melkevik, has been allocated 154,063 Offer Shares at the subscription price of NOK 3.00;

• Christinedal AS, a company controlled by Board member Hans Gulseth, has been allocated 466,666 Offer Shares at the subscription price of NOK 3.00;

• E Larre Holding AS, a company controlled by Board member Erik Sture Larre, has been allocated 900,000 Offer Shares at the subscription price of NOK 3.00; and

• Rødningen Invest AS, a company controlled by Board member Kåre Rødningen, has been allocated 100,000 Offer Shares at the subscription price of NOK 3.00.

https://newsweb.oslobors.no/message/537313

Reference is made to the stock exchange notice on 30 April 2021, where it was announced that the general meeting of Black Sea Property AS (the “Company” or “BSP”) had approved, inter alia, a share capital increase through conversion of debt (the “Debt Conversion”), at a price per share of NOK 3.38.

In the Debt Conversion, a large number of investors subscribed for new shares in the Company. Among those investors were the following close associates of primary insiders in BSP:

• MTB Invest AS, a company controlled by chairman Egil Melkevik, subscribed for 135,657 new shares, each at the subscription price of NOK 3.38.
• Christinedal AS, a company controlled by Board member Hans Gulseth, subscribed for 322,268 new shares, each at the subscription price of NOK 3.38;
• E. Larre Holding AS, a company controlled by Board member Erik Sture Larre, subscribed for 416,313 new shares, each at the subscription price of NOK 3.38; and
• Rødningen Invest AS, a company controlled by Board member Kåre Rødningen, subscribed for 301,163 new shares, each at the subscription price of NOK 3.38.

https://newsweb.oslobors.no/message/537609

Black Sea Property AS (“BSP” eller “Selskapet”, og sammen med sine konsoliderte datterselskaper, “Konsernet”) er glade for å kunne informere om at det har mottatt og akseptert et tilbud for et lån fra en bulgarsk bank på inntil EUR 12 millioner, som vil brukes for å refinansiere Konsernets eksisterende banklån hos UniCredit Bulbank (ca. EUR 7,48 millioner) og som finansiering av byggearbeid på Sunrise Gardens Resort (ca. EUR 4,52 millioner). Dette lånetilbudet kommer fra en annen bank enn den nevnt i Selskapets børsmelding fra 1. mars 2021.

https://newsweb.oslobors.no/message/537947

Den siste emisjonen ble avsluttet den 14. juli hvor det er blitt tegnet 485 163 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 3.00 per aksje.

I tillegg har lånetilbudet beskrevet i Selskapets børsmelding fra 12. juli 2021 nå blitt bindende for banken som har tilbudt lånet. Selskapet har videre mottatt bindende forhåndstilsagn fra partneren Boyan Bonev for en investering på EUR 400 000 i EPO Ahloy OOD (eier og utviklingsselskap for Sunrise Gardens Resort).

https://newsweb.oslobors.no/message/538311
https://newsweb.oslobors.no/message/538313