NORWEGIAN PROPERTY - nytt selskap på børsen?

Ser dette firma skal på børsen.
Noen som vet noe om dette firma?

De er på børs og har vært det lenge. Hovedeier er John Fredriksen.

…pengemaskin?


:face_with_monocle: