Babyrage`s Strategi Guide

Etter ønskemål fra sjefen selv, @pdx så har jag gjort en kortere oppsummering av hvordan jag handler. Bruk det for allt det er verdt.

Mange mennesker er interesserte i trading, swing eller intradag. Men få mennesker gjør en reel commitment. Forskjellen mellom interesse og commitment er at man ikke gir opp. Når du først commitar til noe, så har du inget alternativt en å lyktes. Det gjelder alt er i livet. Når jag først begynte studere til lege i gjorde jag det i utlandet. Fordi når jag var ung var ikke skolen ett alternativ. Jag har fortsatt strøk i matematik på papiret fra vidaregående. Når jag kom til Polen bestemte jag meg for att jag skulle være best, og etter noen harde år gikk jeg ut med ett snitt på 4.5 / 5. Samme prinsipp gjelder trading, men innen trading trenger du ikke vara best, og du trenger heller ikke bry deg om hvordan det går for andre. Du er din værste fiende, dine følelser og ditt ego. Innen trading kom min største success dagen jag begynte meg for att slutte å bry meg om penenge, og konsentrere meg på å bli en bedre trader. Pengene følgte etter.

The more I practice, the luckier I get

Er du ikke villig till å investere en god del av din tid før du investerer dine penger, så kaster du bare pil. Ved en tidspunkt, så kommer markedet rense deg ut av ditt kapital. Det er enn 100% garanti. Du må ha selvsikerheten til å lære deg. Gjør din egen research, tenk selv, og stole på dine kunnskaper.

Har du noensinne kjøpt en aksje du bare VET till 100% kommer gå flere hundre prosent? Du sitter på tekinvestor, shareville, hegnar og du gir ditt beste forsøk til å forklare for markedet hva du ser, og hvorfor de burde kjøpe sine hardt forjente penger i aksjen, fordi du vet att aksjen skal opp. Det finnes ingen tvil! Siden ditt kjøp i aksjen faller den 5% og siden 10%, og du begynner tvivle. Men du vet att aksjen ska opp, så du tenker den snur snart, det kommer bli bedre. Aksjen faller 15%, og siden 20%. Jo større tapet blir desto vanskeligere blir det å selge. Det er ikke forren ett større tap som man skjønner att ditt ønske om å tjene penger på markedet må være større enn ditt ego. Ett stort ego er enn av de mest kostsamme egenskapene som finnes på markedet. Jag har ett stort ego, jag vet hva jag er kapabel till og jag stoler på min kunnskap till 100%. Men når det kommer till børsen så vet jag att markedet kan mer enn meg, jag kommer aldrig til å krige mot børsen. Jag er ikke Aragorn som løper mot Saurons armé på 100.000 orcher og kommer ut levendes, jag kommer til å bli slaktet. Ikke vær Aragorn.

Har dere en strategi idag som produserer ”grei” resultat, eller kanskje til og med dårlige resultat, eller kanskje har du ingen strategi alls? Handlinger som gjentas konstinuerlig, vil etter hvert bli en vane. Har du en handling som gjentas kontinuerlig som gir dårlige resultat, så forsterker du en dårlig vane. Øvelse gir ikke ferdighet, øvelse gir bare en vane. Vil du knuse børsen hvert år må du ha vaner som produserer bra resultat, og du må praktisere samme vaner om og om igjen. Forsterk ikke dårlige vaner!

Trading er en business, og du må behandle det som en business. Behandler du det som en hobby kommer det til å betale deg som en hobby. All business må ha større fortjeneste enn forlust, og dermed bedrive vinst for å eksistere. Aksje handel er ikke noe annerledes. Vill du att din portefølge ska gå med vinst må du ha større gevinster enn tap. Det er ingen vanskelig matematikk. Det er grunnen til all business som finnes idag. Om en business ikke går med vinst går de till slutt i konkurrs. Det samme gjelder din portefølge.

Til forskjell fra mange proffesjonelle investorer, og de så kalte ”ekspertene”, så har ikke de noen fordel enn oss andre. Deres største tap er att de har for mye kapital, de må bedrive virksomheten sin i Large Cap aksjer med mye likviditet. De trenger likviditet for å håndtere sine kapital og ta større posisjoner i selskap. For å hitte en skikkelig super performer, en aksje som kan gå 10.000% på noen år trenger du for det første ett lavt antall aksjer og en lav free-float. Hvorfor? For om du hitter disse aksjer i deres tidlig stadium har de kanskje 6 - 10 milioner aksjer ute, og ledelsen eier 60-70% av disse. Du har en free-float på 30%. Hva tror du skjer med kursen når resterende markedet og institusjoner hitter aksjen? Du får en eksponentiell vekst. Vill man ha aksjer i selskapet så koster det. Sist forrige uke kjøpte jag en ny aksje jag har hatt god koll på under en lang tid og gjort ny research om. Det er min neste superperformer. Jag vet till 100% att dette selskap kommer til å gå flere hundre prosent. Aksjen har en free-float på 20% og vill du ha aksjer må du betale, senest igår sikret jag meg 35% gevinst med 40% av aksjene under en abnormal spik på høy volum. Markedet har ikke hittet aksjen ennå, men jag har, og jag har akkumulert aksjer i over 3 uker nå. Det er disse aksjene du ønsker finne. Større institusjoner har vanskelig å få hele posisjonen sin dekket på en dag, derfor må de handle over flere dager eller uker, og derfor får du en eksponentiell vekst fordi de handler ikke 1000 aksjer, de handler 100.000 eller milioner av aksjer. Handler du kun large cap har du allerede en ett problem da det finnes så mange uteliggende aksjer på markedet. Det største problemet kommer når de ønsker selge, då presser de ut hundre tusentals av akskjer på slik måte som når de kjøpte, over flere uker, og dette presser kursen ned. Institusjoner handler også med strike regler om hva de får kjøpte, og når de får kjøpe. Vi som privata investorer har ikke det problemet. Vi har ingen regler. Vi har en mye større fordel en dem. Og det er disse fordelene du må nytte deg av.

