Cad/ Dollar tråden.

På tide med kjøp, da USA trykker Dollar og vi snart vil oppleve par Cad/ USD igjen.Teknisk er dette full pupp nå ,så ta plass.Det eneste som kan ødlegge gildet er store katastrofer el krig.Sterk kjøp Cad/ USD.

1 Like

Da var vi på 0,83,bryter vi over er veien kort til 0,85.