Om kategorien Media

[Erstatt dette første avsnittet med en kort beskrivelse av din nye kategori. Denne veiledningen vil vises i kategorivelgeren så prøv å hold den kortere enn 200 tegn. Frem til du redigerer denne teksten eller oppretter emner vil ikke denne kategorien vises på kategorisiden.]

Use the following paragraphs for a longer description, or to establish category guidelines or rules:

  • Why should people use this category? What is it for?

  • How exactly is this different than the other categories we already have?

  • What should topics in this category generally contain?

  • Do we need this category? Can we merge with another category, or subcategory?