Om du tror for en sekund att det å bruke samme måte som større institusjoner er en sikrere måte med lavere risk, ta en titt på fonder og studere deres performance over tid, og spesiellt gjennom de siste bear markets vi har hatt, og fortell meg gjerne hvordan det gikk for dem. Min erfarenhet viser att det å få en riktig høy performance i aksjer kommer av å gjøre ting litt annerledes enn det som kanskje er åpenbart eller populært. Det betyr ikke nødvendigvis risiko.

Den gjennomsnittlige traderen eller investoren bruker mesteparten av sin tid gjennom ulike faser av følelser, ubesluttsomhet og angre. Visse mennesker har en personlighet av en trader, noen en investor på en lengre horisont. Uansett hva du føler passer deg best så kommer det komme punkter under din karriere når du ma ta noen valg.

Ubeslutsomhet:
Burde jag kjøpte? Burde jag selge? Burge jag holde?

Angre:
Jag burde ha kjøpt, jag burde ha solgt, jag burde ha holdt.

Har du ett kortere perspektiv, slik som meg som har en swing trader strategi, så er det å selge en aksje med en gevinst på 10-15% for å siden se aksjen dobble seg etter ingen problem. Hvorfor skal jag bry meg? Jag fikk min gevinst og mitt jobb er ferdig. Hva som skjer etter jag solgt er utennom meg, det har ingen betydelse. Jag arbeider innen ett annent momentum enn resterende marked. Er du en investor med lengre horisont så kommer det komme tider hvor du har en bra gevinst som du siden gir tillbake till markdet, og på den måten taper gevinsten fordi din horisont er lang. Uansett hvilken strategi du har så må du ha definert, hvilken strategi har jag, og hvilken jag skal jag bruke. Du må aldri hoppe mellom ulike strategier. Finn deg enn som passer deg og din livsstil, og hold den. Gjør den perfekt. Når du først har bestemt deg blir det enklere å holde planen og oppnå success. Till slut kommer du til å bli belønet.

Det kommer til å komme dårlige tider. Du kommer til å tape penger. Det kommer komme noen skuffelser. Det viktigeste er att du ser de som en lærdom. Omfavne de som en del av prossesen og si, tack!

Ting du må forstå først;

Det finnes en rett tid og en feil tid å kjøpe aksjer
Aksjer med en meget sterk vekst er mulige å identifiere før de vokser dramatisk
Gjennom å investere i disse korrekt så er det mulig å bygge ett litet kapital till en mang million portefølge

Alle aksjer som går flere tusen prosent i sin livvstid deler alle noen egenskaper som er viktige å identifiere.

Alle disse aksjer oppviser en positiv trend.
Alle disse aksjene er drevne av en stark fundamenta. De har høyere earnings, omsettning og marginaler. Disse akkumuleres gjerne tidlig i deres stadium før en eksponentiell vekst. De vokser 50-60% hvert kvartal i deres tidlige stadium.
Alle disse aksjene har en katasylator. Det kan være meget sterke earnings, en ny produkt (tenk Apple, Netflix), det kan være en positiv Fas 1, 2 eller 3 studie. En godkjent produkt.
Alle disse aksjene gir deg hvertfal 2-3 muligheter før deres store reise å handle billigt.
Ikke alle disse aksjene gir så kallad superperformance, og det er derfor du må ha dine stopp på plass.

Det første jag ser etter er en trend som oppnår noen tekniske kvalifikasjoner.

Aksjen må være over både MA 150 og MA 200.
MA 150 må være ovenfør MA 200
MA 200 må være stigende i minimum 1 måned, gjerne 4-5
MA 50 må være ovenfør MA 150 og MA 200
Nåværende pris må være ovenfør MA 50
Aksje prisen er minst 30% ovenfør 52-week low, de beste er gjerne 100-300% ovenfør.
Aksje prisen må være minst 25% i nærheten av 52-week high, jo nærmere desto bedre.

Aksjene som oppfyller disse kraven må også igjennom en fundamental prosses. De må oppvise høyre omsettning, salg og marginvekst, relativ styrke og prisvolatilitet. Kanskje 80-90% av aksjer som oppviser det tekniske bildet misslyktes i dette stadium.

