Enzymatica AB; ColdZyme munnspray kan deaktivere SARS CoV-2 virus?

Tenk om dette reseptfrie produktet hadde blitt pusha ut i en storby eller 5 for så å se virusspredningens utvikling de nærmeste 14 dager etter det.

Hvis munnsprayen hadde blitt tilgjengelig på all kollektivtransport foran alle heiser på sykehus og ellers der man møter mye folk så er jeg rimelig sikker på at spredningen av virus ville bremses signifikant.

Det er jo allerede tilsalgs reseptfritt på de fleste apotek og helsekostbutikker her hjemme.

Dette ble i hvertfall den første svenske aksjen jeg har eid. De doblet omsetningen i 2 kvartal. Hva 3dje kvartal viser blir spennende.
Dette er hverken vaksine eller medisin, men den kan hindre deg i å bli syk hvis du blir utsatt for viruset og hindre at du smitter andre.

3 Likes

Er inne :+1:

Kjøpte også endel flasker på Vitus. Bra produkt.

Har de studier som viser til påvist effekt mot Corona? Og har de fått til distribusjonsavtaler i Sverige/Skandinavia?

Ja faktisk:

Ved å google coldzyme får man opp mange muligheter til kjøp i norge;

1 Like

Jeg var vel litt ivrig og kjøpte litt tidlig i underkant av 20kr når jeg oppdaget den.
Men den er vel nær bunn av trendkanalen nå eller?

Men det kan jo også være andre linjer disse algoene jobber etter:

@Biotec Du spurte om de har fått til distrusjonsavtaler og svaret på det er vel JA skulle jeg mene.
Sjekk ut denne siden om distributørnettverk:
https://www.enzymatica.se/om-enzymatica/distributorsnatverk/

1 Like

https://www.enzymatica.se/media/enzymatica-i-media/

Kjempelurt å ha en flaske eller 2 på lur. Smitten blomsterer opp nå.
Sier ikke at man er beskyttet 98-100% mot Covid (må mer testing til)
Men skulle man få det så reproduseres de første virusene i slimhinnen i halsen. Dermed kan man senke «virusload» mye med Coldzyme. Og sykdomsbildet bli helt annerledes.
Selv tar jeg en dæsj etter å ha vært ute blandt folk. Føre vàr prinsippet.

Når salgsoppdatering kommer vil også kursen flytte seg.

3 Likes

Jeg bestilte meg 2 flasker jeg også nå. Kjekt å ha i bakhånd. Man ser jo nå spretter det opp nye tilfeller stadig og plutselig har vi virus utenfor egen dør igjen. Da er det kjekt å ha det tilgjengelig selv om det ikke er bevist utenom preklinisk. Produktet er jo godkjent for salg, så hvorfor ikke?
Litt beskyttelse er bedre enn ingen beskyttelse.
Jeg gjorde forresten en i UDI, som jobber med flykninger, oppmerksom på produktet i dag.

Sørafrika har også distribusjon av produktet

2 Likes

Skal man tro på at kursen blir kjørt ned mot bunnlinjen og at det er et rally som kan starte i morra eller i løpet av uken?

Selskapet må jo selge dette som F. Test det i kollektivtrafikken i en smittebelastet by, så kan man lese av resultatet på smitteresultatene i løpet av en uke eller 2 :slight_smile:

Satser på at trenden fortsetter slik :slight_smile:

Ikke mange som følger opp denne tråden legger jeg merke til.

Men Coldzyme blir lagt meke til ute i verden og her er en link til India som omtaler produktet med håp og tro i vendingene:

Jeg tror at denne sprayen kan redde mange liv og holde spredningen nede slik at økonomien kan reddes i mange land.

1 Like

Resultaten från Enzymaticas placebokontrollerade, randomiserade studie visar statistiskt signifikant kortare förkylningar och god upplevd behandlings-effekt vid användning av ColdZyme

De slutliga resultaten från Enzymaticas dubbelblinda, randomiserade placebokontrollerade studie i Tyskland visar på ytterligare klinisk evidens för användning av ColdZyme® vid förkylning. Resultaten visar statististiskt signifikant gynnsam effekt för de deltagare som behandlades med ColdZyme jämfört med placebo-gruppen. Flera studieparametrar visade också statistiskt signifikanta skillnader eller trender till fördel för ColdZyme, främst avseende kortare förkylningar jämfört med placebo. Dessutom bekräftade studieresultaten de utmärkta säkerhetsdata för produkten från tidigare studier, men nu i en större population.

