Statsbudsjettet 2019

Et positivt forslag i statsbudsjettet for 2019 er at utbytte på ASK ikke skal beskattes.

4 Likes

Et annet godt forslag er dette, for de som driver egne foretak og har god inntekt:

Utbytte blir vel ikke skattefritt, men gjenstand for utsatt skatt.

Sakset fra Statsbudsjettet:
Regjeringen foreslår å utvide ordningen med aksjesparekonto slik at den også omfatter utsatt beskatning av utbytte. Videre foreslås det at aksjonærer i større grad skal kunne overføre verdipapirer mellom egne kontoer. Det foreslås også at verdipapirer på aksjesparekonto skal kunne overføres til den fraskilte ektefellens aksjesparekonto ved skilsmisse, og til arvingers aksjesparekonto i forbindelse med dødsboskifte.