Hva viser rapporten om omsettning og salg, og hvordan har det sett ut i tid?
Resultat per aksje, vekst og akselerasjon
Hvordan ser guidance ut?
Hva tror analytikerne?
Fortjenstmarginer
Hvordan ser industrien ut og hva er selskapet markedsposisjon?
Potensielle katasylatorer (nye produkter, tjenest, studier)
Hvordan har selskapet gått gjentemot lignende selskaper i sektoren?
Pris og handels volum
Likviditetsrisisko

Hvordan ser framtida omsettning og salg ut, kommer de med positive estimater? Har vi noen institusjonskjøp ennå? Dette er en viktig punkt for det er nettop institusjonskjøp som står for majoriteten av oppgang i en positiv trend. Hvordan ser handelen ut, har vi flere kjøpere enn selgere?

Når aksjene er sortert etter denne prossesen kan det morsomme begynne. Jag handler kun etter en fundamental og teknisk analys. Dere må ikke blande min privata portfølje og min 5000k - 50.000k challenge konto. Jag har sett att noen av dere handler etter mine kjøp på den kontoen. Disse aksjene handles ikke etter disse prinsipper.

Alle aksjer som handles har noen egenskaper. Selskapen er unge, de er i tidlig stadium av sin karriære. Noen har vært på børsen under ett år, noen litt lengre. Størrelse har en stor betydelse. Jag handler kun small-cap, fordi det er der du finner disse aksjene. Disse aksjene vokser siden og blir mid-cap, large cap. Ingen av dere som husker Netflix på $5 i 2009? Nei selvsagt. Det var ett ukjent small-cap selskap, idag har aksjen gått 4000% siden $5 og 38.000% prosent siden sin low i 2003.

Jag bruker aldrig P/E. Historisk analyse av P/E viser att det er en av de mest ubrukelige indikasjonen på markedet. Yahoo vokste som sterkest når aksjen hadde P/E 1700. P/E viser kun noe om nå, ikke om framtiden. Eneste måten jag bruker det på er om jag finner en flott aksje som går flere hundre prosent. Om P/E har dobblet eller tripplet seg siden jag kjøpte så begynner aksjen kan til å bli litt dyr. Om P/E har dobblet seg fra 2 till 4, eller fra 100 till 200 har ingen betydelse. Om jag kjøper når P/E er 100 og aksjen står i 200 nå, da kanskej det er på tide å gå ut. Noen av de beste aksjene handles på P/E 30-40 ganger deres earnings før de vokser som best. Det er en grunn til att ferrari koster mer en enn KIA, kvalitet koster.

Till forskjell fra hva mange tror så handles ikke aksjer på grunn av objektive eller matematiska verdier som P/E eller PB og whatever allt heter. Det finnes ingen magiska formula. Verdi flytter ikke aksjekursene, folk gjør ved å plassere kjøpsordrer. Verdi er bare en del av ligningen. Till slutt trenger du etterspørsel.

Men mange investorer ser selvsagt etter en verdi. Hvordan kan du avgjøre om ett selskap har for høyt eller lav verdi? Å si att en aksje har en høy verdi for att aksjen handles på P/E 70 er som å si att en Picasso verdt $50 millioner doller har en høy verdi fordi materialet kostet 100 kroner. Prisen på en picasso har ingenting å gjøre med verdien.

Å kjøpte billige aksjer er som å få en dårlig hånd i poker, det er vanskelig å komme ut av. Om du kjøper en aksje fordi den er billig, så er det vanskelig å komme ut når aksjen blir billigere, hvilket er grunnen til at du kjøpte i første omgang, ikke sant? Om du handler en aksje på 20 kr fordi du synes det er billig, så vill du vel hvertfal handle den når den står i 15 kr? Det blir ett mental mindgame som ødelegger deg. Jo billigere aksjen blir desto mer vil du handle. De fleste investorer ser etter aksjer som er på salg, isteden for kjøpe sterke vinner aksjer.

Trenden.

Aksjer handles i ulike faser. Steg 1-4.

Steg 1: Konsolidering
Steg 2: Akkumulasjon
Steg 3: Distribusjon
Steg 4: Kapitulasjon

Steg 1 kan handles i flere måneder eller år. Det kan være på grunn av en dårlig børsklima, feks under en bear market, eller att markedet er lei aksjen. Du burde undvike aksjer i steg 1 uansett hvor attraktivt det er fundamentalt. Man handler kun steg 2! Husk Newtons lover, ett objekt i rørelse tenderer å fortsette i den rørelsen. En aksje som går sidledes tenderer å fortsette gå sidledes, slik en aksje gjør i positiv trend og en negativ trend. Markedet er ikke forskjellig.

Under steg 1 går aksjen sidledes med litt opp og nedganger. Aksjen akkumuleres rundt sin MA 200, og det finnes ingen skikkelig trend. Denne fasen pågår gjerne etter en steg 4 of gjerne i flere måneder eller mer. Aksjen handles på meget lav volum i forholdene til tidligere.

Målet med ditt kjøp burde være å handle på minste mulige pris, men etter steg 1. Timing. Å prøve handle en bunn er waste av tid og penger. Handle etter en bekreftet steg 2, men så tidlig som mulig.

Fra Steg 1 til Steg 2 finnes noen kriterier.