I studien som genomförts vid 10 studiecentra i Tyskland under våren 2019 deltog 701 kvinnor och män, varav 438 utvecklade förkylningssymtom och behandlades slumpvis och dubbelblint med antingen ColdZyme eller placebo, med start vid tidiga förkylningssymtom. Utvärderingen, som gjorts med Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey (WURSS-21) Quality of Life (QoL) domain och Jackson score, visar en något snabbare återhämtning med ColdZyme, d v s tiden med symtom och besvär som påverkade livskvaliteten förkortades med cirka en halv dag. Den kortare tiden med förkylning bekräftar tidigare studieresultat.1-33Den faktiska skillnaden var dock mindre uttalad i den aktuella studien.

I slutet av studien bedömde studiedeltagare och prövare behandlingseffekten, ovetande om tilldelad behandlingsgrupp. Av deltagarna bedömde en större andel i ColdZyme-gruppen (70,6%) effektiviteten av sin behandling som “mycket bra” eller “bra”, jämfört med 60,1% i placebo-gruppen, vilket innebar en statistiskt signifikant skillnad (p <0,05) till fördel för ColdZyme. Även studieprövarna bedömde att effekten var bättre för deltagare som behandlats med ColdZyme. Att ColdZyme är en säker och vältolererad medicinteknisk produkt har visats i tidigare studier och bekräftas nu även i en större studiepopulation.

Resultaten från den nu avslutade placebostudien bekräftar att ColdZyme uppfyller Cochrane-kriterierna för evidensbaserad dokumentation, dvs två av varandra oberoende dubbelblinda placebokontrollerade studier som visar att ColdZyme förkortar förkylning mellan 0,5 – 3,5 dagar. Att användarna själva upplever en god effekt vid användning av ColdZyme är naturligtvis också av stort värde, säger Claus Egstrand, Chief Operating Officer på Enzymatica.

Denna dubbelblinda placebokontrollerade studie är en uppföljning av en enkelblind, prospektiv och kontrollerad multicenter-studie med ColdZyme som utfördes på sex centra i Tyskland under 2018. I den studien deltog 400 personer som slumpartat ombads att vid första förkylningssymtom antingen starta behandling med ColdZyme eller att inte inleda någon specifik behandling alls. Totalt 267 personer med bekräftad förkylning utvärderades och resultaten visade statistiskt signifikanta fördelar med ColdZyme såsom förkortad förkylningsperiod, lindring av förkylningssymtomen, förbättrad livskvalitet samt minskat behov av samtidig användning av symtomlindrande läkemedel vid förkylning.

Titel: Double-blind, Randomized, Parallel-group, Placebo-controlled Study to Evaluate Efficacy of CMS008618 for Common Cold

För ytterligare information se https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03794804

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03794804

Referenser:

1 Clarsund, M.,Fornbacke, M., Uller, L., Johnston, S.L. and Emanuelsson, C.A. (2017) A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Clinical Study on ColdZyme® Mouth Spray against Rhinovirus-Induced Common Cold. Open Journal of Respiratory Diseases, 7, 125-135. https://doi.org/10.4236/ojrd.2017.74013

2 Multi-symptom Relief and Improvement of Quality of Life - A Comparative Multicenter Trial on ColdZyme® Mouth Spray in Common Cold, Icelandic Medical Association conference, Jan 2019

3 Glen Davison, Eleanor Perkins, Arwel W. Jones, Gabriella M. Swart, Alex R. Jenkins, Hayley Robinson & Kimberly Dargan (2020): ColdZyme® Mouth Spray reduces duration of upper respiratory tract infection symptoms in endurance athletes under free living conditions., European Journal of Sport Science. DOI: 10.1080/17461391.2020.1771429

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2020 kl.08.30 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Claus Egstrand, Chief Operating Officer Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: [email protected]

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: [email protected]

OM ENZYMATICA AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är medicinteknikprodukten ColdZyme® , en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukter och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelandenEnzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: [email protected]

Enzymatica AB Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden Telefon +46 46-286 31 00

This release was sent by Cision

1 Like

“Utvärderingen, som gjorts med Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey (WURSS-21) Quality of Life (QoL) domain och Jackson score, visar en något snabbare återhämtning med ColdZyme, d v s tiden med symtom och besvär som påverkade livskvaliteten förkortades med cirka en halv dag.

lol, en halv dag i forskjell utgjør jo en verdiløs effect size.

