Crypto Skatt

Jeg har 5000
Jeg gjør en trade og er oppe i 10.000 (altså 5000 profit)
Jeg må betale 25% skatt av profiten (2500).
Altså jeg har nå 7500
Men året er ikke ferdig enda og jeg fortsetter å trade
Jeg ender opp på 2000 cash på slutten av året. Altså 3000 i minus fra initial.

Spørsmål.
Får jeg tilbake på skatten pga jeg er overall i minus, eller må jeg fortsatt betale 2500 i skatt?

4 posts were merged into an existing topic: Skattemelding for Kryptovaluta