Aksjen må handles ovenfør MA 150 og MA 200.
MA 150 er ovenfør MA 200
MA 200 har en positiv trend
En serie av higher highs og higher lows
Høye oppganger med høy volum følges av pull-backs på lav volum
Det finnes mer dager med oppgang enn nedgang

Steg 2:

Aksjen må handles ovenfør MA 200
MA200 er i en positiv trend
MA 150 er ovenfør MA 200
Aksjen er i en positiv trend, definert av higher highs og higher lows
Aksjen handles ovenfør MA 50
Oppgang på høy volum, pull-backs på lav volum
Det er flere opp dager enn neddager

Steg 3:
Volatiliteten minker og aksjen beveger seg frem og tilbake i en større graf enn tidligere, større korreksjoner. Ofte ser man en høy volum dag med negativt momentum som pusher aksjen nedover. Ofte rundt en Steg 3 er det institusjoner som selger ut alle sine aksjer. Aksjen bryter MA 200 og kommer opp igjen, ned igjen, opp igjen. MA 200 taper momentum og beveger seg sidledes.

Fra en steg 3 kan aksjen bryte opp igjen till en ny Fas 2 på nyheter og nytt positivt momentum, eller utvikle seg til en Fas 4.

Fas 4.
Ren kapitulasjon. Helvetet er løst. Run forrest run!

Aksjen handles under MA 200 og beveger seg i en negativ trend.
Aksjen nærmer seg nye 52-week lows. Vi ser lower highs og lower lows.
MA 50 bryter MA 150 og MA 200. Høyre volum dager med negativt momentum enn positiv.

Aksjer beveger seg alltid gjennom disse fasene. Du som investorer vill kun eie aksjer i en Fas 2. 90-95% av en aksjes opptur kommer i en steg Kjøper du aksjer under steg 1 sløser du kun tid. Kjøper du aksjer i en steg 3 sløser du kun tid og kanskje till og med penger om den utvikler seg till en steg 4. Handler du steg 4 ber du om å få tape penger.

Eneste måten å finne ut i hvilket steg en aksje er så må du bruke TA, det finnes ingen annen mulighet. Om du gjør det gjennom en fancy terminal som infront, eller gratis på investing.com slik som meg, eller ser det i grafen gjennom nordnet er samme. Men du må identifisere hvor aksjen er, og du må zoome ut. Du må sjekke daglig, ukentlig og måned.

Jag postet dette for noen dager siden på twitter, og noen kommenterte hvorfor jag kjøpte Novo Nordisk på 240 kr tidligere i år. Han skjønte ikke hvorfor. Hans problem? Han glemte zoome ut.

Du må identifisere når institusjoner handler aksjer. Dette ser du ikke alltid rent fundamentalt gjennom nyheter. Måten å finne det ut på gjennom teknisk analyser er å finne dager hvor du har en abnormal volum dag. Dette ses som ekstreme volum dager som oss dødelige ikke kan handle. Slik som her for eksempel, under den tidligere steg 2 bølgen i NANO. I tidlig steg 2 ser man økende volum hvor institusjoner handler, og på topp rundt ~120 kr ser vi en meget høy volum dag hvor institusjoner og investorer dumper. Vi fikk ytterligere en til slik dag seinere som pusher aksjen laverer. Dette er varningstegn man må holde koll på. Disse mønstrene bekrefter att trenden er på vei å snu fra positiv til negativ.

Regler å holde

Hver enkelt større nedgang starter som en liten nedgang. Om du har disiplin og sunde regler så holder du dine tap til det minimum når de er små, og du hiver ikke bra penger etter dårlige. Losers average losers. Kjøper du aksjen på 20 kr, og du øker på 15 kr … då kommer du definitivt kjøpe mer på 10. Droppe ditt ego.

Proffesjonelle investorer spiller på prosent, og de er konsisa. De undviker store tap og misstak. Viktigeste av allt, de undviker å riskere penger om dine odds er lave. Når du handler aksjer, noe som er billig er ikke nødvengvis ett premium kjøp. Men det kan lure deg til å handle aksjen nettop fordi den er billig.

Og spør deg selv, om selskapet er så fantastisk og allt låter helt magiskt, og earnings viser høyere siffrer og deres salg ser bra ut, hvorfor går kursen ned? Husk hva jag sa, siffrer driver ikke kursen, mennesker gjør. Var venn med markedet, var ikke Aragorn!

Å tjene aksjer på markedet er resultatet av en veldefinert, solid strategi.
Tjener du ikke penger når du er 25% invesert, hvorfor ska du være 50 eller 100% eksponert på markedet? En bra måte å undvike store tap på er, når du har bra momentum med porteføljen så kan du være 100% eksponert. Om du har en dårlig period, hold deg till 25-50% eksponert. Om du ikke tjener penger då heller, stå utenfør. Ta en mental pause. Gjør noe annet enn å tenke på børsen.

Viktigeste regelen av allt er risk håndtering.

Skydde deg selv og ditt kapital med ett tidligt stopp
Skydde en mindre gevinst med å ha stopp på din kjøp nivå
Skydde en større gevinst gjennom å sikre en mindre gevinst gjennom å høye ditt stopp.