Ja, jeg syns ikke det høres overmåte voldsomt ut heller :slight_smile:
Men det står: mellan 0,5 – 3,5 dagar. Att användarna själva upplever en god effekt vid användning av ColdZyme är naturligtvis också av stort värde, säger Claus Egstrand, Chief Operating Officer på Enzymatica.
Jeg hadde en tur til England i November som medførte en forkjølelse som varte til uti Januar og den ville jeg kanskje unngått nærmest i sin helhet om jeg hadde hatt med en flaske og brukt den så fort jeg fikk symtonene.

Men så er det tolerabiliteten da, i forhold til den prekliniske testen som viser at munnsprayen deaktiverer 98,3% av SarsCov-2 viruset.

Siden den sprayes inn i munnen. Så beskytter den vel ikke mot smitte via nese, øyne og lunger. Men det er klart det hjelper nok endel at den beskytter i munnen/svelget. Om den deaktiverer 98,3% av sars-covid-2 i svelget så kan man vel fremdeles bli smittet feks. via nesa.

Ja, det er nok mulig å bli smittet via nesen, men det har jo også en del å si hvor mye virus du får i deg i forhold til hvor fort sykdommen utvikler seg og immunsystemet finner ut av inntrengerene.

Jeg sier jo ikke at den skal være i steden for munnbind for eksempel, men den kan være en ekstra forsikring i de tilfellene du har vært i nærkontakt med folk.
I og med den deaktiverer virus så vil den også bidra til at du ikke smitter andre om du har fått virus i deg.

1 Like

En dobbelblindet (hverken pasient eller lege vet) studie som viser signifikans skal man ikke kimse av. Meget bra.
Tyder på lavere virusload hos dem som mottok.

At ikke folk bruker dette produktet i større grad er for meg en gåte.
For utsatte grupper kan det være forskjellen på liv og død ved en Covid- infeksjon.

Noe studien ikke sier noe om er selvsagt hvor forebyggende produktet kan være hvis man hadde inntatt det FØR symptomer. F. eks i smitteøyeblikk, eller rett etter.

Også et veldig bra poeng at smittepotensialet videre fra en smittet person vil synke betraktelig om personen inntar ColdZyme. Virusene som kommer ut via luftveier er nettopp de som ColdZyme i stor grad rydder opp i/ deaktiverer fra hals og slimhinner.

Jeg kjøpte en slik munnspray for noen dager siden og i pakningsvedlegget står det at man ikke bør bruke det lenger enn en 30 dagers periode, da det ikke er dokumenterte effekt av langvarig bruk. Pandemien kommer til å vare mer enn 30 dager så kan være noe med det også? For at effekten før smitte skal være interessant bør det kanskje forskes på langvarig bruk av legemiddelet.

nesespray skal du heller ikke bruke med en 10 dager eller noe sånt og det er bare for ditt eget beste.

Bruken av denne sprayen kan redde ditt og i tillegg mange andres liv så at de ikke har data for over 30 dager bryr jeg meg lite om.
Fordi at om viruset blir deaktivert før det overtar dine celler til egen virusfabrikk så blir det ingen nye virus som du vil komme til å spre til andre.
For eget vedkommende så er jeg lite i kontakt med folkemengder så den bruken jeg har, er mest sannsynlig ikke til skade.

Edit: Så akkurat at @ Mr.Oncoinvest skrev mye av det samme jeg skrev på en veldig forståelig god måte :slight_smile:
ENZY er ikke rammet av Nordnet sine dataproblemer heller og er opp 7,5% akkurat nå :slight_smile:

2 Likes

Nå er ikke jeg noen ekspert på dette men 98,3% er vel i test hvor SarsCov-2 viruset og ColdZyme blandes i en beholder og står i 20 minutter. Leser jeg testen riktig?
Hva hadde en slik test med ren sprit gitt?

Jeg blir skeptisk til hvor overførbar resultatet av en slik test er til virkning ved bruk av munnspray.
Hvor stor andel av viruset vil bruken kunne deaktivere da?
Hvor stor andel av viruset i kroppen vil egentlig en spray med dette i munnnen nå selv relativt kort tid etter at man eventuelt har pustet inn/fått i seg viruset?

Håper forsåvidt at dette er effektivt også i real life men jeg må innrømme jeg er skeptisk til at dette er effektivt nok til at det blir en viktig del av kampen mot viruset.

@Mr.Oncoinvest har du noen synspunkter på det jeg skriver her?