Matkjedene får 21 Mrd i bot

Pris samarbeid lønner seg vist ikke lengre… her får de en liten bot på 21 Milliarder, fortjent? :scream:

A post was merged into an existing topic: Småprat 2020