For å oppnå konsis fortjeneste må du kutte deg med taperne og holde vinnerne. Når du først gjør en fortjeneste er det dine penger. Ikke behandle det som gambling. Ditt kapital idag er ditt kapital imorgen. Det er ingen forskejll på de to.

Utvikle styrken å sitte utenfør markedet under dårlige klimat og om du ikke finner trades. Du må ikke alltid være invesert for å tjene penger. Å sitte i 100% cash er også en posisjon uansett hva folk synes.

Når ska du kjøpe?

Bruk fundamental og teknisk analys.
Handle kun steg 2.
Lær deg teknisk formasjoner. Cup-and-handle, breakouts, high tights flag, flagg formasjoner.
Store vinnere tar nye all time highs.
Higher highs og higher lows.

Posisjon size - viktig del av risk håndtering

Vi tar ett eksempel med en portefølge på 100.000 kr og jag kommer til å bruke min egne regler som eksempel.

Regler:

Maks 1.25 - 2.50 % risk av totala kapital
Maks 10% stopp
Tap skal ikke være mer enn 5-6%
Ta aldrig en posisjon større enn 50% av portefølge
Sikte på en 20-25% posisjon i selskaper
Ha aldrig mer en 5-10 aksjer

Optimalt sikter jag på 4 aksjer, 25% fordelet. Grunnen till dette er att diversifiering er ingen fordel. Det gir deg absolutt ingenting. Det er ikke mindre risk fordi du har mange aksjer og det minker din mulige oppgang. Vi er ikke interessert i å gå slik som indeks gjør. Går indeks 15% på ett år, flott, du har 15% gevinst. Går indeks ner 40% går portefølgen din ned -30%, greit. Med ett høyt antall aksjer kommer du aldrig oppnå en dobbling av portefølgen hvert år. Mitt tips er 4-5 aksjer, maks, men det skal være kvalitet, og aksjer som oppfyller våre kriterier.

Vi er interessert i å dobble eller tripple kapitalet hvert år, kun det. Vi driter i hvordan markedet går.

Posisjon eksempel: 12.5, 25% og 50%. Vi sikter på 1.25% total risiko.

12.5% posisjon - 10% stopp
1.25% risk = 1250 kr
100k x 12.5 = 12.500 kr
12.500 kr x 10% stopp = 1250 kr

25% posisjon - 5% stopp
1.25% = 1.250 kr
100k x 25% = 25.000 kr
25.000 kr x 5% = 1.250 kr

50% posisjon = 2.5% stopp
1.25% = 1.250 kr
100k x 50% = 50.000 kr
50.000 kr x 2.5% = 1.250 kr

Når ska du selge?

Før det første, om ditt stopp aktiveres. Aldrig flytte ditt stopp, og respektere ditt stopp. Du kanskje hadde feil timing eller feil i din analys. Move on till neste og återkom til aksjen når du føler en ny sjanse oppstår. Ibland tar du feil, og det er helt greit.

Klassiskt i en steg 2 ser man 4-5 baser hvor aksjen konsoliderer en periode før den fortsetter. Om du kjøper en aksje i steg 2, prøv å finne om aksjen har noen baser og konsolideringer. Helst vill vi kjøpe aksjer som ikke har nådd en base ennå, eller som er rundt base 2 eller 3. Vid base 4-5 så begynner steg 2 å gå over til en steg 3.

Se etter varnings tegn. For eksempel;

Er aksjen på vei i en steg 4?
Har aksjen hatt 4-5 baser i i steg 2 opptur?
Har P/E dobblet eller tripplet seg?
Har aksjen nådd en climax? Dvs, har aksjen gått 50-100% på meget kort tid? Det kan være sista climax, pumpen rett for den store dippen.
Se etter volum reversals. Har vi store negativa volum dager? Hold deg unna og selg med gevinst. Tar du feil så tok du feil, hadde du riktig så sikret du deg en fin gevinst.

En metode jag bruker er å selge styrke og kjøpe svakhet. I en steg 2 trend så har aksjer av og till abnormala volum dager på oppsiden hvor aksjen stiger 15-20% på en dag fordi markedet finner aksjer. Disser er sjelden holdbare og burde være en fin mulighet for deg å sikre en del av gevinsten, og heller kjøpe tilbake på lite lavere nivå, eller bare bruk pengene till annet.

Det er aldrig feil å sikre en del av gevinsten. Fordi det er nettop dette vi vill oppnå, gevinst. Min egen strategi er for eksempel:

Om mitt stopp er 5%, og aksjen går 15%, dvs 3 ganger min stopp nivå så sikrer jag 20-30% av gevinsten, og flytter mitt stopp till 5% gevinst med resterende. Om aksjen fortsetter 20-30% till sikrer jag ytterligere 20-30% gevinst og setter resterende gevinst på rundt 20%. Dette tillatter meg å ride aksjen uten å bry meg om hvordan det går videre, for kapitalet jag eier aksjen med er ren vinst.

Notere att du alltid vill selge for tidlig eller for seint. Inga om eller men, du solgte antingen for tidlig eller for seint.

For å summere denne introduksjon har jag noen punkter jag synes man må jobbe med for å maksimere sina resultat.

Timing
Ikke diversifiere for mye
Ha høy turnover! Bry deg ikke om kurtasje. Finner du en bedre mulighet så kjøp den.
Husk risk-reward!! Oddsen skal være på din side
Selg abnormal styrke
Handle smått før du handler stort
Skydde din break-even om du har gevinst
Handle med trenden

Og noen dødlige synder for investorer:
Følelser, de får deg til å handle irrasjonelt
Meninger
Ego, den holder deg unna fra å anerkjenne og rette misstak

Og se til att compunda din portefølje.

Isteden for å jakte to aksjer med 40% gevinst med 96% fortjeneste, er det mye enklere å finne 12 aksjer med 10% gevinst som gir 214% gevinst. Respektere matematikken. Og du trenger ikke være en aktiv trader for å finne disse. Jag er selv en swing trader, har handlet 8 ganger i November.

Jag bruker noe som kalles post-trade analysis hver måned hvor jag skriver opp mine kjøp og selg, gevinst, antall dager jag holdt aksjene og siden regner jeg gjennomsnitt.

For å vise ser min November ut sån her:

Trade 1. Tap: 0.9%
Trade 2. Gevinst 15.6%
Trade 3. Gevinst 2.3%
Trade 4. Gevinst 5.7%
Trade 5. Tap 3.8%
Trade 6. Gevinst 14.2%
Trade 7. Gevinst 21%
Trade 8. Gevinst 7.3%

Regner jag mitt gjennomsnitt har jag en gjennomsnittlig gevinst på 8.25%, og ett gjenomsnittlig tap på 2.35%. Min gjenomsnittlige tid jag holdt vinnere er på 7.8 dager, og gjenomsnittlige tid jag holdt tapere er 2 dager.

Denne måten å analysere dine trades gir deg essensiellt verktøy på: hvordan er jag som investor?

Det er enkelt å dra noen konklusjoner fra denne korte analysen:

Min gjennomsnittlige gevinst er ikke høy nok for å oppnå 10% per trade
Jag holder ikke vinnerne lenge nok, kanskje jag burde holde lengre?
Jag er flink på å kutte meg med taperne

Så til neste måned må jag prøve jobbe med dette. Jag går også igjennom alle mine trades hvert halvår for å si hva jag gjorde galt. Hvorfor kuttet jag taperne så snabbt, burde jag holdt til mitt stopp? Hvorfor solgte jag vinnerne, var det riktigt beslut eller burde jag holdt lengre? Sen får vi en riktigt bra analys som gjør att du som investor kan bli bedre.

Jag håper denne korte oppsummeringen av hvordan jag handler er till hjelp. Og det finnes selvfølgelig ekstremt mye mer å si men det tar nok allt for mye dyrbar tid. Husk att vi alle er forskejllige, og det viktigeste er att man finner sin måte. Men till slutt må din portefølge gå med gevinst. Om du ikke gjør det så må du gjøre noe annerledes, ikke forsterk en dårlig trend.

Sen må man huske att erfarenhet er en stor faktor her. Du kan ikke bruke disse eller andre metoder og forvente deg store resultat direkt. Ingenting slår erfarenhet, men det viktigeste er att du ikke gir opp. Start smått, og øke risikoen etterpå.

Dette er en strategi som er basert på flera av våre tids største investorer, så det fungerer. Bland annet William O’neil, Stain Weinstein og Mark minervini.

124 Likes

Fantastisk @babyrage, gir deg 3mnd Insider som belønning :smile::+1::clap:

28 Likes

Haha, får man ikke velge premium? Jag ønsker meg en badge hvor det står “Hyggelig fyr” :crazy_face::joy:

22 Likes

Mye interessant å lese her! Det er vel mest for trading da, men det hindrer vel ikke å gjøre begge deler. F.eks 70% i en langsiktig portefølje, og 30% i en kortsiktig “swing” portis? :slight_smile:

1 Like

Veldig bra guide!

Mine spørsmål

  • Hva tenker du om emisjoner, styrer du unna aksjer som har kapitalbehov eller som du vet har sterke eiere etc, siden en aksje i en sterk trend kan jo falle veldig mye dersom det kommer en dumpingsemisjon eller enda verre som f.eks en rettet emisjon i Funcom på 55 øre da kursen var da rundt 2.50 og i en stigende trend.

  • Kan du si noe om hvor mye kapital du forvalter, og hva du tenker om denne strategien kan skaleres samtidig som kapitalen vokser? Tenker du da enda flere trades eller fokusere mer mot large cap?

Nei ikke nødvendigvis. Ordet swing trader betyr ikke ren trading. Alle som driver med aksjer er på en måte traders. Essensen fra strategien er ikke å handle så mye som muligt, den bare sier att man skal ikke være redd for å handle mye visst du finner bedre muligheter.

Jag kan vise med ett eksempel, og ettersom du er meget glad i NANO kan jag si hvordan jag hade agert under 2016.

Aksjen brøt opp av sin 52w high i August 2016. Etter en breakout på høy volum følger alltid en korreksjon, en naturlig pullback. Hadde du kjøpt denne pullback og brukt en 10% trailing-stopp hadde du ikke blitt stoppet før i November med en sikret gevinst på 70%. Sen hade jag mest sannsynlig siktet på å kjøpe tilbake aksjen når den tar ut neste high, noe som skjedde samme måned i November. Der hade du igjen fått ~80% gevinst. Sen hvordan man hadde agert under selve utviklingen er jo noe annet, da prater vi psykologi og ønsker. Men visst man hade ignorert allt sånt så hadde dette vært resultatet.

I biotech synes jag personlig det er lurt å bruke en maksimal posisjon på 12.5%, det tillater deg å ha maksimal risk håndtering og ett stopp på 10% da biotech kan vara meget volaltil. Du kan også bruke si en 10% posisjon for å øke din stopp.

Hadde du fulgt denne strategien hade du kun utført 2 kjøp og 2 selg på en periode av 98 dager.

Nå er det selvfølgelig enkelt å argumentere for att man ikke hade vitet hva som skjedde med kursen, men det er helt irrelevant da det eneste vi kan påvirke gjeldene aksjer er; når vi kjøper og når vi selger.

Med denne strategien hvor du har hånd om risk og posisjonering så tillater det deg å kun treffe riktig si 30-40% av gangerne, men fortsatt tjene mye penger fordi du maksimerer gevinst og minimerer tap. Du kan alltså ha rett i 3-4 av 10 tillfelen og fortsatt tjene penger. I år har jag i snitt hatt riktig 50% i alla mine kjøp, november er litt bedre.

4 Likes

Takk Holmes!

Ett fundamentalt sterkt selskap i min mening henter in penger når de trenger det minst. Ingen aksjer jag kjøper er i behov av penger de neste 2 åren. Og alle selskap, utøver noen biotech selskap tjener penger og går med gevinst. Eller jag forventer meg at de kommer gå i plus det kommende året. Om ett fundamentalt sterkt selskap henter in penger i en riktad emissjon så er det bare en bonus, men det betyr ikke att jag eier selskapet under hele processen. Ved en emissjon blir jag utstoppet, og viss ikke så selger jag garantert første beste mulighet.

Jag kjenner noen folk som ikke har noen problem med å forvalte større porteføljer, man må bare være litt selektiv i hva man kjøper, og kanskje heller bevege seg oppover mot mid-cap selskaper eventuellt large-cap. Finnes flotte selskaper på small-cap som omsetter +10 millioner per dag.

Eneste grunnen till att jag nevner small-cap i denne strategien er fordi det er hvor det prosentuelt finnes best muligheter. Men de tekniske signalerne som jag nevner her gjelder fortsatt i mid og large cap, det er ingen forskjell. Men jakter man 100% på ett år så er small-cap desidert ditt beste alternativ. Samma prinsipp gjelder dog på alle lister.

Mark minervini som hele min strategi baserer seg på forvaltet en portefølje på noen millioner dollar og hade en compounded avkastning på 33.5000% på 5 år, han snittet 200-220% per år. Han begynte med $3000 om jag ikke husker feil.

Sen må du huske på att du kan fortsatt handle på small-cap med feks ett kapital på 20 millioner. Du bare tar prosentuelt mindre posisjoner med porteføljen. Isteden for kanske 25% tar du 10%. Du har fortsatt samma effekt, men forskjellen er att det tar prosentuelt lengre tid å dobble porteføljen. Jag liker 4 innehav, men du kan fint ha 10 om man ønsker, bare att gevinsten totalt sett er lavere. En stor portefølje er ingen nackdel.

13 Likes

@pdx når lanserer Tekinvestor et fond med @babyrage som forvalter? :slight_smile:

13 Likes

Jeg er ganske imponert over at du klarer å formulere hvordan du tenker og handler på en så enkel og lettfattelig måte @babyrage - kudos :slight_smile:

Nå er det en ting jeg ikke skjønner som vi har vært inne på før, position size. Du oppgir følgende tall:

Posisjon eksempel: 12.5, 25% og 50%. Vi sikter på 1.25% total risiko.

Hvis vi øker verdien på portoføljen til 1 million fremfor 100.000, så vil 50% position size bli 500.000 kroner. I ditt eksempel hvor man finner aksjer med lav free float og (dermed?) likviditet så synes jeg risk-tallet må økes ganske mye fordi man sliter med å komme ut av en posisjon (blir stuck) fordi volumet er for lavt.

Dette er noe jeg har vært borti før i flere aksjer hvor jeg prøvde å trade basert på TA alene, men tok for store posisjoner og ble stuck og kom ut i beste fall - break even.

Sist eksempel er jo RealFiction. Du så på fredag hvordan aksjen falt 7% på lavt volum. Sitter man med 20k aksjer med 25 i snitt f.eks, og ønsker å selge disse på 28.50 så får man ikke dumpet mer enn 2-3k før markedet ser resten av aksjene dine til salgs og kursen er nede på 22-20 igjen liksom.

Hva tenker du om slike scenarioer og akkumulerer du opp mot 50% i aksjer du har tro på om likviditeten er lav? Hva gjør du da hvis aksjen ikke går som forventet?

1 Like

Å kjøpe Realfiction med 50% hade aldrig falt meg inn. Det er helt umulig viss du ikke ønsker handle over 2-3 uker uten å drive kursen. Man må ta hensyn til likviditet. Aksjen må minimum ha +5-10 millioner i volum om du ønsker ha så stor posisjon.

Personligen handlet jag rundt 12.5% rundt 23-24 nivåen over flere kjøp med stopp rundt 22 kr, og øket rett etter breakout med ytterligere 10%. Sen må man huske att min stopp ligger ikke på dagens nivå, den ligger litt ovenfør 25 kr, men om aksjen fortsetter ned neste uke så selger jag ut og kjøper neste breakout.

Det finnes tusentals av aksjer å handle, det finnes 10 andre realfiction der ute med slik potensial.

3 Likes

Takk for svar. Nettopp. Derfor passer ikke strategien så godt til hvordan jeg tenker :slight_smile:
Nå taler jo sikkert tallene for seg selv, så min strategi er på ingen måter å anbefale noen, det er ganske galskap (gambling) jeg driver med, men jeg liker kanskje spenningen med å ha all-in posisjon mer enn pengene jeg evt. tjener på å ha det :smile:

Som vi diskuterte tidligere må man ha tid og dedication for å drive med det du driver med. Det er mer bedagelig å være en litt “passiv” investor som kjøper noe man har tro på, på lang sikt. Men man må da også belage seg på å tåle ørkenvandringer, negative tekniske formasjoner og sell-offs.

Det viktigste er uansett det du skrev i begynnelsen av guiden, å ha et bevisst forhold til det man gjør og hvorfor, og alltid vite hvorfor man kjøper et selskap, ikke bare kjøpe det fordi noen har sagt “denne skal langt opp”. Due dilligence altså.

Ekstremt lærerikt og jeg kommer til å plukke noen poeng fra metoden din. F.eks dette med stop loss (som jeg aldri bruker). Og dette med å akkumulere over tid (jeg pleier å kjøpe hele posisjonen på en gang).

Mitt favoritt sitat fra guiden din:

Jag er ikke Aragorn som løper mot Saurons armé på 100.000 orcher og kommer ut levendes, jag kommer til å bli slaktet. Ikke vær Aragorn.

5 Likes

Det der er vel Boromir, som ble så grisk og stormannsgal at han ville ha ringen selv? Som vel er nærmere slik flere her, inkludert meg selv har investert i aksjemarkedet. :wink:

Og det er der denne disclaimeren kommer til sin rett:

Du har skrevet hovedtrekkene i strategien din, men det er hundre små detaljer som ligger bak analysene dine som er vanskelig å skrive ned. Som den over angående volum/investering = <5%. :slight_smile:

2 Likes

Stemmer det, jeg fant ikke bilde av Aragorn, kanskje fordi han ikke dør i filmen? Jeg liker å leke Aragorn tror jeg… :roll_eyes:

Tror det er denne dere ser etter.

Don’t be YOLO Aragorn

d5e0fa10c3e6b71268902733dd85c0c96284f06f9950b9255eb6c495421a783b

5 Likes

51 likes på tråden din, @babyrage! Tenkte at det måtte være rekord, og ser det er bare er én som har klart det før: https://beta.tekinvestor.no/badges/20/great-topic :joy:

9 Likes

Hvordan liker man en tråd? eller tenker du orginal innlegg?

1 Like

Hehe, men tror jag må oppdatere med en del ting her etterhvert. Fått mye spørsmål, og også en del på twitter om spesifikke ting folk har vanskelig med. For eksempel mer i detalj om når man burde kjøpe/selge osv. Dette er selvsagt meget subjektivt, men jag ska prøve oppdatere denne tråden når jag får muligheter til å svare på enkelte spørsmål i mer detalj. Og har folk ting de lurer på så skriv gjerne en kommentar så svarer jag så detaljert som muligt når jag har tid. Men kanskje spørsmål fra de som som er intressert i denne typ av strategi. Om du er utdelings investor så kan du holde deg unna :joy::joy:

3 Likes

Stemmer, originalt innlegg :slight_smile:

1 Like

Fantastisk tråd, fullstendig pakket med gullkorn, settes stor pris på.

Mitt hovedfokus er i valutamarkedet, da det er mer eller mindre ren TA, lite fundamentalt (det lille fundamentale er uansett bakt inn i TA’en)

Finner din strategi veldig interessant, da jeg bruker mye av det samme når jeg trader FX. F. eks. risk-reward, stop losser, ri trenden, ellior wave osv.

Har noen spørsmål til deg, ting jeg lurer på:

  • hvor lenge har du holdt på med aksjetrading?
  • har du testet andre markeder, typ valuta/råvarer/opsjoner, hvordan gikk det isåfall og hvorfor valgte du aksjer fremfor andre markeder?
  • hvor lang tid tok det deg å gå i pluss år til år
  • hva er din gjennomsnittlige avkastning fra start, og i de siste 5 årene

Kanskje litt for personlig, men vi får se om du svarer. Setter uansett pris på tråden.

4 Likes

Tusen takk for innlegg! gjorde meg en hel del klokere!
Har babyrage den originale forsvunnet fra Shareville mon tro?